Chứng chỉ tiền gửi

Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of deposit / CDs/ CD) là một loại Giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành để huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân khác.

Lịch sử ra đời và phổ biếnSửa đổi

 
Một chứng chỉ tiền gửi Mỹ, năm 1932

Chứng chỉ tiền gửi áp dụng lần đầu tiên ở Mỹ lần đầu tiên vào năm 1961, sau đó được lưu hành ở Anh.

Tại Việt Nam, chứng chỉ tiền gửi mới chỉ xuất hiện những năm gần đây và chưa được phổ biến rộng rãi.

Quyền lợi cơ bản của chủ sở hữuSửa đổi

  • Được hưởng lãi trên số tiền đã mua.
  • Các quyền lợi khác do tổ chức phát hành quy định.

Các loại chứng chỉ tiền gửiSửa đổi

  • Chứng chỉ tiền gửi ghi danh;
  • Chứng chỉ tiền gửi vô danh;
  • Chứng chỉ tiền gửi ghi sổ.

So sánh với các hình thức Đầu tư/Huy động vốn khácSửa đổi

So với Tiền gửi tiết kiệmSửa đổi

Tương tự như Tiền gửi tiết kiệm nhưng khác ở chỗ:

  • Được phép chuyển nhượng;
  • Không được rút tiền ngay

So với Cổ phiếu ưu đãi cổ tứcSửa đổi

So với Trái phiếuSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi