Cha mẹ

người sinh ra bản thân mình, người xem mình là con cái

Cha mẹ là người chăm sóc con của họ trong giống loài của mình. Cha mẹ sinh học là người mà giao tử của họ tạo ra con, người nam qua tinh trùng và người nữ qua trứng. Với những tiến bộ sinh học gần đây, một người có thể có hơn hai cha mẹ sinh học.[1][2][3]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “UK government backs three-person IVF”. Truy cập ngày 30 tháng 6 năm 2013.
  2. ^ Nadine Taub; Beth Anne Wolfson; Carla M. Palumbo. The Law of Sex Discrimination. tr. 374.
  3. ^ Browne C. Lewis (2012). Papa's Baby: Paternity and Artificial Insemination. tr. 136.