Chanh (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Chanh có thể chỉ đến một trong các khái niệm sau:

 • Chỉ một số loài thực vật họ Cửu lý hương (Rutaceae):
  • Theo nghĩa chặt chẽ để chỉ loài Citrus aurantifolia, đôi khi còn gọi là "chanh ta" để phân biệt với "chanh tây" (tiếng Anh phổ thông gọi là lemon); theo nghĩa rộng chỉ các loài chanh nói chung có quả chua khi chín có màu xanh hoặc vàng thuộc Chi Cam chanh (Citrus);
  • Tên một số loài thuộc chi Citrus: chanh tây (Citrus limon), chanh lõm (Citrus depressa), chanh nhỏ (Citrus limonellus), chanh kiên (Citrus limonia)...;
  • Chanh leo hay chanh dây, thuộc chi Passiflora (Lạc tiên);
  • Chanh rừng (Atalantia ceylanica) thuộc chi Atalantia;
  • Chanh cóc (Naringi crenulata) thuộc chi Naringi;
 • Biệt danh của ca sĩ Phương Thanh