Chiêm hậu (占候, Astrological Observer) là tên gọi chức Ngũ quan chính thuộc cơ quan Khâm thiên giám thời Nguyễn Gia Long. Năm Minh Mạng 8 (1827), đổi gọi tên chức này lại tên cũ là Ngũ quan chính.[1]

Chú thích sửa

  1. ^ Từ điển chức quan Việt Nam, Đỗ Văn Ninh, 2002, trang 441 mục 859. Ngũ quan chính