Chiến tranh Mười ba năm

trang định hướng Wikimedia

Chiến tranh Mười ba năm có thể là: