Chiến tranh thông tin

Chiến tranh
Ramses II at Kadesh.jpgGustavus Adolphus at the Battle at Breitenfeld.jpgDie Gartenlaube (1871) b 852.jpgJacques-Louis David - Napoleon Crossing the Alps - Kunsthistorisches Museum.jpgM1A1 abrams front.jpg
Lịch sử quân sự

Chủ đề  

Chiến tranh thông tin (tiếng Anh: information warfare) là một khái niệm liên quan đến việc sử dụng không gian chiến đấu và quản lý công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) để theo đuổi lợi thế cạnh tranh so với đối thủ. Chiến tranh thông tin là sự thao túng thông tin mà mục tiêu tin cậy mà không có nhận thức của mục tiêu để mục tiêu sẽ đưa ra quyết định chống lại lợi ích của họ nhưng vì lợi ích của người tiến hành chiến tranh thông tin. Kết quả là, không rõ khi nào chiến tranh thông tin bắt đầu, kết thúc và mức độ mạnh mẽ hay sức tàn phá của nó.[1] Chiến tranh thông tin có thể liên quan đến việc thu thập thông tin chiến thuật, đảm bảo mà thông tin riêng của một người có giá trị, truyền bá tuyên truyền hoặc thông tin sai để làm nản lòng hoặc gián tiếp chỉ đạo[2] kẻ thù và công chúng, phá hoại chất lượng thông tin và từ chối của lực lượng chống đối của cơ hội thu thập thông tin cho các lực lượng đối lập. Chiến tranh thông tin gắn liền với chiến tranh tâm lý.[3]

Trọng tâm quân sự của Hoa Kỳ có xu hướng ủng hộ công nghệ, và do đó có xu hướng mở rộng sang các lĩnh vực chiến tranh điện tử, chiến tranh mạng, đảm bảo thông tin và khả năng vận hành mạng máy tính, tấn công và phòng thủ trong thông tin.

Hầu hết phần còn lại của thế giới sử dụng thuật ngữ "Hoạt động thông tin" rộng hơn nhiều, mặc dù sử dụng công nghệ, tập trung vào các khía cạnh liên quan đến con người hơn trong sử dụng thông tin, bao gồm (trong số nhiều người khác) phân tích mạng xã hội, phân tích quyết định và các khía cạnh con người của việc chỉ huy và kiểm soát.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Glenn. Jerome. Chapter 9 Defense, Future Mind, Acropolis Books, Washington, DC 1989
  2. ^ “Information Warfare: What and How?”. www.cs.cmu.edu. Truy cập ngày 20 tháng 10 năm 2019.
  3. ^ Kiyuna, A.; Conyers, L. (14 tháng 4 năm 2015). CYBERWARFARE SOURCEBOOK. Lulu.com. ISBN 9781329063945 – qua Google Books.