Chiết Ngự Huân

Là nhân vật đầu đời Bắc Tống. Ông là gia chủ đời thứ ba của họ Chiết nắm quyền tự trị Phủ Châu

Chiết Ngự Huân (chữ Hán: 折御勋, 938 – 977), tự Thế Long, người dân tộc Đảng Hạng Khương, tịch quán Vân Trung [1], nhân vật đầu đời Bắc Tống. Ông là gia chủ đời thứ ba của họ Chiết nắm quyền tự trị Phủ Châu [2], là người thứ 2 được chánh quyền Bắc Tống thừa nhận.

Cuộc đời và sự nghiệpSửa đổi

Ngự Huân là con trai trưởng của Chiết Đức Ỷ – gia chủ đời thứ hai của họ Chiết nắm quyền tự trị Phủ Châu. Khi Đức Ỷ còn đương chức, Ngự Huân tỏ ra đắc lực. Đức Ỷ mất rồi, triều đình cho Ngự Huân lĩnh Phần Châu đoàn luyện sứ, quyền tri Phủ Châu sự.

Năm Khai Bảo thứ 2 (969), Tống Thái Tổ tiến đánh Bắc Hán, Ngự Huân đến hành tại yết kiến, được làm Vĩnh An quân lưu hậu. Năm thứ 4 (971), Ngự Huân nhân dịp giao tự [3] vào chầu, lễ xong thì về trấn. Năm thứ 9 (976), giao tự ở Lạc Dương, lại vào chầu, giữa đường có bệnh nên chậm trễ, được đổi làm Thái Ninh quân tiết độ sứ, lưu lại kinh sư.

Năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 2 (977), mất, hưởng thọ 40 tuổi, được tặng Thị trung.

Tham khảoSửa đổi

  • Tống sử quyển 253, liệt truyện 12 – Chiết Ngự Huân truyện

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Nay là Đại Đồng, Sơn Tây
  2. ^ Trị sở nay là Phủ Cốc, Thiểm Tây
  3. ^ 郊祀/giao tự tức là tế giao, nghi thức cúng tế trời đất ngoài cõi giao đời xưa, nam giao tế trời, bắc giao tế đất