Chiết suất (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Chiết suất trong tiếng Việt có thể là: