Chi Lăng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Chi Lăng là tên của địa danh lịch sử ải Chi Lăng. Nhiều địa danh tại Việt Nam được đặt theo tên của địa danh lịch sử này, bao gồm:

Xem thêmSửa đổi