Chi Lăng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Chi Lăng là tên một cửa ải nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Nhiều địa danh tại Việt Nam được đặt theo danh xưng này, bao gồm:

Xem thêm

sửa