Tép (chất)

chất của bộ bài Tây
(Đổi hướng từ Chuồn (chất))

Tép hay Chuồn, Nhép (tiếng Anh: clubs) ♠ là một trong bốn chất của bộ bài Tây chơi kiểu Pháp. Ký hiệu chất tép là hình cỏ ba lá màu đen.[1][2][3]

Lá 3 tép

Danh từ tép là phiên âm chữa trèfle của tiếng Pháp, vốn là tên gọi chất này.

Trong bộ bài

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ “An Introduction to Playing Cards”. Playing Cards.
  2. ^ “How did they evolve? Cultural diversity & localisation”. The World of Playing Cards. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2018.
  3. ^ “Games played with French suited cards”. pagat.com.

Liên kết ngoài

sửa