Chukotsky

trang định hướng Wikimedia

Chukotsky (giống đực, chuyển tự từ Чукотский), Chukotskaya (giống cái, chuyển tự từ Чукотская) hay Chukotskoye (giống trung, chuyển tự từ Чукотское) là tính từ trong tiếng Nga. Nó có thể chỉ tới: