Chukotka

trang định hướng Wikimedia

Chukotka là từ chuyển tự từ của Чукотка trong tiếng Nga. Nó có thể là cách viết ngắn gọn của:

Xem thêm: ChukotskyChukchi.