Cordillera Oriental

trang định hướng Wikimedia

Cordillera Oriental là một cụm từ trong tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là "dãy núi Đông". Nó có thể chỉ tới: