Cuộc vây hãm Lille

trang định hướng Wikimedia

Đã có một số cuộc vây hãm Lille, Pháp: