Cupid là một vệ tinh tự nhiên vòng trong của Sao Thiên Vương. Nó được phát hiện bởi Mark R. ShowalterJack J. Lissauer vào năm 2003 bằng kính viễn vọng Không gian Hubble.[3] Vệ tinh này được đặt theo tên của một nhân vật trong vở kịch Timon of Athens của William Shakespeare.[4]

Cupid Biểu tượng Cupid
Khám phá
Khám phá bởiMark R. ShowalterJack J. Lissauer
Ngày phát hiện25/8/2003
Tên định danh
Tên định danh
Uranus XXVII
Phiên âm/ˈkjuːpɪd/
Tính từCupidian /kjuːˈpɪdiən/[1]
Đặc trưng quỹ đạo
74.392 km
Độ lệch tâm0,0013
0,618 ngày
Độ nghiêng quỹ đạo0,1° (so với xích đạo của Sao Thiên Vương)
Vệ tinh củaSao Thiên Vương
Đặc trưng vật lý
Bán kính trung bình
~9 km[2]
~1.000 km²
Thể tích~3.000 km³
Khối lượng~3,8×1015 kg
Mật độ trung bình
~1,3 g/cm³
~0,0031 m/s²
~0,0076 km/s
đồng bộ
không
Suất phản chiếu0,07 (dự đoán)
Nhiệt độ~64 K

Cupid là thiên thể nhỏ nhất trong số các vệ tinh tự nhiên của Sao Thiên Vương, ước tính đường kính của nó chỉ khoảng 18 km. Kích thước nhỏ và bề mặt tối làm cho nó quá mờ để có thể phát hiện bằng các máy ảnh của tàu Voyager 2 trong lần bay đến Sao Thiên Vương của nó vào năm 1986.

Quỹ đạo của Cupid nhỏ hơn 863 km so với quỹ đạo của vệ tinh lớn hơn là Belinda. Không giống như MabPerdita, các vệ tinh tự nhiên của Sao Thiên Vương được phát hiện vào năm 2003, nó dường như không bị nhiễu loạn.[2]

Sau khi được phát hiện, Cupid đã được đặt cho danh xưng tạm thời là S/2003 U 2.[3] Nó còn có tên định danh là Uranus XXVII.[4]

Chú thích sửa

  1. ^ Tanner & Barnet (1995) Comedies
  2. ^ a b Showalter, Mark R.; Lissauer, Jack J. (ngày 17 tháng 2 năm 2006). “The Second Ring-Moon System of Uranus: Discovery and Dynamics”. Science. 311 (5763): 973–977. Bibcode:2006Sci...311..973S. doi:10.1126/science.1122882. PMID 16373533.
  3. ^ a b Showalter, Mark R.; Lissauer, Jack J. (ngày 25 tháng 9 năm 2003). “S/2003 U 1 and S/2003 U 2”. IAU Circular. 8209. ISSN 0081-0304. Truy cập ngày 2 tháng 11 năm 2011.
  4. ^ a b “Planet and Satellite Names and Discoverers”. Gazetteer of Planetary Nomenclature. USGS Astrogeology. ngày 21 tháng 7 năm 2006. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2006.

Liên kết ngoài sửa