Curtiss Falcon là một dòng máy bay hai tầng cánh của Hoa Kỳ, do hãng Curtiss Aeroplane and Motor Company chế tạo trong thập niên 1920.

O-1, O-11, O-39, A-3, F8C, OC, O2C
Curtiss A-3 Falcon (S/N 27-243).
Kiểu Máy bay thám sát/cường kích
Nhà chế tạo Curtiss Aeroplane and Motor Company
Vào trang bị 1925
Thải loại Tháng 10, 1937
Sử dụng chính Hoa Kỳ Quân đoàn Không quân Lục quân Hoa Kỳ
Hoa Kỳ Hải quân Hoa Kỳ
Hoa Kỳ Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ
Số lượng sản xuất 338 USAAC[1]
150 USN/USMC
Phát triển từ Curtiss Model 37

Biến thể sửa

[2]

Quân đoàn Không quân Alujc quân Hoa Kỳ sửa

A-3
A-3A
A-3B
XA-4
A-5
A-6
XBT-4
XO-1
O-1
O-1A
O-1B
O-1C
O-1E
 
Curtiss XA-4 Falcon
O-1F
O-1G
XO-11
O-11
XO-12
XO-13
XO-13A
O-13B
YO-13C
YO-13D
XO-16
XO-18
Y1O-26
O-39
 
Curtiss OC-2 Falcon, 1929

Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sửa

A-3 Helldiver
.
A-4 Helldiver
XF8C-1
F8C-1 Falcon
XF8C-2
F8C-3 Falcon
XF8C-4
F8C-4 Helldiver
F8C-5 Helldiver
XF8C-6
XF8C-7
XF8C-8
O2C-1 Helldiver
O2C-2 Helldiver
XOC-3
XF10C-1

Dân dụng và xuất khẩu sửa

Civil Falcon
Export Falcon
Colombia Cyclone Falcon
Chilean Falcon
Bolivia Cyclone Falcon

Quốc gia sử dụng sửa

Quân sự sửa

  Bolivia
  Brasil
  Chile
  Colombia
  Paraguay
  Peru
  Philippines
  United States

Dân sự sửa

  United States

Tính năng kỹ chiến thuật Model 37H (A-3B) sửa

Dữ liệu lấy từ "United States Military Aircraft Since 1909" [1]

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Trang bị vũ khí

Xem thêm sửa

Danh sách liên quan

Tham khảo sửa

Ghi chú sửa

  1. ^ a b Swanborough and Bowers 1964 Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “ohnine” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
  2. ^ Eden and Moeng 2002.cover Encyclopedia of World Aircraft

Tài liệu sửa

  • Bowers, Peter. M. Curtiss Aircraft, 1907-1947. London: Putnam & Company Ltd., 1979. ISBN 0-370-10029-8.
  • Eden, Paul and Soph Moeng (eds.). The Complete Encyclopedia of World Aircraft. London: Amber Books Ltd., 2002. ISBN 0-7607-3432-1.
  • Hagedorn, Dan and Antonio Luis Sapienza. Aircraft of the Chaco War. Atglen, Pennsylvania, USA: Schiffer Publishing Ltd., 2000. ISBN 0-7643-0146-2.
  • Swanborough, F. Gordon and Peter M. Bowers. United States Military Aircraft Since 1909. New York: Putnam, 1964. ISBN 0-85177-816-X.

Liên kết ngoài sửa