Danh sách máy bay quân sự của Hoa Kỳ

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách các máy bay quân sự của Hoa Kỳ trong bài này chỉ liệt kê các loại điển hình của Hoa Kỳ và được sử dụng từ năm 1962 đến hiện nay.

Máy bay ném bom sửa

 
Máy bay ném bom của Hoa Kỳ B-2 Spirit

Trực thăng tấn công sửa

Máy bay tiêm kích sửa

Máy bay cường kích sửa

Tham khảo sửa