Cygnus OB2 #12 là một ngôi sao dạng B với khối lượng 110 lần Khối lượng Mặt trời trong chòm sao Thiên Nga.

Cygnus OB2 #12
Dữ liệu quan sát
Kỷ nguyên J2000.0      Xuân phân J2000.0
Chòm sao
Xích kinh 20h 32m 40.9589s
Xích vĩ 41° 14′ 29.286″
Cấp sao biểu kiến (V) 11.40
Các đặc trưng
Kiểu quang phổB3-B4Iae
Chỉ mục màu B-V+0.01
Trắc lượng học thiên thể
Khoảng cách5,100 ly
(1,600 pc)
Chi tiết
Khối lượng110 M
Bán kính246 R
Độ sáng≈ 1,900,000 L
Nhiệt độ13,700 K
TuổiMyr
Tên gọi khác
CYG OB2 #12, Schulte 12, 2MASS J20324096+4114291, NSV 13138, HIP 101364.
Cơ sở dữ liệu tham chiếu
SIMBADdữ liệu

Tham khảo sửa