Trong hình học, bán kính của một đường tròn là khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên đường tròn tới tâm của đường tròn đó.

Một đường tròn với bán kính của nó.

Bán kính thường được ký hiệu bằng chữ r. Độ dài của bán kính đường tròn bằng một nửa đường kính của đường tròn đó.[1]

Ngoài đường tròn, khái niệm bán kính còn được dùng với mặt cầu với ý nghĩa là khoảng cách từ điểm bất kì trên mặt cầu tới tâm của mặt cầu đó.

Nếu một đối tượng không có tâm, thuật ngữ này có thể đề cập đến bán kính ngoài của nó, là bán kính của hình tròn bao quanh hoặc hình cầu bao quanh của nó. Trong cả hai trường hợp, bán kính có thể lớn hơn một nửa đường kính, thường được xác định là khoảng cách tối đa giữa hai điểm bất kỳ của đối tượng trên. Inradius của một vật 3 chiều thường là bán kính của hình tròn hoặc hình cầu lớn nhất chứa trong nó. Bán kính trong của vòng, ống hoặc vật rỗng khác là bán kính khoang rỗng của nó.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Definition of radius at mathwords.com. Accessed on 2009-08-08.