Mặt sau-dưới của dạ dày được phủ bởi phúc mạc, ngoài trừ một vùng nhỏ gần tâm vị; vùng này được giới hạn bởi sự tiếp xúc của dây chằng vị - hoành, nằm ngay dưới cơ hoành, phía trên tuyến thượng thận trái.

Dây chằng vị - hoành
Chi tiết
Định danh
LatinhLigamentum gastrophrenicum
TAA10.1.02.202
FMA16518
Thuật ngữ giải phẫu

Tham khảo

sửa

Một số câu trong bài viết này dẫn trong văn bản thuộc phạm vi công cộng từ trang 1162  , sách Gray's Anatomy tái bản lần thứ 20 (1918).


Liên kết ngoài

sửa

Tài liệu

sửa
  • Frank H.Netter, MD (2017). Atlas Giải phẫu người, Vietnamese Edition (ấn bản 6). Nhà xuất bản Y học, ELSEVIER. ISBN 978-604-66-1320-6.
  • Frank H.Netter, MD (2017). Atlas of Human Anatomy (ấn bản 7). ELSEVIER MASSON. ISBN 978-604-66-1320-6.
  • Frank H.Netter, MD (2017). Atlas d'anatomie humaine (ấn bản 5). ELSEVIER MASSON. ISBN 978-229-47-1297-5.
  • Bài giảng Giải phẫu học, PGS Nguyễn Quang Quyền, tái bản lần thứ mười lăm
  • PGS.TS Nguyễn Quang Huy (2017). Giải phẫu người (ấn bản 2). Nhà xuất bản Y học. ISBN 978-604-66-2933-7.
  • Phiên bản trực tuyến sách Gray's AnatomyGiải phẫu cơ thể người, Gray, tái bản lần thứ hai mươi (năm 1918).
  • Gray's Anatomy, tái bản lần thứ nhất, năm 1858 (liên kết đến file PDF)