Danh sách kế vị ngai vàng hoàng gia Nhật Bản

bài viết danh sách Wikimedia

Dòng kế vị ngai vàng của hoàng gia Nhật Bản dựa trên Luật gia đình hoàng gia. Hiện tại, chỉ có nam giới được phép lên ngôi.[1][2]

Luật liên quan sửa

Hiến pháp Nhật Bản hiện hành quy định ngai vàng Nhật Bản là một hệ thống di truyền và phương pháp di truyền được xác định bởi nội dung mô hình hoàng gia do Quốc hội quyết định.

Trong mô hình hoàng gia, chỉ có nam giới mới có quyền thừa kế ngai vàng và thứ tự thừa kế là:[3][4][5]

 1. Hoàng trưởng tử
 2. Hoàng trưởng tôn
 3. Con cháu (trai) khác của Hoàng trưởng tử
 4. Hoàng thứ tử và con cháu (trai) khác của ông
 5. Các Hoàng tử khác và con cháu (trai) khác của họ
 6. Các huynh đệ Hoàng đế và con cháu (trai) họ
 7. Các bá thúc Hoàng đế và con cháu (trai) họ
 8. Các nhánh khác của Hoàng tộc

Sơ đồ mối quan hệ huyết thống của người kế vị sửa

Thiên hoàng Hirohito
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thái thượng Thiên hoàng Akihito
(3)Thân vương Hitachi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiên hoàng Naruhito
(1)Thân vương Fumihito
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nội Thân vương Aiko
Nội Thân vương Mako
Nội Thân vương Kako
(2)Thân vương Hisahito
 • Lưu ý:
 • Ô màu xám cho biết họ đã qua đời
 • Ô màu đỏ cho biết họ là nữ giới và không có đủ điều kiện để thừa kế ngai vàng.

Danh sách kế vị hiện tại sửa

 
Ngai vàng Hoa cúc của Nhật Bản (Takamikura) được sử dụng trong lễ đăng quang của các Hoàng đế.
*   Hirohito (1901–1989)

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. ^ Hoàng gia Nhật Bản, tr. 337.
 2. ^ “The formal investiture of the Prime Minister in 2010, the opening of the ordinary session of the Diet in January 2012 and the opening of an extra session of the Diet in the autumn of 2011”.
 3. ^ https://books.google.com/books?id=A1nJbdwgQVUC&pg=PA132&dq=taisho+speech+from+the+throne&lr=&client=firefox-a. “The Chrysanthemum Throne, p. 132”.
 4. ^ P. 1239, "Luật Hoàng gia - Bổ sung cho Luật Hoàng gia (11 tháng 2 năm 1907)," Nhật Bản năm 1933, Nhà xuất bản Kenkyusha, Hiệp hội nước ngoài Nhật Bản, Tokyo Categories
 5. ^ pg. 143-144, "Lãnh đạo và Lãnh đạo ở Nhật Bản," Thư viện Nhật Bản, Curzon Press Ltd., Richmond, 1996 Categories