Một chai dầu ô liu được sử dụng trong thực phẩm

Dầu là chất hóa học trung tính, không phân cực tại nhiệt độ phòng cao và thường cháy được và có tính bôi trơn. Dầu có thể có nguồn gốc động vật, thực vật hay hóa dầu, bay hơi hoặc không bay hơi.

Tính chất vật lýSửa đổi

Dầu nhẹ hơn nước và không tan trong nước tan tốt trong cồn hoặc ete, là chất lỏng có tính nhờn.

Tính chất hóa họcSửa đổi

Dầu có thành phần cacbonhydro.

Sản xuấtSửa đổi

Được sản xuất từ dầu thô ở các mỏ dầu tự nhiên.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi