Dalceridae là một họ nhỏ gồm 84 loài bướm đêm. Chúng phân bố chủ yếu ở vùng Neotropical, một vài loài có thể gặp ở phía nam của vùng Nearctic.

Dalceridae
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Bộ (ordo)Lepidoptera
Liên họ (superfamilia)Zygaenoidea
Họ (familia)Dalceridae
Loạt (series)Limacodiformes
Genera

Chúng là các loài bướm đêm kích thướng trung bình hoặc nhỏ trên thân có nhiều lông. Ấu trùng giống ốc sên và cùng với ấu trùng của sáu loài thuộc họ LimacodidaeMegalopygidae được gọi là sâu ốc sên (slug caterpillars).

Tham khảo sửa