Danh sách đảo Hàn Quốc

Danh sách đảo của Đại Hàn Dân Quốc được liệt kê ở dưới đây, phân theo tỉnh. Danh sách này còn thiếu hầu hết các đảo không người ở.

Đảo trong Hoàng Hải sửa

Từ bắc xuống nam

Incheon sửa

Ganghwa sửa

Ongjin sửa

Other sửa

Gyeonggi sửa

Ansan sửa

Hwasung sửa

Chungcheong Nam sửa

Dangjin sửa

Seosan sửa

Taean sửa

Hongseong sửa

Boryeong sửa

Seocheo sửa

  • Yubudo

Jeolla Bắc sửa

Jeolla Nam sửa

Đảo trong Nam Hải (Triều Tiên) sửa

Từ tây sang đông.

Jeolla Nam sửa

Jeju (tỉnh) sửa

Gyeongsang Nam sửa

Busan sửa

Đảo trong biển Nhật Bản sửa

Từ bắc xuống nam

Gyeongsang Bắc sửa

Đảo nội địa sửa

Seoul sửa

Đảo nằm trên sông Hán:

Gangwon sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa