Danh sách đảo của Đại Hàn Dân Quốc được liệt kê ở dưới đây, phân theo tỉnh. Danh sách này còn thiếu hầu hết các đảo không người ở.

Đảo trong Hoàng HảiSửa đổi

Từ bắc xuống nam

IncheonSửa đổi

GanghwaSửa đổi

OngjinSửa đổi

OtherSửa đổi

GyeonggiSửa đổi

AnsanSửa đổi

HwasungSửa đổi

Chungcheong NamSửa đổi

DangjinSửa đổi

SeosanSửa đổi

TaeanSửa đổi

HongseongSửa đổi

BoryeongSửa đổi

SeocheoSửa đổi

  • Yubudo

Jeolla BắcSửa đổi

Jeolla NamSửa đổi

Đảo trong Nam Hải (Triều Tiên)Sửa đổi

Từ tây sang đông.

Jeolla NamSửa đổi

Jeju (tỉnh)Sửa đổi

Gyeongsang NamSửa đổi

BusanSửa đổi

Đảo trong biển Nhật BảnSửa đổi

Từ bắc xuống nam

Gyeongsang BắcSửa đổi

Đảo nội địaSửa đổi

SeoulSửa đổi

Đảo nằm trên sông Hán:

GangwonSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi