Đây là danh sách đảo của Liban, từ Bắc xuống Nam:

Ghi chúSửa đổi

 1. ^ Quần đảo Palm còn gọi là quần đảo Rabbit
 2. ^ Đảo Palm còn gọi là đảo Rabbit
 3. ^ Đảo Ramkine còn gọi là đảo Fanar

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Lebanon, Cultural Landscape Palm Islands, medomed.org; Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.
 2. ^ Tripoli's Palm Islands Natural Preserve; Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.
 3. ^ Palm Islands Nature Reserve, moe.gov.lb; Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.
 4. ^ PALM ISLANDS, TRIPOLI; Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.
 5. ^ a ă â b PALM ISLAND NATURE RESERVE; Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.
 6. ^ El Bellâne; Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.
 7. ^ a ă â The Islandss of Tripoli; Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.
 8. ^ a ă â b c d SUMMER ON THE COAST; Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.
 9. ^ Get a map, Lebanon (Beirut) / (le02) / Ez Zîré, getamap.net, Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.
 10. ^ Albawaba, đăng ngày 30 tháng 7 năm 2018, Lebanon's Sidon Sees Largest Underwater ‘Garden’ in Med, albawaba.com; Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.

Liên kết ngoàiSửa đổi

Bản mẫu:Địa lý Liban