Danh sách đảo Liban

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách đảo của Liban, từ Bắc xuống Nam:

Ghi chú

sửa
 1. ^ Quần đảo Palm còn gọi là quần đảo Rabbit
 2. ^ Đảo Palm còn gọi là đảo Rabbit
 3. ^ Đảo Ramkine còn gọi là đảo Fanar

Tham khảo

sửa
 1. ^ Lebanon, Cultural Landscape Palm Islands, medomed.org; Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.
 2. ^ Tripoli's Palm Islands Natural Preserve Lưu trữ 2018-07-05 tại Wayback Machine; Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.
 3. ^ Palm Islands Nature Reserve Lưu trữ 2018-10-14 tại Wayback Machine, moe.gov.lb; Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.
 4. ^ PALM ISLANDS, TRIPOLI; Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.
 5. ^ a b c d PALM ISLAND NATURE RESERVE; Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.
 6. ^ El Bellâne; Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.
 7. ^ a b c The Islandss of Tripoli Lưu trữ 2017-10-11 tại Wayback Machine; Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.
 8. ^ a b c d e f SUMMER ON THE COAST; Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.
 9. ^ Get a map, Lebanon (Beirut) / (le02) / Ez Zîré, getamap.net, Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.
 10. ^ Albawaba, đăng ngày 30 tháng 7 năm 2018, Lebanon's Sidon Sees Largest Underwater ‘Garden’ in Med, albawaba.com; Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2018.

Liên kết ngoài

sửa

Bản mẫu:Địa lý Liban