Danh sách đế quốc rộng nhất trong lịch sử Ấn Độ

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là một danh sách lịch sử của các đế quốc rộng lớn nhất từng tồn tại trong lịch sử Ấn Độ. Tiêu chí kê trong bảng là diện tích bao phủ hơn 1 triệu km2. Một đế chế liên quan đến việc mở rộng của một nhà nước có chủ quyền ra các vùng lãnh thổ bên ngoài. Các giá trị được đưa ra ở đây thường được hiểu là chỉ mang tính biểu thị và không xác định xếp hạng chính xác. Việc tính toán diện tích đất của một đế chế cụ thể có thể gây tranh cãi. Nói chung, danh sách tập trung vào bất kỳ khu vực đất nào đã được khám phá và tuyên bố rõ ràng, ngay cả khi các khu vực này có hoặc không có dân cư.

Đế quốc Diện tích cực đại ước tính (km²) So với diện tích Ấn Độ ngày nay Thời gian đỉnh cao Ước tính bởi
Đế quốc Maurya 5,000,000 152 % -9749 250 TCN Peter Turchin và cộng sự.[1]
Raj thuộc Anh 4,574,000 139 % 1911 Encyclopædia Britannica (11th ed.)[2]
Đế quốc Mogul 4,000,000 122 % 01690 1690 Peter Turchin và cộng sự.[1]
Đế quốc Gupta 3,500,000 106 % 00400 400 Peter Turchin và cộng sự.[1]
Ấn Độ ngày nay 3,287,263 100 % Chính phủ Ấn Độ.[3]
Vương quốc Hồi giáo Delhi (Triều đại Tughlaq) 3,200,000 97 % 01312 1312 Peter Turchin và cộng sự.[1]
Đế quốc Maratha 2,500,000 76 % 01760 1760 Peter Turchin và cộng sự.[1]
Đế quốc Quý Sương 2,000,000 61 % 00200 200 Peter Turchin và cộng sự.[1]
Đế quốc Harsha 1,000,000 30 % 00648 648 Peter Turchin và cộng sự.[1]

Biểu đồ minh họaSửa đổi

Empire of HarshaKushan EmpireMaratha EmpireDelhi SultanateRepublic of IndiaGupta EmpireMughal EmpireBritish RajMaurya Empire

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă â b c d đ Turchin, Peter; Adams, Jonathan M.; Hall, Thomas D (tháng 12 năm 2006). “East-West Orientation of Historical Empires”. Journal of world-systems research 12 (2): 223. ISSN 1076-156X. Truy cập ngày 12 tháng 9 năm 2016. 
  2. ^ Encyclopaedia Britannica, 11th Edition, "Independence, Declaration of" to "Indo- (bằng tiếng Anh Mỹ). 
  3. ^ “India: Profile”. National Portal of India. Truy cập ngày 14 tháng 10 năm 2015.