Danh sách Chủ tịch Hạ viện Thái Lan

bài viết danh sách Wikimedia

Nghị trưởng Viện dân biểu Thái Lan là người đứng đầu Viện dân biểu, tức hạ viện của Quốc hội lưỡng viện Thái Lan. Nghị trưởng Viện dân biểu đồng thời sẽ là Chủ tịch Quốc hội Thái Lan. Nghị trưởng Viện dân biểu phải là đại biểu trong Viện, và thường là đảng viên của chính đảng chiếm đa số trong Viện dân biểu. Nghị trưởng Viện dân biểu được bầu trong phiên họp đầu tiên của Viện dân biểu sau Tổng tuyển cử, không giới hạn nhiệm kỳ nắm giữ. Nghị trưởng Viện dân biểu hiện nay là ông Chuan Leekpai, thuộc Đảng Dân chủ, sau cuộc Tổng tuyển cử 24 tháng 3 năm 2019

Nghị trưởng Viện dân biểu
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
Vương huy Quốc hội Thái Lan
Đương nhiệm
Wan Muhamad Noor Matha

từ ̀5 tháng 7 năm 2023
Chức vụNgài Nghị trưởng hoặc Ngài Chủ tịch
Bổ nhiệm bởiBỏ phiếu tại Viện dân biểu
Người đầu tiên nhậm chứcChaophraya Thammasakmontri
Thành lập28/6/1932

Chức vụ được thành lập năm 1932, với cơ quan lập pháp đầu tiên của Thái Lan được thành lập. Chức vụ Chủ tịch Hội nghị Nhân dân do Chao Phraya Thammasakmontri (Sanan Thephasadin na Ayutthaya) nắm giữ đầu tiên.

Nghị trưởng được giao nhiệm vụ lập pháp, là vị trí chủ chốt trong quá trình làm luật và Hiến pháp. Nghị trưởng được giúp đỡ bởi 2 Phó Nghị trưởng. Nghị trưởng Viện dân biểu phải làm việc công tâm không thể bị ảnh hưởng bởi ban chấp hành chính đảng mà bản thân là thành viên.

Nghị trưởng Viện dân biểu có quyền:

 • Lấp đầy chỗ khuyết trong Viện dân biểu, danh sách được đăng trong công báo Hoàng gia;
 • Bổ nhiệm Thủ tướng thay mặt Quốc vương, ký ban hành;
 • Ký bổ nhiệm lãnh đạo phe đối lập trong Viện dân biểu thay mặt Quốc vương;
 • Được mặc nhiên là thành viên trong các Ủy ban tuyển chọn:
  • Thẩm phán Tòa án Hiến pháp
  • Ủy ban Bầu cử
  • Thanh tra
  • Ủy ban chống Tham nhũng Quốc gia

Danh sách Nghị trưởng Viện dân biểu

sửa
Họ và tên Nhiệm kỳ
Chao Phraya Thammasakmontri (Sanan Thephasadin na Ayutthaya) 28/6/1932 – 1/9/1932
Chao Phraya Phichaiyat (Dan Bunnag) 2/9/1932 – 10/12/1932
Chao Phraya Thammasakmontri 15/12/1932 – 26/2/1934
Chuẩn Đô đốc Phraya Sorayuthaseni (Krasae Prawahanawin Pravahanavin) 26/2/1934 – 22/9/1934
Chao Phraya Sridharmadhibes (Chit na Songkhla) 22/9/1934 – 22/7/1936
Phraya Manawaratsewi (Plod Wichien na Songkhla) 3/8/1936 – 10/12/1937
Chuẩn Đô đốc Phraya Sorayuthaseni 6/7/1943 – 24/6/1944
Thiếu tướng Vilas Osatananda 4/6/1946 – 24/8/1946
Kasem Boonsri 31/8/1946 – 8/11/1947
พึ่ง ศรีจันทร์ 1947 - 1947
Kasem Boonsri 1948 - 1948
พระราชธรรมนิเทศ 1949–1951
Đại tướng Phra Prachonpachanuk (Phok Mahadilok) 1/12/1951 – 16/9/1957
Đại tướng Luang Sudhisararonakara (Sudhi Sukhavatee) 20/9/1957 – 14/12/1957
Đại tướngPhra Prachonpachanuk 6/2/1958 – 17/4/1968
Tawee Boonyaket 8/5/1968 – 20/6/1968
Đại tướng Siri Siriyothin 1972 – 11/12/1973
Mom Rajawongse Kukrit Pramoj 29/12/1973 – 7/10/1974
Praphat Uaichai 17/10/1974 – 25/1/1975
Prasit Kanchanawat 7/2/1975 – 12/1/1976
Uthai Pimchaichon 19/4/1976 – 6/10/1976
Đại tướng Kamol Dechatungka 22/10/1976 – 20/11/1976
Đại tướng Harin Hongsakul 28/11/1976 – 22/4/1979
Boontheng Thongsawat 1979–1983
Uthai Pimchaichon 1983–1986
Chuan Leekpai 1986–1988
Panja Kesornthong 1988–1991
Ukrit Mongkolnavin 2/4/1991 – 21/3/1992
Arthit Ourairat 3/4/1992 – 30/6/1992
Marut Bunnag 22/9/1992 – 19/5/1995
Booneua Prasertsuwan 11/7/1995 – 27/9/1996
Wan Muhamad Noor Matha 24/11/1996 – 27/6/2000
Bhichai Rattakul 30/6/2000 – 9/11/2000
Uthai Pimchaichon 6/2/2001 – 5/1/2005
Phokim Polkul 6/1/2005 – 24/2/2006
Meechai Ruchuphan 11/10/2006 – 20/1/2008
Youngyut Tiyapairach 23/1/2008 – 30/4/2008
Chai Chidchob 15/5/2008 – 10/5/2011
Somsak Kiatsuranont 3/8/2011 – 9/12/2013
Chuan Leekpai 28/05/2019 - hiện tại

Tham khảo

sửa