Danh sách Nghị trưởng Tham Nghị viện Nhật Bản

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là Danh sách các Nghị trưởng Tham Nghị viện Nhật Bản (tiếng Nhật: 衆議院議長, chuyển tự shūgiin gichō) kể từ năm 1947 cho tới nay.

Nghị trưởngSửa đổi

 
Nơi ở của Nghị trưởng Tham Nghị viện (Sangiin gichō kōtei) tại Nagatachō, phường Chiyoda, Tokyo Chủ yếu được sử dụng cho các dịp chính thức như tiếp khách của nhà nước. Nơi ở của Phó Nghị trưởng nằm ở Azabu-Nagasakachōphường Minato.
Name Party Entered Office Left Office
Tsuneo Matsudaira Ryokufūkai May 20, 1947 November 14, 1949
Naotake Satō Ryokufūkai November 15, 1949 May 19, 1953
Yahachi Kawai Ryokufūkai May 19, 1953 April 3, 1956
Tsuruhei Matsuno Ryokufūkai April 3, 1956 August 6, 1962
Yūzō Shigemune LDP August 6, 1962 July 17, 1971
Kenzō Kōno LDP (Ind.) July 17, 1971 July 3, 1977
Ken Yasui LDP July 28, 1977 July 7, 1980
Masatoshi Tokunaga LDP July 17, 1980 July 9, 1983
Mutsuo Kimura LDP July 18, 1983 July 22, 1986
Masaaki Fujita LDP July 22, 1986 September 30, 1988
Yoshihiro Tsuchiya LDP September 30, 1988 October 4, 1991
Yūji Osada LDP October 4, 1991 July 9, 1992
Bunbē Hara LDP August 7, 1992 July 22, 1995
Jūrō Saitō LDP August 4, 1995 October 19, 2000
Yutaka Inoue LDP October 19, 2000 April 22, 2002
Hiroyuki Kurata LDP April 22, 2002 July 30, 2004
Chikage Ōgi LDP July 30, 2004 July 28, 2007
Satsuki Eda DPJ July 28, 2007 July 25, 2010
Takeo Nishioka DPJ July 30, 2010 November 5, 2011
Kenji Hirata DPJ November 14, 2011 July 28, 2013
Masaaki Yamazaki LDP August 2, 2013 July 25, 2016
Chuichi Date LDP August 1, 2016 July 28, 2019
Akiko Santō LDP August 1, 2019 Incumbent

Phó Nghị trưởng (Nghị phó)Sửa đổi

Name Party Entered Office Left Office
Jiichirō Matsumoto JSP May 20, 1947 February 25, 1949
Kisaku Matsushima DLP March 26, 1949 May 2, 1950
Jirō Miki JSP July 12, 1950 May 2, 1953
Yūzō Shigemune LP May 19, 1953 May 9, 1956
Yutaka Terao LDP May 9, 1956 June 12, 1958
Tarō Hirai LDP June 16, 1958 July 7, 1962
Yōtoku Shigemasa LDP August 6, 1962 June 1, 1965
Kenzō Kōno LDP July 30, 1965 August 8, 1968
Ken Yasui LDP August 3, 1968 July 17, 1971
Yasoichi Mori LDP July 17, 1971 July 7, 1974
Kazuo Maeda LDP July 27, 1974 July 28, 1977
Kan Kase JSP July 28, 1977 August 30, 1979
Chōzō Akiyama JSP August 30, 1979 July 9, 1983
Noboru Agune JSP July 18, 1983 July 7, 1986
Hideyuki Seya JSP July 22, 1986 August 7, 1989
Akira Ono JSP August 7, 1989 April 19, 1990
Ippei Koyama JSP April 25, 1990 July 7, 1992
Misao Akagiri JSP August 7, 1992 August 4, 1995
Kanpei Matsuo NFP August 4, 1995 July 25, 1998
Hisamitsu Sugano DPJ July 30, 1999 July 22, 2001
Shōji Motooka DPJ August 7, 2001 July 25, 2004
Giichi Tsunoda DPJ July 30, 2004 January 30, 2007
Akira Imaizumi DPJ January 30, 2007 July 28, 2007
Akiko Santō LDP August 7, 2007 July 30, 2010
Hidehisa Otsuji LDP July 30, 2010 December 26, 2012
Masaaki Yamazaki LDP December 26, 2012 August 2, 2013
Azuma Koshiishi DPJ August 2, 2013 July 25, 2016
Akira Gunji DP → Ind. August 1, 2016 August 1, 2019
Toshio Ogawa CDP August 1, 2019 Incumbent

Xem thêmSửa đổi