Danh sách Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách thủ tướng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Emblem of North Korea.svg
Đương nhiệm
Kim Tok-hun

từ 14 tháng 8 năm 2020
Người đầu tiên giữ chứcKim Il-sung
Thành lập9 tháng 9 năm 1948

Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (từ 1948-nay)Sửa đổi

A# I# Tên Năm sinh và năm mất Thời gian nhậm chức Thời gian miễn nhiệm Đảng phái Lãnh đạo Nhà nước
Thủ tướng Nội các
1 1 Kim Il Sung 1912-1994 9 tháng 9 năm 1948 28 tháng 12 năm 1972 Đảng Lao động Triều Tiên Kim Tu-bong
Choi Yong-kun
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
2 2 Kim Il 1910-1984 28 tháng 12 năm 1972 29 tháng 4 năm 1976 Đảng Lao động Triều Tiên Kim Il Sung
3 3 Park Sung-chul 1912-2008 19 tháng 4 năm 1976 16 tháng 12 năm 1977 Đảng Lao động Triều Tiên
4 4 Li Jong-ok 1916-1999 16 tháng 12 năm 1977 27 tháng 1 năm 1984 Đảng Lao động Triều Tiên
5 5 Kang Song-san 1931- 27 tháng 1 năm 1984 27 tháng 1 năm 1984 Đảng Lao động Triều Tiên
6 6 Li Gun Mo 1924- 27 tháng 1 năm 1984 12 tháng 12 năm 1988 Đảng Lao động Triều Tiên
7 7 Yon Hyong-muk 1931-2005 12 tháng 12 năm 1988 11 tháng 12 năm 1992 Đảng Lao động Triều Tiên
8 Kang Song-san 1931- 11 tháng 12 năm 1992 21 tháng 2 năm 1997 Đảng Lao động Triều Tiên Kim Il Sung
Yang Hyong-sop
Hong Song-nam 1929-2009 21 tháng 2 năm 1997 5 tháng 9 năm 1998 Đảng Lao động Triều Tiên Yang Hyong-sop
Thủ tướng Nội các
9 8 Hong Song-nam 1929-2009 5 tháng 9 năm 1998 3 tháng 9 năm 2003 Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-nam
10 9 Pak Pong-ju 1939- 3 tháng 9 năm 2003 11 tháng 4 năm 2007 Đảng Lao động Triều Tiên
11 10 Kim Yong-il 1944- 11 tháng 4 năm 2007 7 tháng 7 năm 2010 Đảng Lao động Triều Tiên
12 11 Choe Yong-rim 1929- 7 tháng 7 năm 2010 1 tháng 4 năm 2013 Đảng Lao động Triều Tiên
13 12 Pak Pong-ju 1939- 21 tháng 4 năm 2013 11 tháng 4 năm 2019 Đảng Lao động Triều Tiên
14 13 Kim Jae-ryong ? 11 tháng 4 năm 2019 14 tháng 8 năm 2020 Đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-hae
14 13 Kim Tok-hun 1962- 14 tháng 8 năm 2020 Đương nhiệm Đảng Lao động Triều Tiên ?

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi