Danh sách biện pháp tu từ

Biện pháp tu từ (hay phương tiện tu từ) là cách phối hợp ngôn ngữ để đạt được mục đích nghệ thuật văn học. Trong tiếng Việt, các biện pháp nói trên là một phần thiết yếu trong tu từ học[1]:142 và là nền tảng cho môn Ngữ Văn trong nền giáo dục Việt Nam hiện nay.[2]

Danh sáchSửa đổi

Đây là danh sách các biện pháp tu từ trong Tiếng Việt.[1]:242–243

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ a b Đinh Trọng Lạc (1994). 99 phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt (PDF). Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
  2. ^ Nguyễn Trọng Hoàn (18 tháng 2 năm 2020). “Đánh giá kết quả hoạt động đọc hiểu văn bản Ngữ văn (Kì 2)”. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2022.