Tu từ họcnghệ thuật nói chuyện, nhằm mục đích tăng cường khả năng trình bày, thuyết phục và động viên những đối tượng tiếp thu nhất định của người nói và người viết trong những tình huống cụ thể.[1] Với tư cách là bộ môn nghiên cứu, tu từ học đóng vai trò trung tâm trong truyền thống phương Tây.[2] Định nghĩa phổ biến nhất của nó đến từ Aristotle.

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ Corbett, E. P. J. (1990). Classical rhetoric for the modern student. New York: Oxford University Press., p. 1.; Young, R. E., Becker, A. L., & Pike, K. L. (1970). Rhetoric: discovery and change. New York,: Harcourt Brace & World. p. 1; For more information see Dr. Greg Dickinson of Colorado State University.
  2. ^ See, e..g., Thomas Conley, Rhetoric in the European Tradition (University of Chicago, 1991).