Danh sách các chi cá bống trắng

bài viết danh sách Wikimedia
Cá bống trắng rất đa dạng về chủng loại

Cá bống trắng (danh pháp khoa học: Gobiidae) là một họ lớn chứa khoảng 2.000 loài cá nhỏ trong khoảng 200 chi. Dưới đây là danh sách cá chi, có tất cả hơn 200 chỉ cả thảy.

Các chiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Huang, S.-P., Zeehan, J. & Chen, I-S. (2014): A New Genus of Hemigobius Generic Group Goby Based on Morphological and Molecular Evidence, With Description of a New Species. Journal of Marine Science and Technology, 21 (Suppl.) [2013]: 130-134.
  • Chủ biên Ranier Froese và Daniel Pauly. (2013). "Gobiidae" trên FishBase. Phiên bản tháng December năm 2013.