Danh sách các kênh truyền hình cáp VTVCab

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách các kênh truyền hình trên hệ thống Truyền hình cáp Việt Nam (VTVCab) - thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (trước 4/2013 là VCTV)[1]. Danh sách cập nhật vào tháng 5/2020.[2]

Kênh hợp tác và sản xuất

Tên kênh Logo Nội dung Tên cũ Ghi chú
VTVCab 1 & VTVCab 1 HD
Vie Giải Trí
 


Kênh giải trí tổng hợp Kênh tổng hợp MMDS (1995-1999)

Kênh phim truyện MMDS (1999-2003)

VCTV (2001-2004)

VCTV1 (2004-2010, 03.2013-21.04.2013)

VCTV1 - Fansipan TV (2010-2013)

VCTV1/VTVcab 1 - Giải Trí TV (2013-2019)

Kênh Truyền hình được công ty Cổ phần D.I.D TV (nay đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Vie Channel) & VTVCab hợp tác và thuê sóng từ tháng 2/2013.

Kênh đổi tên từ Giải trí TV thành Vie Giải Trí từ cuối tháng 1/2019. Ngày 01/11/2015, kênh được phát dưới dạng HD.

Trước đó là kênh VCTV1 - Fansipan TV; được kiêm cán bởi Le Group và VCTV, lên ngày 10/7/2010.

Trước đó là VCTV1 - kênh giải trí tổng hợp, do VCTV quản lý, lên sóng ngày 1/7/2003.

Trước đó nữa là kênh phim truyện MMDS, phát sóng những bộ phim Việt Nam và nước ngoài, lên sóng vào năm 1995.

VTVCab 2 & VTVCab 2 HD
Phim Việt
 
Kênh phim truyện Việt Nam VCTV2 (2004-2011)

VCTV2 - Phim Việt (2011-2013)

Phát sóng từ ngày 15/10/2004 với tên gọi VCTV2.

Kênh VCTV2 chính thức phát sóng vào ngày 01/11/2004. Trước kia, kênh VCTV2 chỉ phát sóng những bộ phim do Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất. Từ 2010, kênh phát sóng thêm những bộ phim miền Nam. Ngày 1 tháng 1 năm 2011, kênh VCTV2 được nâng cấp thành kênh Phim Việt do Ngọc Bích Media quản lý.

VTVCab 3 & VTVCab 3 HD
Thể thao TV
 Kênh thể thao VCTV3 (2004-2010)

VCTV3 - Thể thao TV (2010-2013)

Phát sóng từ ngày 01/12/2004 với tên gọi VCTV3.
Từ ngày 06/08/2010 trở đi, VCTV3 đổi tên thành Thể thao TV. Kênh do Đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông bóng đá Việt Nam (VFM) phối hợp sản xuất chương trình.
VTVCab 4 & VTVCab 4 HD  
Kênh phim và giải trí đa phương tiện VCTV4 (kênh văn nghệ; 2005-2011)

VCTV4/VTVcab4 - M4Me (2009-2013)

VTVcab - Kênh 17 (tháng đầu tiên chuyển sóng từ VTVcab 17)

VTVcab 4 - Kênh 17 (2013-2015)

VTVcab 4 - Văn hóa

(2015-2019)

Lên sóng vào ngày 13/04/2005, với nội dung là kênh văn nghệ.

Ngày 31 tháng 7 năm 2009, kênh bắt đầu phát sóng chương trình âm nhạc tương tác M4me. Thời gian phát sóng của chương trình trên M4me: Từ 2009 - 2011: 6h - 9h và 21h - 1h. 2011: 10h - 14h và 20h - 0h.

Từ ngày 1/12/2011, M4me phát sóng toàn thời gian trên VCTV4, thay thế nội dung kênh văn nghệ cũ.

Ngày 1 tháng 9 năm 2013, M4me ngừng phát sóng.

Ngày 17 tháng 10 năm 2013, chuyển sóng Kênh 17 từ VTVcab17 sang VTVcab 4.

Ngày 5 thâng 8 năm 2015, lên sóng kênh Văn Hóa (do VTVcab quản lý), thay thế kênh "Kênh 17".

Từ 12/08/2018, kênh có thêm thương hiệu "LOVE" - phát sóng những bộ phim tình cảm, lãng mạn.

Từ tháng 11/2019, kênh chính thức đổi tên thành LOVE, thay thế nội dung của kênh Văn hóa.

Hiện tại kênh đang phát sóng 24/24h.

VTVCab 5 & VTVCab 5 HD
E Channel
 
Kênh phim truyện và giải trí VCTV5 - Real TV (2009-2012)VCTV5 (09/2012-12/2012)

VCTV5 - E Channel (2012-2013)

Lên sóng vào ngày 20/07/2009 với tên gọi VCTV5-Real TV (Kênh Truyền hình thực tế).

Từ tháng 9/2012, RealTV ngừng phát sóng.

Ngày 15 tháng 12 năm 2012, phát sóng thử nghiệm kênh E Channel trên VCTV5, và phát sóng chính thức từ ngày 1 thâng 1 năm 2013.

Kênh hiện tại đang được được thuê sóng bởi ADT Media.
Ngày 01/01/2016, kênh được phát dưới dạng HD.

VTVCab 6 & VTVCab 6 HD
Hay TV
 
Kênh phim truyện và giải trí tổng hợp VCTV6 (2005-2013)

VTVcab 6 (2013)

Kênh hiện tại đang được được thuê sóng bởi ADT Media.
Ngày 01/01/2016, kênh được phát dưới dạng HD
Trước kia là kênh VCTV6 - khoa học & giáo dục, phát sóng từ 04/10/2005.
Từ tháng 7/2020, kênh VTVCab 6 được trả về cho VTVCab, hiện tại kênh đang phát các chương trình giáo dục (gần giống kênh VCTV6 ngày trước).
VTVCab 7 & VTVCab 7 HD  
Kênh thông tin súc khỏe và giải trí VCTV7 (2006-2012)

VCTV7/VTVcab7 - D-Dramas (2012-2019)

VTVCab 7-Vie Dramas(1/2019-9/2019)

Lên sóng vào ngày 1/12/2005, với nội dung là Kênh phim nước ngoài - VCTV7 do VCTV biên tập và sản xuất.

Ngày 27/02/2012, kênh được công ty Cổ phần D.I.D TV (nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Vie Channel) hợp tác và thuê sóng, và được nâng cấp nội dung cũng như tên gọi thành Kênh phim châu Á VCTV7 - D Dramas.
Ngày 01/11/2015, kênh được phát dưới dạng HD.

Từ cuối tháng 1/2019, kênh đổi tên từ D Dramas thành Vie Dramas.

Từ 6h00 ngày 29/9/2019, hai kênh VTVcab 10 và VTVcab 7 hoán đổi nội dung kênh chương trình.

Hiện tại, VTVcab 7 đang phát tạm các chương trình về sức khỏe - đời sống cũ của O2TV, các chương trình phim truyện và các chương trình phóng sự và chương trình tọa đàm liên quan đến y tế của Đài THVN.

VTVCab 8
BiBi
  Kênh thiếu nhi VCTV8 - BiBi (2006-2013) Phát sóng từ ngày 01/06/2006.

Bắt đầu từ sau 2010, kênh được mở rộng sản xuất một vài chương trình về thiếu nhi. Vì vậy, BiBi từ một Kênh phim thiếu nhi nay trở thành Kênh thiếu nhi.

VTVCab 9 & VTVCab 9 HD
Info TV
  Kênh thông tin kinh tế và giải trí tổng hợp VCTV9 - Info TV (2007-2013)
Kênh truyền hình được kiêm cán bởi Ocean Media & VCTV, phát sóng từ 06/03/2007.
Kể từ tháng 6/2015 trở đi: Kênh được kiêm cán bởi công ty STV Media, cùng với đó là sự đa dạng hơn trong nội dung phát sóng.
VTVCab 10 & VTVCab 10 HD

Vie DRAMAS

 
Kênh phim truyện châu Á VCTV10 - O2TV (2008-2013)

VTVcab 10 - O2TV (2013-2017)

VTVcab 10 (2017-2019)

Kênh truyền hình chuyên biệt về sức khỏe - đời sống O2TV bắt đầu lên sóng từ 08/08/2008, do VCTV & S-Media hợp tác và ngừng phát sóng từ ngày 12/07/2017.

Từ tháng 7/2017, kênh VTVcab 10 phát tạm các chương trình của Đất Việt VAC, cùng với các chương trình về sức khỏe - đời sống cũ của O2TV.

Từ 6h00 ngày 29/9/2019, VTVcab 7 và VTVcab 10 hoán đổi nội dung kênh chương trình: VTVcab 10 thành Vie Dramas, còn VTVcab 7 phát nội dung của kênh VTVcab 10 cũ.

VTVCab 11
VGS Shop
 
Kênh mua sắm VCTV11/VTVcab11 - TV Shopping (2008-2015) Kênh được quản lý bởi Công ty Cổ phần Thương mại Vivi Homeshopping và GS Shop (Hàn Quốc).

Trước tháng 12/2015 là kênh TVShopping - VTVcab 11, kênh được quản lý bởi VCTV/VTVcab và Ocean Media, lên sóng từ 08/08/2008.

VTVCab 12 & VTVCab 12 HD
Style TV
  Kênh thời trang, phong cách sống VCTV12 - Style TV (2008-2013) Kênh được kiêm cán bởi công ty cổ phần truyền hình cáp STV & Công ty giải pháp truyền thông TV Plus (nay là TVHub), phát sóng từ ngày 1/11/2008.
VTVCab 13
VTV Hyundai Homeshopping
 
Kênh mua sắm Phát sóng từ 11/01/2016.
Kênh được hợp tác bởi Truyền hình cáp Việt Nam và Tập đoàn Hyundai (Hàn Quốc).
VTVCab 14

V Shopping

 

Kênh mua sắm VCTV14/VTVcab14 - Lotte Đất Việt Homeshopping (2012-2019)


Phát sóng từ 10/02/2012.

Kênh truyền hình được kiêm cán bởi Đất Việt VAC & Tập đoàn Lotte.

Kênh tạm dừng phát sóng từ 01/01/2019 đến 30/04/2019.

Từ 01/05/2019, kênh có diện mạo mới là VShopping.

VTVCab 15

 
Kênh âm nhạc VCTV15/VTVcab15 - Invest TV (2009-2015)

VTVcab15 - M Channel (2013-2019)


Kênh truyền hình được sự hợp tác của Vietbamedia, Yeah1 & VTVCab
Trước 2016 là Kênh Invest TV (VCTV15), phát sóng từ ngày 16/6/2009, là sản phẩm hợp tác bởi VCTV và Vietbamedia.

Từ ngày 21/06/2018, kênh VTVCab 15 có thêm một số khung giờ phát sóng âm nhạc với liên doanh đối tác UM Channel, thay thế nội dung của kênh M Channel.

VTVCab 16 &

VTVCab 16 HD

Bóng đá TV

 
Kênh thể thao (điển hình về bóng đá) VCTV16 - Bóng Đá TV (2009-2013) Kênh được hợp tác bởi Đài truyền hình Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông bóng đá Việt Nam (VFM), lên sóng từ ngày 23/08/2009.
VTVCab 17

Yeah1TV

 


Kênh giải trí dành cho giới trẻ Du lịch (2010-2012)

VCTV17 (01.2013-05.2013)

VTVcab 17 (05.2013-07.2013)

VTVcab 17 - Kênh 17 (07.2013-10.2013)

Phát sóng từ 01/10/2013. Kênh được sở hữu bởi công ty cổ phần truyền thông & giải trí Đại sứ trẻ.

Trước đó, Yeah1TV đã được từng phát trên SCTV4 và HTVC+HD.

Trước 2013, Du lịch (VCTV17) là kênh du lịch, phát sóng từ 9/10/2010.

VTVCab 18
Thể thao TV HD Tin Tức
 
Kênh thể thao chuyên biệt về tin tức, bóng đá, bóng rổ VTVcab 3 HD - Thể thao Tin tức HD (2014-2016) Phát sóng từ 11/06/2014 theo chuẩn HD, với tên gọi VTVCab3HD - Thể thao tin tức HD. Ban đầu, kênh phát vào 1 số khung giờ nhất định, thời gian còn lại tiếp sóng Thể thao TV HD.

Có thể theo dõi kênh trên mạng cáp Analog & Digital của VTVcab.

Kênh chính thức phát sóng vào ngày 15/01/2016, và đổi tên thành VTVcab18 - Thể thao TV tin tức HD.
Kênh được hợp tác bởi Đài truyền hình Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông bóng đá Việt Nam (VFM).

VTVCab 19
Film TV
 
Kênh phim truyện tổng hợp VTVcab 19 - Phim (2014-2016) Phát sóng từ 05/05/2014, do VTVCab & Công ty Sao Thế Giới (World Star Media) quản lý.
VTVCab 20
V Family
 
Kênh giải trí phụ nữ và gia đình Phát sóng từ 20/04/2015.
Kênh được liên doanh hợp tác bởi DTT Media, Stylish Media và VTVCab.
VTVCab 21
Cartoon Kids
  Kênh thiếu nhi VTVcab 21 - Sao TV (2016-2018) Lên sóng từ 01/04/2018. Kênh truyền hình do VTVcab hợp tác với In The Box TV (Bulgaria) sản xuất.
Trước đây vị trí kênh là của SaoTV - Phát sóng thử nghiệm từ 29/04/2016 đến 31/03/2018. Kênh do Creative Media quản lý.
VTVCab 22
Life TV
 
Kênh chuyên biệt cuộc sống và khám phá. Phát sóng từ 01/12/2016. Từ năm 2019, kênh tập trung phần lớn thời lượng để phát sóng các chương trình khám phá tự nhiên từ kênh Love Nature 4K, trực thuộc Blue Ant Media.
VTVcab 23
Thể thao TV HD Golf
  Kênh chuyên biệt về Golf Kênh phát sóng thử nghiệm trên hệ thống VTVcab từ ngày 18/10/2017. Kênh do VTVCab, VFM & FLC hợp tác sản xuất
BTV9 - An Viên (Bchannel)
Kênh Văn hóa Phương Đông BTV9 - An Viên (2011-2020) Kênh phát sóng từ ngày 11/11/2011. Từ tháng 4/2020, kênh do AVG, Đài PTTH Bình Dương (BTV) và VTVcab hợp tác sản xuất.

Kênh quốc gia & địa phương

Kênh Nội dung Chủ quản Ghi chú
TTXVN Kênh tin tức tổng hợp TTXVN
Nhân dân (HD) Kênh Tổng hợp về Đảng Báo Nhân dân
ANTV HD Kênh tin tức tổng hợp Bộ Công an Việt Nam
QPVN (HD) Kênh tin tức tổng hợp Bộ Quốc phòng Việt Nam
VTV1 và VTV1 HD Kênh tin tức tổng hợp VTV Trước năm 2011, VTV1 là kênh tổng hợp.
VTV2 và VTV2 HD Kênh Khoa giáo VTV Trước năm 2002, VTV2 là kênh tổng hợp.
VTV3 và VTV3 HD Kênh Thông tin & Giải trí tổng hợp VTV Trước 5/10/2015, VTV3 là kênh thể thao, giải trí, thông tin kinh tế.
VTV4 và VTV4 HD Kênh Đối Ngoại VTV
VTV5 và VTV5 HD Kênh Truyền hình tiếng Dân tộc VTV VTV5 là kênh truyền hình tiếng dân tộc thiểu số (có phụ đề tiếng Việt) của Đài truyền hình Việt Nam. Kênh này chủ yếu phục vụ các dân tộc vùng sâu vùng xa. Người dân trong nước có thể xem qua hệ thống truyền hình số vệ tinh DTH hoặc qua mạng cáp Truyền hình Cáp Việt Nam.
VTV6 và VTV6 HD Kênh dành cho thanh thiếu niên VTV
VTV7 HD Kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia dành cho mọi lứa tuổi VTV Kênh VTV7 HD được phát sóng thử nghiệm vào ngày 20/11/2015 và lên sóng chính thức vào ngày 1/1/2016.
VTV8 và VTV8 HD Kênh Truyền hình hướng tới khán giả Trung Bộ VTV Kênh truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng. Từ ngày 1/1/2016, kênh VTV Đà Nẵng sáp nhập với VTV Huế và VTV Phú Yên theo luật quy hoạch báo chí để trở thành kênh truyền hình quốc gia khu vực Trung Bộ.
VTV9 và VTV9 HD Kênh Truyền hình Việt Nam dành cho khu vực Nam Bộ VTV Kênh truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 1/1/2016, kênh VTV9 sáp nhập với kênh VTV Cần Thơ 1 theo luật quy hoạch báo chí để trở thành kênh truyền hình quốc gia khu vực Nam Bộ.
VTV5 Tây Nam Bộ Kênh Truyền hình Tiếng Dân tộc khu vực Tây Nam Bộ VTV Từ ngày 1/1/2016, kênh VTV Cần Thơ 2 được sáp nhập vào VTV5 tiếng dân tộc để trở thành kênh dành riêng cho khu vực Tây Nam Bộ. Nội dung kênh này bao gồm nội dung của kênh VTV Cần Thơ 2 và một số chương trình tiếng Khmer của kênh VTV5.
VTV5 Tây Nguyên Kênh Truyền hình Tiếng Dân tộc khu vực Tây Nguyên VTV Phát sóng chính thức từ 9h00 ngày 17/10/2016.Trong đó,kênh dành 4 tiếng phát sóng các chương trình bằng 8 thứ tiếng dân tộc thiểu số tại khu vực Tây Nguyên(các chương trình tiếng khu vực Tây Nguyên được chuyền từ kênh VTV5 quốc gia sang).
H1 HD Kênh tổng hợp Hà Nội TV Phát sóng chuẩn HD từ ngày 21/06/2016.
H2 HD Kênh tổng hợp Hà Nội TV Phát sóng chuẩn HD từ ngày 02/09/2016.
HTV1 Kênh thông tin công cộng HTV Phát sóng dưới dạng thông tin công cộng từ năm 2012. Trước đó chịu sự quản lý của TVL.
HTV2 (HD) Vie Channel Kênh giải trí tổng hợp HTV Kênh truyền hình được kiêm cán bởi Đất Việt VAC từ năm 2010. Trước đó HTV2 là kênh thể thao đến năm 2010. Hiện nay kênh có logo là Vie Channel.
HTV3 Kênh giải trí dành cho gia đình HTV Kênh được quản lý bởi Purpose Media (tên cũ trước 2015 là Trí Việt Media, trước 2017 là TTN Media).
HTV Key Kênh phổ biến kiến thức, giáo dục HTV Trước ngày 10/08/2018 mang tên HTV4.
HTV7 và HTV7 HD Kênh tổng hợp HTV
HTV9 và HTV9 HD Kênh tổng hợp HTV
HTV Thể thao Kênh thể thao HTV
HTVC Phim Kênh phim HTVC
HTVC Thuần Việt HD Kênh dành cho người Việt HTVC
HTVC Ca nhạc Kênh âm nhạc HTVC
HTVC Du lịch & Cuộc sống Kênh du lịch, khám phá HTVC
HTVC Phụ nữ Kênh dành cho phụ nữ HTVC
HTVC Gia đình Kênh dành cho gia đình HTVC
YOUTV Hanoicab 2 Kênh phụ nữ & gia đình Hanoicab
MOV HD

Hanoicab 4

Kênh Phim truyện Hanoicab
THVL1 và THVL1 HD Kênh giải trí tổng hợp THVL
THVL2 và THVL2 HD Kênh giải trí tổng hợp THVL
VOVTV - Vietnam Journey Kênh truyền hình của Đài tiếng nói Việt Nam VOV Từ năm 2018, kênh được đồng quản lý bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
SCTV1 và

SCTV1 HD

Kênh hài chuyên biệt SCTV
SCTV2 - AMC TV Kênh giải trí tổng hợp châu Á SCTV Từ 16/06/2008 đến hết ngày 31/3/2018 là kênh YanTV. Sau đổi thành kênh UNI Channel cho đến ngày 21/06/2018 rồi chuyển sang kênh VTVcab15 với thương hiệu UM Channel. Kênh mang thương hiệu AMC kể từ ngày 21/07/2018.
SCTV3 - SeeTV Kênh thiếu nhi SCTV Trước 1/2016 là SaoTV.
SCTV4 Kênh tin tức, giải trí, văn hóa, xã hội SCTV Trước 31/12/2017, kênh Let's Viet được phát sóng trên VTC9 và SCTV4 là kênh G Channel.Từ ngày 17/12/2018,Let's Việt ngừng phát sóng,kênh được trả lại cho SCTV.
SCTV5 - SCJ Life On Kênh mua sắm trên truyền hình SCTV Trước đó kênh có tên là TBS.
SCTV6 Kênh giải trí SCTV
SCTV7 - SHOW TV Kênh cải lương SCTV
SCTV8 - VITV Kênh tin tức (điển hình về kinh tế) SCTV Trước đây VITV từng phát sóng trên kênh VTC8.
SCTV9 và SCTV9 HD Kênh phim châu Á đặc sắc SCTV Do TVB Việt Nam quản lý phát sóng.
SCTV10-VTV Huyndai Home Shopping Kênh mua sắm SCTV Trước ngày 1/11/2019 là kênh Sao Nam Shopping.
SCTV11 - TV STAR Kênh giải trí SCTV
SCTV12 Kênh du lịch và khám phá SCTV
SCTV13 - Lady TV Kênh phụ nữ và gia đình SCTV
SCTV14 - Kênh Phim Việt Kênh phim Việt đặc sắc SCTV Kênh mang thương hiệu Kênh Phim Việt từ tháng 06/2017.
SCTV15 - SSPORT2 Kênh thể thao SCTV
SCTV17 - SSPORT Kênh thể thao SCTV
BTV3 Kênh thông tin kinh tế - giải trí SCTV Liên kết với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương.
SCTV Phim tổng hợp Phim tổng hợp SCTV Kênh đầu tiên của SCTV.
VTC1 HD Kênh thời sự - chính trị - tổng hợp VTC
VTC3 HD Kênh thể thao - văn hóa - giải trí VTC Kênh được liên kết với Tổng Công Ty Truyền hình cáp Việt Nam từ ngày 15/06/2020.
VTC4 HD Kênh phim truyện - giải trí VTC Trước ngày 31 tháng 3 năm 2020 là kênh Yeah1 family.
VTC7 HD - Today TV Kênh giải trí tổng hợp VTC Liên kết với công ty cổ phần quốc tế truyền thông(IMC).
VTC9 HD Kênh thông tin, giải trí cho mọi gia đình Việt VTC Trước 31/12/2017, kênh VTC9 là Let's Viet.
VTC10 HD Kênh truyền hình văn hóa Việt VTC Phủ sóng quốc tế năm 2010.
VTC13 HD - Imusic TV Kênh truyền hình âm nhạc tương tác VTC Trước đó kênh có thương hiệu ITV sau chuyển qua kênh SCTV20.(Hiện ITV đã ngưng phát sóng từ ngày 1/1/2019)
VTC14 HD Kênh thời tiết - môi trường - đời sống VTC Phát sóng 24/24h.
BTV9 - An Viên TV (B Channel) Kênh văn hóa phương Đông Mobi TV Phát sóng 24/24h.
Phim Hay Kênh phim truyện Mobi TV Liên kết với Truyền hình cáp Hà Nội.
BTV10 - NCM Kênh thể thao - giải trí Mobi TV Liên kết với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương.
BPTV3 - ANT TV Kênh thiếu nhi Mobi TV Liên kết với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước.
ĐN9 - AZShop Kênh mua sắm Liên kết với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai.

Kênh truyền hình địa phương (1 số kênh được phát với tiêu chuẩn HD) như: THP (HD), THP+ (HD) (THP2), PTV (HD), NTV - Ninh Bình (HD), TN1 HD, TTV - Thanh Hóa (HD), NTV - Nghệ An (HD), BRT (HD), VP, THHN, QTV1, QTV3, QBTV, TRT, DaNang TV1, DaNang TV2, KTV, BTV1 - Bình Dương, BTV2, BPTV1, BPTV2 - Home TV, THĐT1, THTPCT, HGTV, TBK, TBTV, HYTV, LSTV, THD, BTV - Bình Thuận, THGL, LTV - Lâm Đồng, TTV11, ĐN1-RTV (HD), ĐN2-RTV (HD), LA34, THTG, THBT, ATV, STV1 - Sóc Trăng...

Kênh nước ngoài

Kênh thể thao

 1. FOX Sports
 2. FOX Sports 2
 3. FOX Sports 3

Kênh phim

 1. FOX Movies
 2. FOX Family Movies
 3. FOX
 4. FX
 5. BOX Movie 1
 6. Hollywood Classics
 7. HBO
 8. MAX BY HBO
 9. RED BY HBO
 10. HITS
 11. Cinema World
 12. WarnerTV

Kênh giải trí

 1. FOX Life
 2. Blue Ant Entertainment
 3. Blue Ant Extreme
 4. KIX
 5. WOMAN
 6. Fashion TV
 7. AXN
 8. BBC Earth
 9. BBC Lifestyle
 10. TLC
 11. Waku Waku Japan

Kênh âm nhạc

 1. Channel V
 2. MTV

Kênh khoa học - giáo dục - lối sống

 1. National Geographic
 2. History
 3. Planet Earth
 4. Dr.Fit Channel
 5. Discovery
 6. Discovery Asia
 7. Animal Planet
 8. AFN (Asian Food Network)
 9. HGTV (Home & Garden TV)
 10. Outdoor Channel

Kênh thiếu nhi

 1. Happy Kids
 2. Baby TV
 3. Da Vinci
 4. Cartoon Network
 5. Boomerang
 6. Animax
 7. Dreamworks TV
 8. BabyFristTV
 9. Cbeebies

Kênh tin tức tổng hợp

 1. Channel News Asia
 2. DW
 3. TV5 Monde
 4. NHK World-Japan
 5. NHK Premium
 6. CNBC
 7. KBS World
 8. Arirang
 9. France 24
 10. Channel One Russia
 11. BBC World News
 12. CNN
 13. Bloomberg
 14. ABC Australia

Các kênh cũ

Kênh trong nước

 1. VTC4
 2. VTC5
 3. VTC16
 4. BTV6
 5. BTV11

Kênh nước ngoài

 1. Disney Channel
 2. A+
 3. DIVA Universal
 4. GolfTV
 5. Discovery Travel Living
 6. Disney Junior
 7. MTV Asia
 8. Gem TV
 9. Natgeo People HD
 10. Natgeo Wild

Xem thêm


Tham khảo

Liên kết ngoài