Danh sách các nguyên thủ quốc gia Nga

Dưới đây là danh sách các chính khách giữ vai trò nguyên thủ quốc gia Nga kể từ năm 1917. Để biết danh sách chi tiết hơn, nhưng ngắn hơn (chỉ bao gồm các nguyên thủ quốc gia sau Liên Xô), hãy xem Danh sách tổng thống Nga. Đối với các nhà lãnh đạo trước năm 1917, xem Danh sách các nhà cai trị Nga.

# Hình ảnh Tên Nhiệm kỳ Đảng phái
Chính phủ Lâm thời Nga (1917)
style="background:Bản mẫu:Constitutional Democratic Party/meta/color; color:white" |1 Georgy Lvov, 1918.jpg Georgy Lvov 15 tháng 3 năm 1917 21 tháng 7 năm 1917 Đảng Dân chủ lập hiến
style="background:Bản mẫu:Socialist-Revolutionary Party/meta/color; color:white" |2 Alexander Kerensky LOC 24416.jpg Alexander Kerensky [1] 21 tháng 7 năm 1917 7 tháng 11 năm 1917 Đảng Xã hội-Cách mạng (phe Trudovik)
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga (1917–1991)
3 1918 Lev Kamenev.jpg Lev Kamenev 7 tháng 11 năm 1917 21 tháng 11 năm 1917 Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga (Bolshevik)
4 Yakov Sverdlov 21 tháng 11 năm 1917 16 tháng 3 năm 1919 Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga (bolshevik)/Đảng Cộng sản Nga (bolshevik)
5 M.F.Vladimirsky - young.jpeg Mikhail Vladimirsky 16 tháng 3 năm 1919 30 tháng 3 năm 1919 Đảng Cộng sản Nga (bolshevik)
6 Калинин М. И. (1920).jpg Mikhail Kalinin 30 tháng 3 năm 1919 15 tháng 7 năm 1938 Đảng Cộng sản toàn Liên minh (bolshevik)
7 Alexey Badaev.jpeg Aleksei Badayev 15 tháng 7 năm 1938 4 tháng 3 năm 1944 Đảng Cộng sản toàn Liên minh (bolshevik)
8 Николай Михайлович Шверник.jpg Nikolay Shvernik 4 tháng 3 năm 1944 25 tháng 6 năm 1946 Đảng Cộng sản toàn Liên minh (bolshevik)
9 No image.png Ivan Vlasov 25 tháng 6 năm 1946 7 tháng 7 năm 1950 Đảng Cộng sản toàn Liên minh (bolshevik)
9 No image.png Mikhail Tarasov 7 tháng 7 năm 1950 16 tháng 4 năm 1959 Đảng Cộng sản toàn Liên minh (bolshevik)/
Đảng cộng sản Liên Xô
10 No image.png Nikolai Ignatov 16 tháng 4 năm 1959 26 tháng 11 năm 1959 Đảng cộng sản Liên Xô
11 No image.png Nikolai Organov 26 tháng 11 năm 1959 20 tháng 12 năm 1962 Đảng cộng sản Liên Xô
(10) No image.png Nikolai Ignatov 20 tháng 12 năm 1962 14 tháng 11 năm 1966 Đảng cộng sản Liên Xô
12 Mikhail Yasnov 14 tháng 11 năm 1966 26 tháng 3 năm 1985 Đảng cộng sản Liên Xô
13 Vladimir Orlov 26 tháng 3 năm 1985 3 tháng 10 năm 1988 Đảng cộng sản Liên Xô
14 Vitaly Vorotnikov 3 tháng 10 năm 1988 29 tháng 5 năm 1990 Đảng cộng sản Liên Xô
15 Борис Николаевич Ельцин.jpg Boris Yeltsin 29 tháng 5 năm 1990 25 tháng 12 năm 1991 Chính trị gia độc lập
Liên bang Nga (từ 1991)
1 Борис Николаевич Ельцин.jpg Boris Yeltsin 25 tháng 12 năm 1991 31 tháng 12 năm 1999 Chính trị gia độc lập
style="background:Bản mẫu:Unity (political party, Russia)/meta/color; color:white" |— VladimirPutinNewYear2012-2.png Vladimir Putin 31 tháng 12 năm 1999 7 tháng 5 năm 2000 Đoàn kết
style="background:Bản mẫu:Unity (political party, Russia)/meta/color; color:white" |2 7 tháng 5 năm 2000 7 tháng 5 năm 2008 Đoàn kết/
Độc lập
3 Medvedev at Davos.jpg Dmitry Medvedev 7 tháng 5 năm 2008 7 tháng 5 năm 2012 Nước Nga thống nhất
(2) VladimirPutinNewYear2012-2.png Vladimir Putin 7 tháng 5 năm 2012 đương nhiệm Nước Nga thống nhất/

Độc lập

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi