Danh sách các tác phẩm của Ivan Bunin

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách các tác phẩm của Ivan Bunin:

Dịch thuậtSửa đổi

Bút kýSửa đổi

ThơSửa đổi

Truyện ngắnSửa đổi

Tiểu thuyếtSửa đổi

Hình ảnhSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

  • Ivan Alekseyevich Bunin (1870 - 1953)
  • Night of Denial: Stories and Novellas, Ivan Bunin. Trans. Robert Bowie. Northwestern 2006 ISBN 0-8101-1403-8
  • The Life of Arseniev, Ivan Bunin. edited by Andrew Baruch Wachtel. Northwestern 1994 ISBN 0-8101-1172-1
  • Dark Avenues, Ivan Bunin. Translated by Hugh Aplin. Oneworld Classics 2008 ISBN 978-1847490476
  • Thomas Gaiton Marullo. Ivan Bunin: Russian Requiem, 1885-1920: A Portrait from Letters, Diaries, and Fiction (1993, Vol.1)
  • Thomas Gaiton Marullo. From the Other Shore, 1920-1933: A Portrait from Letters, Diaries, and Fiction. (1995, Vol.2)
  • Thomas Gaiton Marullo. Ivan Bunin: The Twilight of Emigre Russia, 1934-1953: A Portrait from Letters, Diaries, and Memoirs. (2002, Vol.3)