Danh sách tên cờ

bài viết danh sách Wikimedia
(Đổi hướng từ Danh sách các tên lá cờ)

Dưới đây là danh sách chưa hoàn chỉnh tên và biệt hiệu của các lá cờ, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái. Hiếm có lá cờ nào có tên chính thức thực sự, nhưng một số tên không chính thức đã được sử dụng rộng rãi nên cũng được xem là tên phổ quát của lá cờ.

  •   Wiphala, a flag representing the native peoples of the Andes and the co-official flag of Bolivia
  •   五星红旗 (Wǔ Xīng Hóng Qí) ("Ngũ tinh hồng kỳ"), Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa


Tham khảo

sửa