Danh sách tên cờ

bài viết danh sách Wikimedia
(Đổi hướng từ Danh sách các tên lá cờ)

Dưới đây là danh sách chưa hoàn chỉnh tên và biệt hiệu của các lá cờ, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái. Hiếm có lá cờ nào có tên chính thức thực sự, nhưng một số tên không chính thức đã được sử dụng rộng rãi nên cũng được xem là tên phổ quát của lá cờ.

ASửa đổi

BSửa đổi

CSửa đổi

DSửa đổi

ESửa đổi

FSửa đổi

GSửa đổi

HSửa đổi

ISửa đổi

JSửa đổi

KSửa đổi

LSửa đổi

MSửa đổi

NSửa đổi

OSửa đổi

PSửa đổi

QSửa đổi

RSửa đổi

SSửa đổi

TSửa đổi

USửa đổi

WSửa đổi

  •   Wiphala, a flag representing the native peoples of the Andes and the co-official flag of Bolivia
  •   五星红旗 (Wǔ Xīng Hóng Qí) ("Ngũ tinh hồng kỳ"), Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

YSửa đổi

ZSửa đổi


Tham khảoSửa đổi