Danh sách thiên hà gần nhất

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các thiên hà đã biết trong phạm vi 3,8 megaparsec (12,4 triệu năm ánh sáng) tính từ Hệ Mặt Trời, bao gồm khoảng 50 thiên hà thuộc Nhóm Địa phương lớn và một số thiên hà là thành viên của các nhóm thiên hà lân cận (nhóm M81, M83) và 1 số thiên hà không thuộc về nhóm nào.

Danh sách này nhằm phản ánh kiến ​​thức hiện tại: không phải tất cả các thiên hà trong bán kính 3,8 Mpc đều đã được phát hiện. Các thiên hà lùn gần đó vẫn đang được phát hiện và các thiên hà nằm phía sau mặt phẳng trung tâm của Dải Ngân hà cực kỳ khó phân biệt. Bất kỳ thiên hà nào cũng có thể che dấu một thiên hà khác nằm ngoài nó. Các phép đo khoảng cách giữa các thiên hà có độ không đảm bảo lớn. Các số liệu được liệt kê là sự tổng hợp của nhiều phép đo, một số trong số đó có thể có các thanh lỗi riêng lẻ được siết chặt đến mức không còn chồng chéo với nhau.[1]

Danh sách sửa

# Hình ảnh Thiên hà Phân loại Khoảng cách từ Trái Đất Cấp sao Thành viên
nhóm
Ghi chú Đường kính (ly)
Triệu năm ánh sáng Mpc M m
  -   Ngân Hà SBbc 0,0265
(đến trung tâm thiên hà)[2]
0,008[2] −20,8[1] n/a Nhóm Địa phương Thiên hà mẹ của Trái Đất. Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn. 87.400 ly
  1 Canis Major Dwarf Irr (status as galaxy disputed) 0.025[3] 0.008 −14.5 23.3 Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà (accretion by Ngân Hà)
  2 Draco II 0.0701 0.0215[4] −0.8[4] 15.87[4][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 120 ly[4]
  3 Tucana III 0.0747 0.0229[5] −1.3[5] 15.5[5][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà that is being tidally disrupted[5] 220 ly
  4 Segue 1 dSph or Glob Clus 0.075 0.023[6] −3.0[6] 13.8[6] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
  5   Sagittarius Dwarf Sphr SagDEG dSph/E7 0.078 0.024[7] −12.67[7] 4.5[8] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà (partial accretion by Ngân Hà) 10,000 ly
  6 Hydrus I 0.0900 0.0276[9] −4.71[9] 12.49[9][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà, possibly associated with the Magellanic Clouds[9] 348 ly[9]
  7 Carina III 0.0907 0.0278[10] −2.4[10] 14.82[10][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 200 ly[10]
  8 Ursa Major II Dwarf dSph 0.098 0.030 −4.2 14.3 Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà (accretion by Ngân Hà) ~1,800 ly
  8 Triangulum II 0.098 0.030[11] −1.8[11] 15.6[11][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà (accretion by Ngân Hà)
 10 Reticulum II 0.102 0.0314[5] −3.1[5] 14.4[5][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 378 ly
 11 Segue 2 dSph 0.114 0.035[12] −2.5[12] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà, one of the smallest known galaxies 220 ly
 12 Carina II 0.122 0.0374[10] −4.5[10] 13.36[10][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 590 ly[10]
 13 Willman 1 dSph or Star Clus 0.124 0.038[13] −2.7[13] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
 14 Boötes II dSph 0.137 0.042[13] −2.7[13] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
 14 Coma Berenices Dwarf dSph 0.137 0.042[14] −3.6[14] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
 16 Pictor II 0.147 0.045[15] −3.2[15] 15.1[15][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà possibly associated with the Đám mây Magellan Lớn[15] 300 ly[15]
 17 Boötes III dSph 0.150 0.046[16] −5.8[17] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
 18 Tucana IV 0.157 0.048[11] −3.5[11] 14.9[11][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
 19   Đám mây Magellan Lớn (LMC) SB(s)m 0.163 0.050[7] −17.93[7] 0.9[8] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 32,200 ly
 20 Grus II 0.179 0.055[18] −3.9[18] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Milky Way 607 ly[18]
 21 Tucana II 0.186 0.057[19] −3.8[19] 15.0[19][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 1080 ly[19]
 22   Boötes I dSph 0.197[8] 0.060 −5.8[20] 13.1 Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
 23   Đám mây Magellan Nhỏ (SMC, NGC 292) SB(s)m pec 0.205 0.063[7] −16.35[7] 2.7[8] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 18,900 ly
 23   Ursa Minor Dwarf dE4 0.205 0.063[7] −7.13[7] 11.9[8] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
 25 Eridanus IV 0.250 0.0767[21] −4.7[21] 14.72[21][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà[21] 489 ly[21]
 26 Horologium II 0.254 0.078[11] −2.6[11] 1.69[11][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 287 ly[22]
 27   Draco Dwarf (DDO 208) dE0 pec 0.258 0.079[7] −8.74[7] 10.9[8] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà with a large amount of dark matter ~2,700 × 1,900 ly
 27 Horologium I 0.258 0.079[23] -3.4[23] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 196 ly
 29 Pisces Overdensity dIrr/dSph[24] 0.26 0.08[25] −10.35[24] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
 30 Sextans Dwarf Sph dSph 0.280 0.086[7] −7.98[7] 12[8] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 8,400 ly
 31   Sculptor Dwarf (ESO 351-G30) dE3 0.287 0.088[7] −9.77[7] 10.1[8] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
 32 Pegasus IV 0.294 0.090[26] −4.25[26] 15.52[26][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
 32 Virgo I 0.297 0.091[11] −0.3[11] 19.5[11][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
 33 Reticulum III 0.300 0.092[27] −3.3[27] 16.51[27][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 420 ly[27]
 34 Ursa Major I Dwarf (UMa I dSph) dSph 0.3157 0.0968[13] −6.75[28] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà ~2,000 ly
 35 Phoenix II 0.326 0.100[18] −2.7[18] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Milky Way 290 ly[18]
 36   Carina Dwarf (ESO 206-G220) dE3 0.33 0.10[7] −8.97[28] 11.3[8] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 1,600 ly
 37 Aquarius II 0.3519 0.1079[29] −4.36[29] 15.8[29][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 1,040 ly[29]
 38 Pictor I 0.372 0.114[30] −3.1[30] 20.3[30][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 190 ly[30]
 39 Crater II 0.383 0.1175[11] −8.2[11] 12.2[11][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
 40 Grus I 0.391 0.120[19] −3.4[19] 17.0[19][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 404 ly
 41 Antlia 2 0.430 0.1318[31] −9.86[31] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà, most diffuse galaxy ever found
 42   Hercules Dwarf dSph 0.434 0.133[32] −5.3[32] 14.7[6] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
 43 Fornax Dwarf (ESO 356-G04) dSph/E2 0.466 0.143[33] −11.5[7] 9.28[1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
 44 Canes Venatici II Dwarf dSph 0.49 0.15[6] −4.8[6] 15.1[6] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
 45 Hydra II dSph 0.492 0.151[34] −5.1[34] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 500 ly[34]
 46   Leo IV Dwarf dSph 0.502 0.154[35] −5.5[35] 15.9[6] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
 47 Leo V Dwarf dSph 0.571 0.175[36] −5.2[36] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
 48 Pisces II dG[37] 0.597 0.183[37] −4.28[38] 17.03[38] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
 48 Columba I 0.597 0.183[39] −4.2[39] 17.11[39][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 760 ly[39]
 50 Boötes IV 0.682 0.209[40] −4.53[40] 17.07[40][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà[40] 3,000 ly[40]
51   Leo II Dwarf (Leo B, DDO 93) dE0 pec 0.701[41] 0.215 −9.23[7] 12.45[1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 4,100 ly (tidal)
51 Pegasus III 0.701 0.215[42] −4.17[42] 17.50[38] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 350 ly[42]
53 Canes Venatici I Dwarf dSph 0.711 0.218[43] −7.9[44] 13.9[44] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
54 Cetus III 0.819 0.251[45] −2.45[45] 19.55[45][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 580 ly[45]
55   Leo I Dwarf (DDO 74, UGC 5470) dE3 0.820[41] 0.251 −10.97[7] 11.18[1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
56 Eridanus II 1.19[46] 0.366[46] −7.1[46] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà 1,810 ly[46]
57 Leo T Dwarf dIrr/dSph 1.35 0.413[47] 16[8] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà? 2,300 ly
58   Phoenix Dwarf Galaxy (P 6830) IAm 1.44 0.44 −10.22[7] 13.07[1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
59 Pisces V (Andromeda XVI) dSph[48] 1.79 0.55[48][NB 2] −7.6[48] 16.1[48] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ 985 ly[48]
60   Barnard's Galaxy (NGC 6822) IB(s)m IV-V 1.859 0.570[47] −15.22[7] 9.32[1] Nhóm Địa phương It contains several large H II regions 7,000 ly
61   NGC 185 dE3 pec 2.05[49] 0.63 −14.76[7] 9.99[1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ; possibly closest Seyfert galaxy to Earth
62   Andromeda II dE0 2.22 0.68[48][NB 2] −12.6[48] 11.7[48] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ 6,820 ly[48]
63 Cassiopeia II (Andromeda XXX) dSph[50] 2.221 0.681[51] −8.0[52] 16.0[52] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ 1,800 ly
64   IC 1613 (UGC 668) IAB(s)m V 2.24 0.686[47] −14.51[7] 9.92[1] Nhóm Địa phương
65 Pegasus V (Andromeda XXXIV) 2.26 0.692[53] −6.3[53] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ[53]
66   Leo A (Leo III, DDO 69) IBm V 2.34[47] 0.717[47] −11.68[54] 12.92 Nhóm Địa phương Vệ tinh của Ngân Hà
67 Andromeda XVII dSph[50] 2.371 0.727[51] −7.8[52] 16.6[52] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ 1,900 ly
68 Andromeda XXV dSph[50] 2.401 0.736[51] −9.0[52] 15.3[52] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ 3,560 ly
69 Andromeda XI dSph[50] 2.41 0.74[55] −7.3[56] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ
70 Andromeda XX dSph[50] 2.417 0.741[50] −6.4[52] 18.0[52] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ 590 ly[52]
71 Andromeda XXIII dSph[50] 2.440 0.748[50] −9.8[52] 14.6[52] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ 7,770 ly[52]
72   IC 10 (UGC 192) dIrr IV/BCD[8] 2.446 0.750 −15.57[7] 12.2[1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ
73   Andromeda III dE2 2.45 0.75[48][NB 2] −10.1[48] 14.4[48] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ 2750 ly[48]
73   Cassiopeia Dwarf (Cas dSph, Andromeda VII) dSph 2.45 0.75[57][NB 2] −11.67[7] 13.65[1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ[7]
75 Andromeda XXVI dSph[50] 2.459 0.754[51] −5.8[52] 18.5[52] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ 980 ly
76   Cetus Dwarf dSph/E4 2.460[49] 0.754 −10.18[7] 14.4[1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ[7]
 77 Pisces III (Andromeda XIII) dSph[50] 2.479 0.760[51] −6.5[52] 17.8[52] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ 850 ly
 78 Andromeda XV dSph[48] 2.48 0.76[48][NB 2] −8.4[48] 16.0[48] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ[7] 1840 ly[48]
 79   M32 (NGC 221) E2 2.489[41] 0.763 −15.96[7] 8.73[1] Nhóm Địa phương Close Vệ tinh của Tiên Nữ 6,500 ly
 80 Andromeda IX dE 2.500[49] 0.767 −7.5[7] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ[7]
 81   Pisces Dwarf (LGS 3) dIrr/dSph 2.510[49] 0.770 −7.96[7] 16.18[1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Triangulum[cần dẫn nguồn]
 82 Cassiopeia III (Andromeda XXXII) 2.518 0.772[58] −12.3[58] 12.15[58][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ 9,500 ly[58]
 83 Andromeda V dSph[50] 2.52[49] 0.773 −8.41[7] 16.67[1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ[7]
 84 Lacerta I (Andromeda XXXI) dSph 2.521 0.773[59] −11.4[59] 13.04[59][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ[59] 4,750 ly[59]
 85   NGC 147 (DDO 3) dE5 pec 2.53[49] 0.776 −14.9[7] 10.36[1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ
 86   Thiên hà Tiên Nữ (M31) SA(s)b 2.538[49] 0.778 −21.58[7] 4.17[1] Nhóm Địa phương Largest Galaxy in the Local Group (The Milky Way is the second largest), with at least 19 satellite galaxies. Barred spiral galaxy. 152,000 ly
 87   Pegasus Dwarf Spheroidal (Andromeda VI) dSph[50] 2.55[49] 0.78 −10.80[7] 14.05[1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ[7]
 88 Perseus I (Andromeda XXXIII) 2.560 0.785[60] −10.3[60] 14.19[60][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ 2,600 ly[60]
 89 Andromeda XIV (Pisces IV) 2.586 0.793[51] −8.5[52] 15.8[52] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ ~1,700 ly
 90   Andromeda I dE3 pec 2.61 0.80[48][NB 2] −12.0[48] 12.7[48] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ 5,840 ly[48]
 91 Andromeda XXVIII dSph[50] 2.645 0.811[61] −8.7[61] 15.85[61][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ 1,800 ly[61]
 92   M110 (NGC 205) E6p 2.67[49] 0.82 −16.15[7] 8.72[1] Nhóm Địa phương Close Vệ tinh của Tiên Nữ
 93 Andromeda VIII dSph[62] 2.700 0.828 −15.6 9.1 Nhóm Địa phương Tidally distorted dwarf close to Tiên Nữ discovered 2003[62]
 94 Andromeda XXIX 2.704 0.829[61] −8.5[61] 16.09[61][NB 1] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ 2,050 ly[61]
 95   Triangulum Galaxy (M33) SA(s)cd 2.73[49] 0.84 −18.87[7] 6.19[1] Nhóm Địa phương Most distant (difficult) naked eye object. Closest unbarred spiral galaxy to us and third largest galaxy in the Local Group. 61,100 ly
 96 Andromeda XXI[63] dSph[50] 2.802 0.859 −9.9 Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ
 97   Tucana Dwarf dE5 2.87 0.88[7] −9.16 15.7[1] Nhóm Địa phương[7] Isolated group member — a 'primordial' galaxy[64]
 98   Andromeda X dSph[8] 2.90 0.889 −8.1[65] 16.1[8] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ discovered 2006
99 Andromeda XXIV dSph[50] 2.929 0.898[50] −8.4[52] 16.3[52] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ 4,440 ly[52]
99   Pegasus Dwarf Irregular (DDO 216) dIrr/dSph[8] 2.929[47] 0.898[47] −11.47[7] 13.21[8] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ
101 Andromeda XII dSph[50] 3.027 0.928[51] −7.0[52] 17.7[52] Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ 2,740 ly
102   Wolf-Lundmark-Melotte (WLM, DDO 221) IB(s)m[8] 3.043 0.933[54] −14.06[54] 11.03[8] Nhóm Địa phương Isolated member at the edge of the local group 11,500 ly
102 Andromeda XIX[66] dSph[50] 3.043 0.933 −9.3 Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ, spread over 1.7 kpc 2,200 ly
104 Andromeda XXII[63] dSph[50] 3.219 0.987 18.0 Nhóm Địa phương Vệ tinh của Tiên Nữ
105   Aquarius Dwarf Galaxy (DDO 210) Im V 3.22[47] 0.988[47] −11.09[54] 14.0[8] Nhóm Địa phương Isolated group member
106 Pisces VII (Triangulum III) 3.26 1.0[67] −6.8[67] Nhóm Địa phương Possible satellite of Triangulum[67]
107   Sagittarius Dwarf Irregular Galaxy (SagDIG) IB(s)m V[8] 3.907 1.198[47] −11.49 15.5 Nhóm Địa phương[1] Isolated, star forming group member 3,000 ly
108   UGC 4879 (VV124)[68] IAm 3.956 1.213[47] −11.5[54] 13.2 Nhóm Địa phương Isolated, star forming group member 3,000 ly
109   Andromeda XVIII[66] dSph[50] 3.960 1.214[50] −9.2[52] 16.2[52] Nhóm Địa phương 1,700[52] ≈ 1,200 ly
110   Antlia Dwarf dE3.5[8] 4.28 1.31[54] −9.63[54] 16.19[1] Nhóm Địa phương[NB 3] May have interacted with NGC 3109[69] 3,000 ly
111   Sextans A (UGCA 205, DDO 75) IBm[8] 4.31[70] 1.32 −13.95[7] 11.86[8] Nhóm Địa phương[NB 3] Contains cluster of young hot blue stars 5,000 ly
112   NGC 3109 SB(s)m 4.338 1.35[69] −15.68[1] 10.39[1] Nhóm Địa phương[NB 3] Possibly spiral galaxy 25,000 ly
113 Antlia B dSph/Irr 4.40 1.35[71] −9.7[71] 15.95[71][NB 1] Nhóm Địa phương[NB 3] Vệ tinh của NGC 3109[71] 1,780 ly[71]
114   Sextans B (UGC 5373) IM IV-V[8] 4.47 1.37[54] −14.08[54] 11.85[8] Nhóm Địa phương[NB 3] One of the smallest galaxies with planetary nebulae 6,000 ly
114 Tucana B dSph 4.56 1.4[72] −6.9[72] 18.85[72][NB 1] Nhóm Địa phương Isolated group member 522 ly
115 Cassiopeia 1 Irr 5.19 1.59[73] -14.2 14.62 Isolated Isolated galaxy
116   Leo P Irr 5.28 1.62[1] -9.27 16.89 Nhóm Địa phương[NB 3] Extremely low metallicity 3,690 ly
117   IC 5152 IA(s)m[8] 5.68 1.74[54] −15.56[54] 11.06[8] Nhóm Địa phương ? Possible outlying member of Nhóm Địa phương 4,000 ly
118   NGC 300 SA(s)d[8] 6.07 1.86[74] −17.92[1] 8.95[8] between LG and Nhóm Ngọc Phu Closest spiral galaxy to Nhóm Địa phương
forms pair with NGC 55
94,000 ly
119   KKR 25 Irr 6.20 1.90[1] −9.94[54] 17.0[8] between LG and M81
120   ESO 410-G005 E3[8] 6.213 1.905[54] −11.60[54] 14.85[8] NGC 55 & 300 ≈ 2,500 ly
121   ESO 294-010 dS0/Im[8] 6.36[74] 1.96[54] −10.95[54] 15.6[8] NGC 55 & 300
122   NGC 55 SB(s)m[8] 6.52 2.00[54] −18.47[54] 8.84[1] between LG and Nhóm Ngọc Phu Forms pair with NGC 300 70,000 ly
123 KKs 3 dSph[75] 6.91 2.12[75] −12.3[75] 14.47[75] 4,900 ly[75]
124   KKR 3 (KK 230) dIrr 6.98 2.14[54] −9.8 17.90[8] Inner edge of Nhóm M94 980 ly
125 UGCA 438 (ESO 407-018) IB(s)m pec:[8] 7.24 2.22[54] −12.92[54] 13.86[1] NGC 55 & 300
126 KK 258 (ESO 468-20) dTr[76] 7.27 2.23[76] −10.3[76] NGC 55 & 300
127   UGC 9128 (DDO 187) ImIV-V 7.31 2.24[54] −12.47[54] 14.38[8] Inner edge of Nhóm M94
128   IC 3104 IB(s)m 7.40 2.27[1] −14.85[54] 13.63[8] On the way to Circinus galaxy
129   GR 8 (DDO 155) ImV[8] 7.8 2.4[54] −12.14[54] 14.65[8] Inner edge of Nhóm M94 "footprint galaxy"
130   IC 4662 (ESO 102-14) IBm 7.96 2.44[54] −15.56[54] 11.74[8] On the way to Circinus galaxy 7,000 ly
131   KKH 98 Irr 7.99 2.45[1] −10.78[1] 16.7[8] Nhóm IC 342/Maffei
132   UGC 8508 (I Zw 060) IAm 8.35[77] 2.69[54] −13.09[54] 14.40[8] Nhóm M94
133   KKH 86 Irr 8.48 2.60[54] −10.30[54] 16.8[8] Isolated (M94/Cent A)
134   DDO 99 (UGC 6817) Im 8.61 2.64[1]–3.9[8] −13.52[54] 13.4[8] Nhóm M94
135 ESO 6-1 Ir 8.81 2.70[78] −12.41[78] 14.75[78] Blue compact dwarf galaxy[79]
136   UGC 7577 (DDO 125) Im 8.94 2.74[54] −14.32[54] 12.84[8] Nhóm M94
137   Dwingeloo 1 SB(s)cd 9.1 2.8[1] −18.78 19.8[8] Nhóm IC 342/Maffei 35,000 ly
138   UGC 9240 (DDO 190) IAm 9.13 2.80[54] −14.19[54] 13.25[8] Nhóm M94 15,000 ly
139   NGC 4190 Irr (BCD) 9.19[79] 2.82[79][NB 2] 13.50[79] Vệ tinh của NGC 4214[79]
140 KKs 53 (Cen 7) dSph[80] 9.56 2.93[81] −10.86 17.30[1] Nhóm Centaurus A/M83
141   NGC 4214 (UGC 7278) IAB(s)m 9.59 2.94[1] 10.24[8] Nhóm M94 Starburst galaxy
142   UGCA 276 (DDO 113) Im 9.62 2.95[82] 15.40[8] Nhóm M94
143   UGCA 133 (DDO 44) Im 9.65 2.96[83] −12.9[83] 15.54[8] Nhóm M81 Likely satellite of NGC 2403
143   NGC 4163 (NGC 4167) dIrr 9.65 2.96[84] 14.5[8] Nhóm M94 4,000 ly
144   UGCA 86 SAB(s)m[85] 9.72 2.98[86] 13.5[8] Nhóm IC 342/Maffei[85] Vệ tinh của IC 342[86] 20,000 ly
145   NGC 1560 SA(s)d HII 9.75 2.99[1] −16.87[7] 12.16[8] Nhóm IC 342/Maffei Vệ tinh của IC 342[86]
146 MADCASH-2 (MADCASH J121007+352635-dw) dSph 9.78 3.00[87] −9.15[87] 18.24[NB 1] Nhóm M94 Likely satellite of NGC 4214
147 Dwingeloo 2 Im? 9.8 3.0[1] −14.55[1] 20.5[8] Nhóm IC 342/Maffei 20,000 ly
147 KKH 11 (ZOAG G135.74-04.53) dE/N 9.8 3.0[1] −13.35[7] 16.2[8] Nhóm IC 342/Maffei
147 KKH 12 Irr 9.8 3.0[1] −13.03 17.8[8] Nhóm IC 342/Maffei
147 MB 3 dSph 9.8 3.0[1] −13.65[7] 19.8[8] Nhóm IC 342/Maffei 10,000 ly
147 MB 1 (KK 21) SAB(s)d? 9.8 3.0[1] −14.81[7] 20.5[8] Nhóm IC 342/Maffei 5,000 ly
147   Maffei 1 S0- pec 9.8 3.0[1] −18.97[7] 11.4[8] Nhóm IC 342/Maffei 55,000 ly
153   Maffei 2 SAB(rs)bc 9.801 3.005[1] −20.15[7] 14.77[8] Nhóm IC 342/Maffei 60,000 ly
154   UGC 8651 (DDO 181) Im 9.82 3.01[1] 14.7[8] Nhóm M94
155   Donatiello I dSph 9.88 3.04[84] [8] Possible satellite of NGC 404
156   NGC 2403 SAB(s)cd HII 9.92 3.04[87] −19.29 8.93[8] Inner edge of Nhóm M81 50,000 ly
157   NGC 404 SA(s)0-:[8] 10.05 3.08[54] −16.61[54] 11.21[8] 'Mirach's Ghost'
158   ESO 274-01[88] SAd: 10.1 3.09 11.7 Nhóm Centaurus A/M83
159 GALFA-Dw4[89] dIrr 10.1 3.10 −11.8 15.7 Isolated
160 KKH 22 dSph 10.17 3.12[86] –12.19[86] 15.28[86] Nhóm IC 342/Maffei Vệ tinh của IC 342[86]
161   NGC 3741 ImIII/BCD 10.21[77] 3.13 14.3[8] Nhóm M94
162 KK 35 Irr 10.31 3.16[1] −14.30 17.2[8] Nhóm IC 342/Maffei Vệ tinh của IC 342[86]
162 HIPASS J1247-77 Im 10.31 3.16[90] 17.B[8] Aligned with IC 3104
164   NGC 2366 IB(s)m 10.40[77] 3.19 11.43[8] Nhóm M81
164   NGC 1569 (UGC 3056) IBm;Sbrst[8] 10.40 3.19[86] −18.17[1] 11.86[8] Nhóm IC 342/Maffei[85] Vệ tinh của IC 342[86] 6,000 ly
164   ESO 321-014[88] IBm[8] 10.40[88] 3.19 15.16[8] Nhóm Centaurus A/M83
167   UGC 8833 Im 10.41 3.19[1] 16.5[8] Nhóm M94
168   Sculptor dIG (ESO 349-31) dIrr 10.44 3.2[91] −11.87 15.5[8] Nhóm Ngọc Phu Vệ tinh của NGC 7793
169   UGC 4483 dIrr 10.47[77] 3.21 15.2[8] Nhóm M81
169 dw0910p7326 ("Blobby") dSph 10.47 3.21[92] 11.57[92] 15.96[92] Nhóm M81
170   UGCA 92 Im?[8] 10.50 3.22[86] 13[8] Nhóm IC 342/Maffei[85] Vệ tinh của IC 342[86]
171   IC 342 SAB(rs)cd[8] 10.70 3.28[1] −20.69[1] 9.37[1] Nhóm IC 342/Maffei "the hidden galaxy" 75,000 ly
173   UGCA 15 (DDO 6) IB(s)m 10.90 3.34[7] −12.50[7] 15.19[8] Nhóm Ngọc Phu
174 KKs 58 dSph[93] 10.96 3.36[94] −11.93[94] Nhóm Centaurus A/M83
175   KKH 37 (Mai 16) S/Irr 11.06 3.39[90] 16.4[8] Nhóm IC 342/Maffei
175   UGCA 105 Im? 11.06 3.39[86] −16.81 13.9[8] Nhóm IC 342/Maffei Vệ tinh của IC 342[86]
175   Holmberg II (DDO 50, UGC 4305) Im 11.06[77] 3.39 11.1[8] Nhóm M81
175   NGC 5102 SA0- HII 11.09 3.40[1] −18.08.56 10.35[8] Nhóm Centaurus A/M83
175   NGC 5237 I0?[8] 11.09 3.40[88] 13.23[8] Nhóm Centaurus A/M83
175   ESO 325-11 11.09 3.40[88] 13.99[8] Nhóm Centaurus A/M83
175   ESO 540-030 (KDG 2) IABm 11.09 3.40[7] −11.39 16.45[8] Nhóm Ngọc Phu
182   NGC 247 SAB(s)d 11.1 3.4[7] −20.00 9.9[8] Nhóm Ngọc Phu
183 MADCASH-1 (MADCASH J074238+652501-dw) dSph 11.12 3.41[87] −7.81[87] 19.85[NB 1] Nhóm M81 Likely satellite of NGC 2403
184 F6D1 (FM 1, PGC 3097828) dSph[95] 11.15[77] 3.42 17.5[8] Nhóm M81
184   ESO 540-032 IAB(s)m pec: 11.15 3.42[7] −11.32[7] 16.55[8] Nhóm Ngọc Phu
186   ESO 383-087 (ISG 39) SB(s)dm 11.25 3.45[88] −15.16[1] 11.03[8] Nhóm Centaurus A/M83
187   NGC 5206 SB0 11.32 3.47[88] Nhóm Centaurus A/M83
188   KK 179 (ESO 269-37) IABm: 11.4 3.48[88] Nhóm Centaurus A/M83
189   Sculptor Galaxy
(NGC 253)
SAB(s)c 11.40[77] 3.49 8.0[8] Nhóm Ngọc Phu 90,000 ly
190   DDO 71 (UGC 5428) Im 11.42[77] 3.50 18[8] Nhóm M81
191 Camelopardalis B Irr 11.46 3.50[86] −11.85 16.1[8] Nhóm IC 342/Maffei Vệ tinh của IC 342[86]
192   Messier 82 I0;Sbrst HII 11.42 3.53[7] −19.63[7] 9.30 [8] Nhóm M81 37,000 ly, possibly up to 100,000 ly
193   NGC 5253 Im pec 11.51 3.53[7] 10.9 [8] Nhóm Centaurus A/M83 Nearest Wolf-Rayet galaxy to us.
194 M81 Dwarf A (KDG 52) I? 11.58[77] 3.55 −11.49[7] 16.5[8] Nhóm M81
194   KK 77 (F12D1) dSph 11.58 3.55[96] 16.2[8] Nhóm M81
196   NGC 2976 SAc pec HII 11.61[77] 3.56 −17.1[7] 10.82[8] Nhóm M81
196 Camelopardalis A 11.61 3.56[86] Nhóm IC 342/Maffei Vệ tinh của IC 342[86]
198 KK 211 (AM 1339-445) dSph[97] 11.68 3.58[86] −11.93[86] 16.32[86] Nhóm Centaurus A/M83 Vệ tinh của NGC 5128[97]
198 PGC 51659 (UKS 1424-460) IBm[98] 11.68 3.58[86] −11.83[86] 16.50[86] Nhóm Centaurus A/M83
198 KDG 61 dE/dSph[99] 11.68 3.58[99] −12.84[99] 14.93[99] Nhóm M81
201   NGC 4945 SB(s)cd:sp[8] 11.70[100] 3.59 −20.51[1] 9.3[8] Nhóm Centaurus A/M83
202   NGC 6789 Im[8] 11.74 3.6[1] −14.32[1] 13.76[1] In the Local Void[101]
202   Messier 81 SA(s)ab, LINER 11.74[77] 3.6 6.94[8] Nhóm M81 Brightest galaxy in M81 Group 90,000 ly
204   Holmberg IX (UGC 5336, DDO 66) Irr[79] 11.77 3.61[79] 14.53[79] Nhóm M81 Contains ultraluminous X-ray source (ULX) Holmberg IX X-1
204   UGCA 292 (CVn I dwA) ImIV-V 11.77 3.61[96] 16.0[8] Nhóm M94
206 BK 5N dSph[79] 11.84 3.63[55] 17.49[55] Nhóm M81
207 DDO 78 (KK 89) dSph[79] 11.94 3.66[96] 16.50[79] Nhóm M81
207 F8D1 dSph[79] 11.94 3.66[96] −12.20[102] 15.70[79] Nhóm M81
209   UGC 4459 (DDO 53) Im 12.00 3.68[103] −13.37[7] 14.48 [8] Nhóm M81
210   Centaurus A (NGC 5128) S0 pec 12.01[77] 3.68 6.84[8] Nhóm Centaurus A/M83 Brightest galaxy in Centaurus A Group and brightest and nearest radio galaxy 60,000 ly
211 KDG 64 (UGC 5442) dE/dSph 12.07 3.70[99] −12.55[99] 15.29[99] Nhóm M81
212 IKN dE 12.23 3.75[104] −14.29[104] Nhóm M81
212 KKs 54 dSph[93] 12.23 3.75[94] −10.41[94] Nhóm Centaurus A/M83
213   NGC 5011C (ESO 269-68) dE/Im[105] 12.3 3.77[106][NB 2] −14.74[106] 13.47[106] Nhóm Centaurus A/M83
213 Centaurus N 12.3 3.77[107] −11.15[107] Nhóm Centaurus A/M83
213 KK 213 dSph[79] 12.3 3.77[55] 18.00[79] Nhóm Centaurus A/M83
213 KK 203 dSph[93] 12.30 3.77[93] −11.7[93] Nhóm Centaurus A/M83 In Centaurus A Group; contains a ring of Hα emission[93]
#   Thiên hà Phân loại Khoảng cách từ Trái Đất Cấp sao Thành viên
nhóm
Ghi chú
Mly Mpc M m

Xem thêm sửa

Ghi chú sửa

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae Tính toán từ mô-đun khoảng cách ( ) và cấp sao tuyệt đối ( )
 2. ^ a b c d e f g h Tính toán từ mô-đun khoảng cách ( ) sử dụng công thức  
 3. ^ a b c d e f Các thiên hà trong Nhóm Tức Đồng-Lục Phân Nghi được xem là một phần của Nhóm Địa Phương nhưng không chắc chắn.

Tham khảo sửa

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg Karachentsev, Igor D.; Karachentseva, Valentina E.; Huchtmeier, Walter K.; Makarov, Dmitry I. (2004). “A Catalog of Neighboring Galaxies”. The Astronomical Journal. 127 (4): 2031–2068. Bibcode:2004AJ....127.2031K. doi:10.1086/382905. S2CID 124129428.
 2. ^ a b Trái Đất cách trung tâm thiên hà 8,122 ± 31 parsec (26,490 ± 100 ly) hay 0.0265 triệu năm ánh sáng (trung tâm Ngân Hà). Khoảng cách từ Trái Đất đến thiên hà chứa nó dĩ nhiên là bằng "không"
 3. ^ “Astronomers find nearest galaxy to the Milky Way” (Thông cáo báo chí). University of Strasbourg. 4 tháng 11 năm 2003. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 5 năm 2008.
 4. ^ a b c d Longeard, Nicolas; Martin, Nicolas; Starkenburg, Else; Ibata, Rodrigo A.; Collins, Michelle L M.; Geha, Marla; Laevens, Benjamin P M.; Rich, R Michael; Aguado, David S.; Arentsen, Anke; Carlberg, Raymond G.; Côté, Patrick; Hill, Vanessa; Jablonka, Pascale; González Hernández, Jonay I.; Navarro, Julio F.; Sánchez-Janssen, Rubén; Tolstoy, Eline; Venn, Kim A.; Youakim, Kris (2018). “Pristine dwarf galaxy survey – I. A detailed photometric and spectroscopic study of the very metal-poor Draco II satellite”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 480 (2): 2609–2627. arXiv:1807.10655. Bibcode:2018MNRAS.480.2609L. doi:10.1093/mnras/sty1986.
 5. ^ a b c d e f g Mutlu-Pakdil, Burçin; Sand, David J.; Carlin, Jeffrey L.; Spekkens, Kristine; Caldwell, Nelson; Crnojević, Denija; Hughes, Allison K.; Willman, Beth; Zaritsky, Dennis (2018). “A Deeper Look at the New Milky Way Satellites: Sagittarius II, Reticulum II, Phoenix II, and Tucana III”. The Astrophysical Journal. 863 (1): 25. arXiv:1804.08627. Bibcode:2018ApJ...863...25M. doi:10.3847/1538-4357/aacd0e. S2CID 118877962.
 6. ^ a b c d e f g h Belokurov, V.; Zucker, D. B.; Evans, N. W.; Kleyna, J. T.; Koposov, S.; Hodgkin, S. T.; Irwin, M. J.; Gilmore, G.; Wilkinson, M. I.; Fellhauer, M.; Bramich, D. M.; Hewett, P. C.; Vidrih, S.; De Jong, J. T. A.; Smith, J. A.; Rix, H. -W.; Bell, E. F.; Wyse, R. F. G.; Newberg, H. J.; Mayeur, P. A.; Yanny, B.; Rockosi, C. M.; Gnedin, O. Y.; Schneider, D. P.; Beers, T. C.; Barentine, J. C.; Brewington, H.; Brinkmann, J.; Harvanek, M.; Kleinman, S. J. (2007). “Cats and Dogs, Hair and a Hero: A Quintet of New Milky Way Companions”. The Astrophysical Journal. 654 (2): 897–906. arXiv:astro-ph/0608448. Bibcode:2007ApJ...654..897B. doi:10.1086/509718. S2CID 18617277.
 7. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj I. D. Karachentsev (2005). “The Local Group and Other Neighboring Galaxy Groups”. Astronomical Journal. 129 (1): 178–188. arXiv:astro-ph/0410065. Bibcode:2005AJ....129..178K. doi:10.1086/426368. S2CID 119385141.
 8. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de “NASA/IPAC Extragalactic Database”. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2008. Retrieved 2008.
 9. ^ a b c d e Koposov, Sergey E.; Walker, Matthew G.; Belokurov, Vasily; Casey, Andrew R.; Geringer-Sameth, Alex; MacKey, Dougal; Da Costa, Gary; Erkal, Denis; Jethwa, Prashin; Mateo, Mario; Olszewski, Edward W.; Bailey, John I. (2018). “Snake in the Clouds: A new nearby dwarf galaxy in the Magellanic bridge”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 479 (4): 5343. arXiv:1804.06430. Bibcode:2018MNRAS.479.5343K. doi:10.1093/mnras/sty1772.
 10. ^ a b c d e f g h Li, T. S.; Simon, J. D.; Pace, A. B.; Torrealba, G.; Kuehn, K.; Drlica-Wagner, A.; Bechtol, K.; Vivas, A. K.; Van Der Marel, R. P.; Wood, M.; Yanny, B.; Belokurov, V.; Jethwa, P.; Zucker, D. B.; Lewis, G.; Kron, R.; Nidever, D. L.; Sánchez-Conde, M. A.; Ji, A. P.; Conn, B. C.; James, D. J.; Martin, N. F.; Martinez-Delgado, D.; Noël, N. E. D.; MagLiteS Collaboration (2018). “Ships Passing in the Night: Spectroscopic Analysis of Two Ultra-faint Satellites in the Constellation Carina”. The Astrophysical Journal. 857 (2): 145. arXiv:1802.06810. Bibcode:2018ApJ...857..145L. doi:10.3847/1538-4357/aab666. S2CID 96446126.
 11. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Kallivayalil, Nitya; Sales, Laura V.; Zivick, Paul; Fritz, Tobias K.; Del Pino, Andrés; Sohn, Sangmo Tony; Besla, Gurtina; Van Der Marel, Roeland P.; Navarro, Julio F.; Sacchi, Elena (2018). “The Missing Satellites of the Magellanic Clouds? Gaia Proper Motions of the Recently Discovered Ultra-faint Galaxies”. The Astrophysical Journal. 867 (1): 19. arXiv:1805.01448. Bibcode:2018ApJ...867...19K. doi:10.3847/1538-4357/aadfee. S2CID 55073922.
 12. ^ a b Belokurov, V.; Walker, M.G.; Evans, N.W.; và đồng nghiệp (2009). “Segue 2: A Prototype of the Population of Satellites of Satellites”. Mon. Not. R. Astron. Soc. 397 (4): 1748–1755. arXiv:0903.0818. Bibcode:2009MNRAS.397.1748B. doi:10.1111/j.1365-2966.2009.15106.x. S2CID 20051174.
 13. ^ a b c d e Martin, Nicolas F.; de Jong, Jelte T. A.; Rix, Hans-Walter (tháng 9 năm 2008). “A Comprehensive Maximum Likelihood Analysis of the Structural Properties of Faint Milky Way Satellites”. The Astrophysical Journal. 684 (2): 1075–1092. arXiv:0805.2945. Bibcode:2008ApJ...684.1075M. doi:10.1086/590336. S2CID 17838966.
 14. ^ a b Musella, Ilaria; Ripepi, Vincenzo; Clementini, Gisella; và đồng nghiệp (2009). “Pulsating Variable Stars in the Coma Berenices Dwarf Spheroidal Galaxy”. The Astrophysical Journal Letters. 695 (1): L83–1L87. arXiv:0902.4230. Bibcode:2009ApJ...695L..83M. doi:10.1088/0004-637X/695/1/L83. S2CID 11594422.
 15. ^ a b c d e Drlica-Wagner, A.; Bechtol, K.; Allam, S.; Tucker, D. L.; Gruendl, R. A.; Johnson, M. D.; Walker, A. R.; James, D. J.; Nidever, D. L.; Olsen, K. A. G.; Wechsler, R. H.; Cioni, M. R. L.; Conn, B. C.; Kuehn, K.; Li, T. S.; Mao, Y. -Y.; Martin, N. F.; Neilsen, E.; Noel, N. E. D.; Pieres, A.; Simon, J. D.; Stringfellow, G. S.; Van Der Marel, R. P.; Yanny, B. (2016). “An Ultra-faint Galaxy Candidate Discovered in Early Data from the Magellanic Satellites Survey”. The Astrophysical Journal. 833 (1): L5. arXiv:1609.02148. Bibcode:2016ApJ...833L...5D. doi:10.3847/2041-8205/833/1/L5. S2CID 56071154.
 16. ^ Grillmair, C.J. (2009). “Four New Stellar Debris Streams in the Galactic Halo”. The Astrophysical Journal. 693 (2): 1118–1127. arXiv:0811.3965. Bibcode:2009ApJ...693.1118G. doi:10.1088/0004-637X/693/2/1118. S2CID 17328907.
 17. ^ Carlin, Jeffrey L.; Grillmair, Carl J.; Muñoz, Ricardo R.; và đồng nghiệp (tháng 9 năm 2009). “Kinematics and Metallicities in the Boötes III Stellar Overdensity: a Disrupted Dwarf Galaxy?”. The Astrophysical Journal Letters. 702 (1): L9–L13. arXiv:0907.3738. Bibcode:2009ApJ...702L...9C. doi:10.1088/0004-637X/702/1/L9. S2CID 62784400.
 18. ^ a b c d e f Martínez-Vázquez, C. E.; Vivas, A. K.; Gurevich, M.; Walker, A. R.; McCarthy, M.; Pace, A. B.; Stringer, K. M.; Santiago, B.; Hounsell, R.; Macri, L.; Li, T. S.; Bechtol, K.; Riley, A. H.; Kim, A. G.; Simon, J. D.; Drlica-Wagner, A.; Nadler, E. O.; Marshall, J. L.; Annis, J.; Avila, S.; Bertin, E.; Brooks, D.; Buckley-Geer, E.; Burke, D. L.; Rosell, A Carnero; Kind, M Carrasco; Da Costa, L. N.; De Vicente, J.; Desai, S.; và đồng nghiệp (2019). “Search for RR Lyrae stars in DES ultra-faint systems: Grus I, Kim 2, Phoenix II, and Grus II”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 490 (2): 2183. arXiv:1909.06308. Bibcode:2019MNRAS.490.2183M. doi:10.1093/mnras/stz2609.
 19. ^ a b c d e f g Walker, Matthew G.; Mateo, Mario; Olszewski, Edward W.; Koposov, Sergey; Belokurov, Vasily; Jethwa, Prashin; Nidever, David L.; Bonnivard, Vincent; Iii, John I. Bailey; Bell, Eric F.; Loebman, Sarah R. (2016). “Magellan/M2FS Spectroscopy of Tucana 2 and Grus 1”. The Astrophysical Journal. 819 (1): 53. arXiv:1511.06296. Bibcode:2016ApJ...819...53W. doi:10.3847/0004-637X/819/1/53. S2CID 118507573.
 20. ^ Belokurov, 2006 A Faint New Milky Way Satellite in Bootes
 21. ^ a b c d e Cerny, W.; và đồng nghiệp (2021). “Eridanus IV: An Ultra-faint Dwarf Galaxy Candidate Discovered in the DECam Local Volume Exploration Survey”. The Astrophysical Journal Letters. 920 (2): L44. arXiv:2107.09080. Bibcode:2021ApJ...920L..44C. doi:10.3847/2041-8213/ac2d9a. S2CID 236134310.
 22. ^ Muñoz, Ricardo R.; Côté, Patrick; Santana, Felipe A.; Geha, Marla; Simon, Joshua D.; Oyarzún, Grecco A.; Stetson, Peter B.; Djorgovski, S. G. (2018). “A MegaCam Survey of Outer Halo Satellites. III. Photometric and Structural Parameters”. The Astrophysical Journal. 860 (1): 66. arXiv:1806.06891. Bibcode:2018ApJ...860...66M. doi:10.3847/1538-4357/aac16b.
 23. ^ a b Koposov, Sergey E.; Casey, Andrew R.; Belokurov, Vasily; Lewis, James R.; Gilmore, Gerard; Worley, Clare; Hourihane, Anna; Randich, S.; Bensby, T.; Bragaglia, A.; Bergemann, M.; Carraro, G.; Costado, M. T.; Flaccomio, E.; Francois, P.; Heiter, U.; Hill, V.; Jofre, P.; Lando, C.; Lanzafame, A. C.; Laverny, P. de; Monaco, L.; Morbidelli, L.; Sbordone, L.; Mikolaitis, Š.; Ryde, N. (2015). “Kinematics and Chemistry of Recently Discovered Reticulum 2 and Horologium 1 Dwarf Galaxies”. The Astrophysical Journal. 811 (1): 62. arXiv:1504.07916. Bibcode:2015ApJ...811...62K. doi:10.1088/0004-637X/811/1/62. S2CID 53419855.
 24. ^ a b Boyer, Martha L; Skillman, Evan D; Van Loon, Jacco Th; Gehrz, Robert D; Woodward, Charles E (2009). “Aspitzerstudy of Asymptotic Giant Branch Stars. Iii. Dust Production and Gas Return in Local Group Dwarf Irregular Galaxies”. The Astrophysical Journal. 697 (2): 1993–2014. arXiv:0903.3871. Bibcode:2009ApJ...697.1993B. doi:10.1088/0004-637X/697/2/1993. S2CID 12162514.
 25. ^ Watkins, L. L.; và đồng nghiệp (2009), “Substructure revealed by RR Lyraes in SDSS Stripe 82”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 398 (4): 1757–70, arXiv:0906.0498, Bibcode:2009MNRAS.398.1757W, doi:10.1111/j.1365-2966.2009.15242.x, S2CID 14409027.
 26. ^ a b c Cerny, W.; và đồng nghiệp (2023). “Pegasus IV: Discovery and Spectroscopic Confirmation of an Ultra-faint Dwarf Galaxy in the Constellation Pegasus”. The Astrophysical Journal. 942 (2): 111. arXiv:2203.11788. Bibcode:2023ApJ...942..111C. doi:10.3847/1538-4357/aca1c3. S2CID 247597301.
 27. ^ a b c d Drlica-Wagner, A.; Bechtol, K.; Rykoff, E. S.; Luque, E.; Queiroz, A.; Mao, Y.-Y.; Wechsler, R. H.; Simon, J. D.; Santiago, B.; Yanny, B.; Balbinot, E.; Dodelson, S.; Neto, A. Fausti; James, D. J.; Li, T. S.; Maia, M. A. G.; Marshall, J. L.; Pieres, A.; Stringer, K.; Walker, A. R.; Abbott, T. M. C.; Abdalla, F. B.; Allam, S.; Benoit-Lévy, A.; Bernstein, G. M.; Bertin, E.; Brooks, D.; Buckley-Geer, E.; Burke, D. L.; và đồng nghiệp (2015). “Eight Ultra-Faint Galaxy Candidates Discovered in Year Two of the Dark Energy Survey”. The Astrophysical Journal. 813 (2): 109. arXiv:1508.03622. Bibcode:2015ApJ...813..109D. doi:10.1088/0004-637X/813/2/109. S2CID 55909299.
 28. ^ a b Willman, Dalcanton, Martinez-Delgado, et al. (2005) "A New Milky Way Dwarf Galaxy in Ursa Major", submitted to Astrophysical Journal Letters, on arXiv.org: astro-ph/0503552 Lưu trữ 2015-12-12 tại Wayback Machine
 29. ^ a b c d Torrealba, G.; Koposov, S. E.; Belokurov, V.; Irwin, M.; Collins, M.; Spencer, M.; Ibata, R.; Mateo, M.; Bonaca, A.; Jethwa, P. (2016). “At the survey limits: Discovery of the Aquarius 2 dwarf galaxy in the VST ATLAS and the SDSS data”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 463 (1): 712–722. arXiv:1605.05338. Bibcode:2016MNRAS.463..712T. doi:10.1093/mnras/stw2051.
 30. ^ a b c d Koposov, Sergey E.; Belokurov, Vasily; Torrealba, Gabriel; Evans, N. Wyn (2015). “Beasts of the Southern Wild: Discovery of Nine Ultra Faint Satellites in the Vicinity of the Magellanic Clouds”. The Astrophysical Journal. 805 (2): 130. arXiv:1503.02079. Bibcode:2015ApJ...805..130K. doi:10.1088/0004-637X/805/2/130. S2CID 118267222.
 31. ^ a b Ji, Alexander P.; Koposov, Sergey E.; Li, Ting S.; Erkal, Denis; Pace, Andrew B.; Simon, Joshua D.; Belokurov, Vasily; Cullinane, Lara R.; Da Costa, Gary S.; Kuehn, Kyler; Lewis, Geraint F.; MacKey, Dougal; Shipp, Nora; Simpson, Jeffrey D.; Zucker, Daniel B.; Hansen, Terese T.; Bland-Hawthorn, Joss; S5 Collaboration (2021). “Kinematics of Antlia 2 and Crater 2 from the Southern Stellar Stream Spectroscopic Survey (S 5)”. The Astrophysical Journal. 921 (1): 32. arXiv:2106.12656. Bibcode:2021ApJ...921...32J. doi:10.3847/1538-4357/ac1869. S2CID 235624056.
 32. ^ a b Sand, David J.; Olszewski, Edward W.; Willman, Beth (2009). “The Star Formation History and Extended Structure of the Hercules Milky Way Satellite”. The Astrophysical Journal. 704 (2): 898–914. arXiv:0906.4017. Bibcode:2009ApJ...704..898S. doi:10.1088/0004-637X/704/2/898. S2CID 42754875.
 33. ^ Oakes, Elias K.; Hoyt, Taylor J.; Freedman, Wendy L.; Madore, Barry F.; Tran, Quang H.; Cerny, William; Beaton, Rachael L.; Seibert, Mark (2022). “Distances to Local Group Galaxies via Population II, Stellar Distance Indicators. II. The Fornax Dwarf Spheroidal”. The Astrophysical Journal. 929 (2): 116. arXiv:2204.09699. Bibcode:2022ApJ...929..116O. doi:10.3847/1538-4357/ac5b07. S2CID 248260222.
 34. ^ a b c Vivas, A. Katherina; Olsen, Knut; Blum, Robert; Nidever, David L.; Walker, Alistair R.; Martin, Nicolas F.; Besla, Gurtina; Gallart, Carme; Van Der Marel, Roeland P.; Majewski, Steven R.; Kaleida, Catherine C.; Muñoz, Ricardo R.; Saha, Abhijit; Conn, Blair C.; Jin, Shoko (2016). “Variable Stars in the Field of the Hydra II Ultra-faint Dwarf Galaxy”. The Astronomical Journal. 151 (5): 118. arXiv:1510.05539. Bibcode:2016AJ....151..118V. doi:10.3847/0004-6256/151/5/118. S2CID 53536842.
 35. ^ a b Sand, David J.; Seth, Anil; Olszewski, Edward W.; và đồng nghiệp (2010). “A Deeper Look at Leo IV: Star Formation History and Extended Structure”. The Astrophysical Journal. 718 (1): 530–42. arXiv:0911.5352. Bibcode:2010ApJ...718..530S. doi:10.1088/0004-637X/718/1/530. S2CID 32122744.
 36. ^ a b de Jong, J. T. A.; Martin, N. F.; Rix, H. W.; Smith, K. W.; Jin, S.; Macciò, A. V. (2010). “The Enigmatic Pair of Dwarf Galaxies Leo Iv and Leo V: Coincidence or Common Origin?”. The Astrophysical Journal. 710 (2): 1664–1671. arXiv:0912.3251. Bibcode:2010ApJ...710.1664D. doi:10.1088/0004-637X/710/2/1664. S2CID 5667891.
 37. ^ a b Sand, David J; Strader, Jay; Willman, Beth; Zaritsky, Dennis; McLeod, Brian; Caldwell, Nelson; Seth, Anil; Olszewski, Edward (2012). “Tidal Signatures in the Faintest Milky Way Satellites: The Detailed Properties of Leo V, Pisces II, and Canes Venatici II”. The Astrophysical Journal. 756 (1): 79. arXiv:1111.6608. Bibcode:2012ApJ...756...79S. doi:10.1088/0004-637X/756/1/79. S2CID 46030862.
 38. ^ a b c Richstein, Hannah; Patel, Ekta; Kallivayalil, Nitya; Simon, Joshua D.; Zivick, Paul; Tollerud, Erik; Fritz, Tobias; Warfield, Jack T.; Besla, Gurtina; Van Der Marel, Roeland P.; Wetzel, Andrew; Choi, Yumi; Deason, Alis; Geha, Marla; Guhathakurta, Puragra; Jeon, Myoungwon; Kirby, Evan N.; Libralato, Mattia; Sacchi, Elena; Sohn, Sangmo Tony (2022). “Structural Parameters and Possible Association of the Ultra-faint Dwarfs Pegasus III and Pisces II from Deep Hubble Space Telescope Photometry”. The Astrophysical Journal. 933 (2): 217. arXiv:2204.01917. Bibcode:2022ApJ...933..217R. doi:10.3847/1538-4357/ac7226. S2CID 247957904.
 39. ^ a b c d Carlin, Jeffrey L.; Sand, David J.; Muñoz, Ricardo R.; Spekkens, Kristine; Willman, Beth; Crnojević, Denija; Forbes, Duncan A.; Hargis, Jonathan; Kirby, Evan; Peter, Annika H. G.; Romanowsky, Aaron J.; Strader, Jay (2017). “Deep Subaru Hyper Suprime-Cam Observations of Milky Way Satellites Columba I and Triangulum II”. The Astronomical Journal. 154 (6): 267. arXiv:1710.06444. Bibcode:2017AJ....154..267C. doi:10.3847/1538-3881/aa94d0. S2CID 54537259.
 40. ^ a b c d e Homma, Daisuke; Chiba, Masashi; Komiyama, Yutaka; Tanaka, Masayuki; Okamoto, Sakurako; Tanaka, Mikito; Ishigaki, Miho N.; Hayashi, Kohei; Arimoto, Nobuo; Carlsten, Scott G.; Lupton, Robert H.; Strauss, Michael A.; Miyazaki, Satoshi; Torrealba, Gabriel; Wang, Shiang-Yu; Murayama, Hitoshi (2019). “Boötes. IV. A new Milky Way satellite discovered in the Subaru Hyper Suprime-Cam Survey and implications for the missing satellite problem”. Publications of the Astronomical Society of Japan. 71 (5): 94. arXiv:1906.07332. Bibcode:2019PASJ...71...94H. doi:10.1093/pasj/psz076.
 41. ^ a b c van den Bergh, S. (2000)Updated Information on the Local Group
 42. ^ a b c Kim, Dongwon; Jerjen, Helmut; Geha, Marla; Chiti, Anirudh; Milone, Antonino P.; Da Costa, Gary; MacKey, Dougal; Frebel, Anna; Conn, Blair (2016). “Portrait of a Dark Horse: A Photometric and Spectroscopic Study of the Ultra-faint Milky Way Satellite Pegasus III”. The Astrophysical Journal. 833 (1): 16. arXiv:1608.04934. Bibcode:2016ApJ...833...16K. doi:10.3847/0004-637X/833/1/16. S2CID 73677994.
 43. ^ Martin, N. F.; Coleman, M. G.; De Jong, J. T. A.; Rix, H. W.; Bell, E. F.; Sand, D. J.; Hill, J. M.; Thompson, D.; Burwitz, V.; Giallongo, E.; Ragazzoni, R.; Diolaiti, E.; Gasparo, F.; Grazian, A.; Pedichini, F.; Bechtold, J. (2008). “A Deep Large Binocular Telescope View of the Canes Venatici I Dwarf Galaxy”. The Astrophysical Journal. 672 (1): L13–L16. arXiv:0709.3365. Bibcode:2008ApJ...672L..13M. doi:10.1086/525559. S2CID 14614201.
 44. ^ a b Zucker, D. B.; Belokurov, V.; Evans, N. W.; Wilkinson, M. I.; Irwin, M. J.; Sivarani, T.; Hodgkin, S.; Bramich, D. M.; Irwin, J. M.; Gilmore, G.; Willman, B.; Vidrih, S.; Fellhauer, M.; Hewett, P. C.; Beers, T. C.; Bell, E. F.; Grebel, E. K.; Schneider, D. P.; Newberg, H. J.; Wyse, R. F. G.; Rockosi, C. M.; Yanny, B.; Lupton, R.; Smith, J. A.; Barentine, J. C.; Brewington, H.; Brinkmann, J.; Harvanek, M.; Kleinman, S. J.; Krzesinski, J. (2006). “A New Milky Way Dwarf Satellite in Canes Venatici”. The Astrophysical Journal. 643 (2): L103. arXiv:astro-ph/0604354. Bibcode:2006ApJ...643L.103Z. doi:10.1086/505216. S2CID 119421888.
 45. ^ a b c d Homma, Daisuke; Chiba, Masashi; Okamoto, Sakurako; Komiyama, Yutaka; Tanaka, Masayuki; Tanaka, Mikito; Ishigaki, Miho N.; Hayashi, Kohei; Arimoto, Nobuo; Garmilla, José A.; Lupton, Robert H.; Strauss, Michael A.; Miyazaki, Satoshi; Wang, Shiang-Yu; Murayama, Hitoshi (2018). “Searches for new Milky Way satellites from the first two years of data of the Subaru/Hyper Suprime-Cam survey: Discovery of Cetus III”. Publications of the Astronomical Society of Japan. 70: S18. arXiv:1704.05977. Bibcode:2018PASJ...70S..18H. doi:10.1093/pasj/psx050.
 46. ^ a b c d Li, T. S.; Simon, J. D.; Drlica-Wagner, A.; Bechtol, K.; Wang, M. Y.; García-Bellido, J.; Frieman, J.; Marshall, J. L.; James, D. J.; Strigari, L.; Pace, A. B.; Balbinot, E.; Zhang, Y.; Abbott, T. M. C.; Allam, S.; Benoit-Lévy, A.; Bernstein, G. M.; Bertin, E.; Brooks, D.; Burke, D. L.; Rosell, A. Carnero; Kind, M. Carrasco; Carretero, J.; Cunha, C. E.; d'Andrea, C. B.; Costa, L. N. da; Depoy, D. L.; Desai, S.; Diehl, H. T.; và đồng nghiệp (2017). “Farthest Neighbor: The Distant Milky Way Satellite Eridanus II”. The Astrophysical Journal. 838 (1): 8. arXiv:1611.05052. Bibcode:2017ApJ...838....8L. doi:10.3847/1538-4357/aa6113. S2CID 45137837.
 47. ^ a b c d e f g h i j k Higgs, C. R.; McConnachie, A. W.; Annau, N.; Irwin, M.; Battaglia, G.; Côté, P.; Lewis, G. F.; Venn, K. (2021). “Solo dwarfs II: The stellar structure of isolated Local Group dwarf galaxies”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 503 (1): 176–199. arXiv:2101.03189. Bibcode:2021MNRAS.503..176H. doi:10.1093/mnras/stab002.
 48. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v Skillman, Evan D.; Monelli, Matteo; Weisz, Daniel R.; Hidalgo, Sebastian L.; Aparicio, Antonio; Bernard, Edouard J.; Boylan-Kolchin, Michael; Cassisi, Santi; Cole, Andrew A.; Dolphin, Andrew E.; Ferguson, Henry C.; Gallart, Carme; Irwin, Mike J.; Martin, Nicolas F.; Martínez-Vázquez, Clara E.; Mayer, Lucio; McConnachie, Alan W.; McQuinn, Kristen B. W.; Navarro, Julio F.; Stetson, Peter B. (2017). “The ISLAndS Project. II. The Lifetime Star Formation Histories of Six Andromeda DSPHS”. The Astrophysical Journal. 837 (2): 102. arXiv:1606.01207. Bibcode:2017ApJ...837..102S. doi:10.3847/1538-4357/aa60c5. S2CID 53958697.
 49. ^ a b c d e f g h i j McConnachie, A. W. et al. 2005 Distances and Metallicities for 17 Local Group Galaxies
 50. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Collins, Michelle L. M.; Chapman, Scott C.; Rich, R. Michael; Ibata, Rodrigo A.; Martin, Nicolas F.; Irwin, Michael J.; Bate, Nicholas F.; Lewis, Geraint F.; Peñarrubia, Jorge; Arimoto, Nobuo; Casey, Caitlin M.; Ferguson, Annette M. N.; Koch, Andreas; McConnachie, Alan W.; Tanvir, Nial (2013). “A Kinematic Study of the Andromeda Dwarf Spheroidal System”. The Astrophysical Journal. 768 (2): 172. arXiv:1302.6590. Bibcode:2013ApJ...768..172C. doi:10.1088/0004-637X/768/2/172. S2CID 67749084.
 51. ^ a b c d e f g Hodkinson, Ben; Scholtz, Jakub (2019). “Proper motions of the satellites of M31”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 488 (3): 3231. arXiv:1904.03192. Bibcode:2019MNRAS.488.3231H. doi:10.1093/mnras/stz1893.
 52. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Martin, Nicolas F.; Ibata, Rodrigo A.; Lewis, Geraint F.; McConnachie, Alan; Babul, Arif; Bate, Nicholas F.; Bernard, Edouard; Chapman, Scott C.; Collins, Michelle M. L.; Conn, Anthony R.; Crnojević, Denija; Fardal, Mark A.; Ferguson, Annette M. N.; Irwin, Michael; MacKey, A. Dougal; McMonigal, Brendan; Navarro, Julio F.; Rich, R. Michael (2016). “The PAndAS View of the Andromeda Satellite System. II. Detailed Properties of 23 M31 Dwarf Spheroidal Galaxies”. The Astrophysical Journal. 833 (2): 167. arXiv:1610.01158. Bibcode:2016ApJ...833..167M. doi:10.3847/1538-4357/833/2/167. S2CID 73620398.
 53. ^ a b c Collins, Michelle L. M.; Charles, Emily J. E.; Martínez-Delgado, David; Monelli, Matteo; Karim, Noushin; Donatiello, Giuseppe; Tollerud, Erik J.; Boschin, Walter (2022). “Pegasus V/Andromeda XXXIV–a newly discovered ultrafaint dwarf galaxy on the outskirts of Andromeda”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. 515 (1): L72–L77. arXiv:2204.09068. Bibcode:2022MNRAS.515L..72C. doi:10.1093/mnrasl/slac063.
 54. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am Karachentsev; Kashibadze; Makarov; Tully (2009). “The Hubble flow around the Local Group”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 393 (4): 1265. arXiv:0811.4610. Bibcode:2009MNRAS.393.1265K. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.14300.x. S2CID 13912040.
 55. ^ a b c d Tully, R. Brent; và đồng nghiệp (2013). “Cosmicflows-2: The Data”. The Astronomical Journal. 146 (4): 86. arXiv:1307.7213. Bibcode:2013AJ....146...86T. doi:10.1088/0004-6256/146/4/86. S2CID 118494842.
 56. ^ Yang, S.-C; Sarajedini, A (2012). “HST/WFPC2 Imaging of the Dwarf Satellites And XI and And XIII : HB Morphology and RR Lyraes”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 419 (2): 1362. arXiv:1109.2038. Bibcode:2012MNRAS.419.1362Y. doi:10.1111/j.1365-2966.2011.19792.x. S2CID 119190619.
 57. ^ Navabi, Mahdieh; Saremi, Elham; Javadi, Atefeh; Noori, Majedeh; Van Loon, Jacco Th.; Khosroshahi, Habib G.; McDonald, Iain; Alizadeh, Mina; Danesh, Arash; Gozaliasl, Ghassem; Molaeinezhad, Alireza; Parto, Tahere; Raouf, Mojtaba (2021). “The Isaac Newton Telescope Monitoring Survey of Local Group Dwarf Galaxies. IV. The Star Formation History of Andromeda VII Derived from Long-period Variable Stars”. The Astrophysical Journal. 910 (2): 127. arXiv:2101.09900. Bibcode:2021ApJ...910..127N. doi:10.3847/1538-4357/abdec1. S2CID 231698580.
 58. ^ a b c d Martin, Nicolas F.; Slater, Colin T.; Schlafly, Edward F.; Morganson, Eric; Rix, Hans-Walter; Bell, Eric F.; Laevens, Benjamin P. M.; Bernard, Edouard J.; Ferguson, Annette M. N.; Finkbeiner, Douglas P.; Burgett, William S.; Chambers, Kenneth C.; Hodapp, Klaus W.; Kaiser, Nicholas; Kudritzki, Rolf-Peter; Magnier, Eugene A.; Morgan, Jeffrey S.; Price, Paul A.; Tonry, John L.; Wainscoat, Richard J. (2013). “Lacerta I and Cassiopeia III. Two Luminous and Distant Andromeda Satellite Dwarf Galaxies Found in the 3π Pan-STARRS1 Survey”. The Astrophysical Journal. 772 (1): 15. arXiv:1305.5301. Bibcode:2013ApJ...772...15M. doi:10.1088/0004-637X/772/1/15. S2CID 119262613.
 59. ^ a b c d e Rhode, Katherine L.; Crnojević, Denija; Sand, David J.; Janowiecki, Steven; Young, Michael D.; Spekkens, Kristine (2017). “Structural and Photometric Properties of the Andromeda Satellite Dwarf Galaxy Lacerta I from Deep Imaging with WIYN pODI”. The Astrophysical Journal. 836 (1): 137. arXiv:1701.08168. Bibcode:2017ApJ...836..137R. doi:10.3847/1538-4357/836/1/137. S2CID 118918041.
 60. ^ a b c d Martin, Nicolas F.; Schlafly, Edward F.; Slater, Colin T.; Bernard, Edouard J.; Rix, Hans-Walter; Bell, Eric F.; Ferguson, Annette M. N.; Finkbeiner, Douglas P.; Laevens, Benjamin P. M.; Burgett, William S.; Chambers, Kenneth C.; Draper, Peter W.; Hodapp, Klaus W.; Kaiser, Nicholas; Kudritzki, Rolf-Peter; Magnier, Eugene A.; Metcalfe, Nigel; Morgan, Jeffrey S.; Price, Paul A.; Tonry, John L.; Wainscoat, Richard J.; Waters, Christopher (2013). “Perseus I: A Distant Satellite Dwarf Galaxy of Andromeda”. The Astrophysical Journal. 779 (1): L10. arXiv:1310.4170. Bibcode:2013ApJ...779L..10M. doi:10.1088/2041-8205/779/1/L10. S2CID 55729618.
 61. ^ a b c d e f g h Slater, Colin T.; Bell, Eric F.; Martin, Nicolas F.; Tollerud, Erik J.; Ho, Nhung (2015). “A Deep Study of the Dwarf Satellites Andromeda XXVIII and Andromeda XXIX”. The Astrophysical Journal. 806 (2): 230. arXiv:1505.02161. Bibcode:2015ApJ...806..230S. doi:10.1088/0004-637X/806/2/230. S2CID 118698841.
 62. ^ a b Morrison et al. 2003 Andromeda VIII, a New Tidally Distorted satellite of M31 — for details see [1] Lưu trữ 2020-07-08 tại Wayback Machine
 63. ^ a b Martin; McConnachie; Mike Irwin; Widrow; và đồng nghiệp (2009). “PAndAS' cubs: Discovery of two new dwarf galaxies in the surroundings of the Andromeda and Triangulum galaxies”. The Astrophysical Journal. 705 (1): 758–765. arXiv:0909.0399. Bibcode:2009ApJ...705..758M. doi:10.1088/0004-637X/705/1/758. S2CID 15277245.
 64. ^ See
 65. ^ Zucker et al. 2007 Andromeda X, a New Dwarf Spheroidal satellite of M31:Photometry — for details see [2]
 66. ^ a b A Trio of New Local Group Galaxies with Extreme Properties, Alan W. McConnachie et al. 2008, ApJ 688 1009-1020, https://arxiv.org/abs/0806.3988 Lưu trữ 2017-12-01 tại Wayback Machine
 67. ^ a b c Martínez-Delgado, David; Karim, Noushin; Charles, Emily J E.; Boschin, Walter; Monelli, Matteo; Collins, Michelle L M.; Donatiello, Giuseppe; Alfaro, Emilio J. (2022). “Pisces VII: Discovery of a possible satellite of Messier 33 in the DESI legacy imaging surveys”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 509 (1): 16–24. arXiv:2104.03859. Bibcode:2022MNRAS.509...16M. doi:10.1093/mnras/stab2797.
 68. ^ Kopylov; Tikhonov; Sergey Fabrika; Igor Drozdovsky; và đồng nghiệp (2008). “VV124 (UGC4879): A new transitional dwarf galaxy in the periphery of the Local Group”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. 387 (1): L45–L49. arXiv:0803.1107. Bibcode:2008MNRAS.387L..45K. doi:10.1111/j.1745-3933.2008.00482.x. S2CID 17166212.
 69. ^ a b Soszynski "et al."(2006) The Araucaria Project: Distance to the Local Group Galaxy NGC 3109 from Near-Infrared Photometry of Cepheids see [3] Lưu trữ 2020-02-01 tại Wayback Machine
 70. ^ Dolphin, Andrew E. et al. 2003 Deep Hubble Space Telescope Imaging of Sextans A. II. Cepheids and Distance
 71. ^ a b c d e Hargis, J. R.; Albers, S.; Crnojević, D.; Sand, D. J.; Weisz, D. R.; Carlin, J. L.; Spekkens, K.; Willman, B.; Peter, A. H. G.; Grillmair, C. J.; Dolphin, A. E. (2020). “Hubble Space Telescope Imaging of Antlia B: Star Formation History and a New Tip of the Red Giant Branch Distance”. The Astrophysical Journal. 888 (1): 31. Bibcode:2020ApJ...888...31H. doi:10.3847/1538-4357/ab58d2. hdl:10150/640977. S2CID 197431299.
 72. ^ a b c Sand, David J.; Mutlu-Pakdil, Burçin; Jones, Michael G.; Karunakaran, Ananthan; Wang, Feige; Yang, Jinyi; Chiti, Anirudh; Bennet, Paul; Crnojević, Denija; Spekkens, Kristine (2022). “Tucana B: A Potentially Isolated and Quenched Ultra-faint Dwarf Galaxy at D ≈ 1.4 MPC”. The Astrophysical Journal Letters. 935 (1): L17. arXiv:2205.09129. Bibcode:2022ApJ...935L..17S. doi:10.3847/2041-8213/ac85ee. hdl:10261/309130. S2CID 251615833.
 73. ^ Tikhonov, N. A. (1 tháng 12 năm 2019). “Distance to Irregular Galaxy Cas 1 Located near the Milky Way”. Astrophysical Bulletin. 74 (4): 396–402. Bibcode:2019AstBu..74..396T. doi:10.1134/S1990341319040060. S2CID 213381996.
 74. ^ a b Karachentsev, I. D. et al. (2003) Distances to Nearby Galaxies in Sculptor
 75. ^ a b c d e Sharina, M. E; Shimansky, V. V; Kniazev, A. Y (2017). “Nuclei of dwarf spheroidal galaxies KKs 3 and ESO 269−66 and their counterparts in our Galaxy”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 471 (2): 1955. arXiv:1706.07344. Bibcode:2017MNRAS.471.1955S. doi:10.1093/mnras/stx1605.
 76. ^ a b c Karachentsev, I. D.; Makarova, L. N.; Tully, R. B.; Wu, Po-Feng; Kniazev, A. Y. (2014). “KK258, a new transition dwarf galaxy neighbouring the Local Group”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 443 (2): 1281–1290. arXiv:1406.4479. Bibcode:2014MNRAS.443.1281K. doi:10.1093/mnras/stu1217.
 77. ^ a b c d e f g h i j k l Karachentsev, I. D.; Dolphin, A. E.; Geisler, D.; Grebel, E. K.; Guhathakurta, P.; Hodge, P. W.; Karachentseva, V. E.; Sarajedini, A.; Seitzer, P.; Sharina, M. E. (2002). “The M 81 group of galaxies: New distances, kinematics and structure”. Astronomy & Astrophysics. 383: 125–136. Bibcode:2002A&A...383..125K. doi:10.1051/0004-6361:20011741.
 78. ^ a b c Makarova, Lidia N.; Tully, R. Brent; Anand, Gagandeep S.; Lambert, Trystan S.; Sharina, Margarita E.; Koribalski, Bärbel S.; Kraan-Korteweg, Renée C. (2023). “A Nearby Isolated Dwarf: Star Formation and Structure of ESO 006–001”. The Astrophysical Journal. 943 (2): 139. arXiv:2301.12789. Bibcode:2023ApJ...943..139M. doi:10.3847/1538-4357/acb048. S2CID 256390080.
 79. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Karachentsev, Igor D.; Makarov, Dmitry I.; Kaisina, Elena I. (2013). “Updated Nearby Galaxy Catalog”. The Astronomical Journal. 145 (4): 101. arXiv:1303.5328. Bibcode:2013AJ....145..101K. doi:10.1088/0004-6256/145/4/101. S2CID 118585268.
 80. ^ S. Côté; K. C. Freeman; C. Carigan; P. J. Quinn (1997). “Discovery of Numerous Dwarf Galaxies in the Two Nearest Groups of Galaxies”. Astronomical Journal. 114: 1313. arXiv:astro-ph/9704030. Bibcode:1997AJ....114.1313C. doi:10.1086/118565. S2CID 119495338.
 81. ^ Tully, R. Brent; Libeskind, Noam I.; Karachentsev, Igor D.; Karachentseva, Valentina E.; Rizzi, Luca; Shaya, Edward J. (2015). “Two Planes of Satellites in the Centaurus A Group”. The Astrophysical Journal. 802 (2): L25. arXiv:1503.05599. Bibcode:2015ApJ...802L..25T. doi:10.1088/2041-8205/802/2/L25. S2CID 118512897.
 82. ^ Garling, Christopher T.; Peter, Annika H G.; Kochanek, Christopher S.; Sand, David J.; Crnojević, Denija (2020). “The case for strangulation in low-mass hosts: DDO 113”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 492 (2): 1713–1730. arXiv:1908.11367. doi:10.1093/mnras/stz3526.
 83. ^ a b Carlin, Jeffrey L.; Garling, Christopher T.; Peter, Annika H. G.; Crnojević, Denija; Forbes, Duncan A.; Hargis, Jonathan R.; Mutlu-Pakdil, Burçin; Pucha, Ragadeepika; Romanowsky, Aaron J.; Sand, David J.; Spekkens, Kristine; Strader, Jay; Willman, Beth (2019). “Tidal Destruction in a Low-mass Galaxy Environment: The Discovery of Tidal Tails around DDO 44”. The Astrophysical Journal. 886 (2): 109. arXiv:1906.08260. Bibcode:2019ApJ...886..109C. doi:10.3847/1538-4357/ab4c32. S2CID 195218404.
 84. ^ a b “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 9 năm 2020. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2009.
 85. ^ a b c d Buta, Ronald J.; McCall, Marshall L. (tháng 9 năm 1999). “see article at”. The Astrophysical Journal Supplement Series. 124 (1): 33–93. doi:10.1086/313255. S2CID 119907629.
 86. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Karachentsev, Igor D.; Makarova, Lidia N.; Brent Tully, R.; Anand, Gagandeep S.; Rizzi, Luca; Shaya, Edward J.; Afanasiev, Viktor L. (2020). “KKH 22, the first dwarf spheroidal satellite of IC 342”. Astronomy & Astrophysics. 638: A111. arXiv:2005.03132. Bibcode:2020A&A...638A.111K. doi:10.1051/0004-6361/202037993. S2CID 218538458.
 87. ^ a b c d e Carlin, Jeffrey L.; Mutlu-Pakdil, Burçin; Crnojević, Denija; Garling, Christopher T.; Karunakaran, Ananthan; Peter, Annika H. G.; Tollerud, Erik; Forbes, Duncan A.; Hargis, Jonathan R.; Lim, Sungsoon; Romanowsky, Aaron J.; Sand, David J.; Spekkens, Kristine; Strader, Jay (2021). “Hubble Space Telescope Observations of Two Faint Dwarf Satellites of Nearby LMC Analogs from MADCASH”. The Astrophysical Journal. 909 (2): 211. arXiv:2012.09174. Bibcode:2021ApJ...909..211C. doi:10.3847/1538-4357/abe040. S2CID 229297953.
 88. ^ a b c d e f g h Karachentsev, Igor D.; Tully, R. Brent; Dolphin, Andrew; Sharina, Margarita; Makarova, Lidia; Makarov, Dmitry; Sakai, Shoko; Shaya, Edward J.; Kashibadze, Olga G.; Karachentseva, Valentina; Rizzi, Luca (2007). “The Hubble Flow around the Centaurus A/M83 Galaxy Complex”. The Astronomical Journal. 133 (2): 504–517. arXiv:astro-ph/0603091. Bibcode:2007AJ....133..504K. doi:10.1086/510125. S2CID 120584.
 89. ^ Bennet, P.; Sand, D. J.; Crnojević, D.; Weisz, D. R.; Caldwell, N.; Guhathakurta, P.; Hargis, J. R.; Karunakaran, A.; Mutlu-Pakdil, B.; Olszewski, E.; Salzer, J. J.; Seth, A. C.; Simon, J. D.; Spekkens, K.; Stark, D. P.; Strader, J.; Tollerud, E. J.; Toloba, E.; Willman, B. (2022). “Hubble Space Telescope Imaging of Isolated Local Volume Dwarfs GALFA-Dw3 and Dw4”. The Astrophysical Journal. 924 (2): 98. arXiv:2101.08270. Bibcode:2022ApJ...924...98B. doi:10.3847/1538-4357/ac356c. S2CID 231662303.
 90. ^ a b Karachentsev, Igor D.; Dolphin, Andrew; Tully, R. Brent; Sharina, Margarita; Makarova, Lidia; Makarov, Dmitry; Karachentseva, Valentina; Sakai, Shoko; Shaya, Edward J. (2006). “Advanced Camera for Surveys Imaging of 25 Galaxies in Nearby Groups and in the Field”. The Astronomical Journal. 131 (3): 1361–1376. arXiv:astro-ph/0511648. Bibcode:2006AJ....131.1361K. doi:10.1086/500013. S2CID 16689229.
 91. ^ Lianou, S.; Cole, A. A. (2013). “The star formation history of the Sculptor Dwarf Irregular Galaxy”. Astronomy & Astrophysics. 549: A47. arXiv:1211.0137. Bibcode:2013A&A...549A..47L. doi:10.1051/0004-6361/201220193. S2CID 55237783.
 92. ^ a b c Casey, Kirsten J.; Greco, Johnny P.; Peter, Annika H G.; Davis, A Bianca (2023). “Discovery of a red backsplash galaxy candidate near M81”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 520 (3): 4715–4729. arXiv:2211.00629. doi:10.1093/mnras/stad352.
 93. ^ a b c d e f Müller, Oliver; Fahrion, Katja; Rejkuba, Marina; Hilker, Michael; Lelli, Federico; Lutz, Katharina; Pawlowski, Marcel S.; Coccato, Lodovico; Anand, Gagandeep S.; Jerjen, Helmut (2021). “The properties of dwarf spheroidal galaxies in the Cen A group. Stellar populations, internal dynamics, and a heart-shaped Hα ring”. Astronomy & Astrophysics. 645: A92. arXiv:2011.04990. Bibcode:2021A&A...645A..92M. doi:10.1051/0004-6361/202039359. S2CID 226289648.
 94. ^ a b c d Müller, Oliver; Rejkuba, Marina; Pawlowski, Marcel S.; Ibata, Rodrigo; Lelli, Federico; Hilker, Michael; Jerjen, Helmut (2019). “The dwarf galaxy satellite system of Centaurus A”. Astronomy & Astrophysics. 629: A18. arXiv:1907.02012. Bibcode:2019A&A...629A..18M. doi:10.1051/0004-6361/201935807. S2CID 195791783.
 95. ^ Chiboucas, Kristin; Karachentsev, Igor D.; Tully, R. Brent (2009). “Discovery of New Dwarf Galaxies in the M81 Group”. The Astronomical Journal. 137 (2): 3009–3037. arXiv:0805.1250. Bibcode:2009AJ....137.3009C. doi:10.1088/0004-6256/137/2/3009. S2CID 14156955.
 96. ^ a b c d Dalcanton, Julianne J.; Williams, Benjamin F.; Seth, Anil C.; Dolphin, Andrew; Holtzman, Jon; Rosema, Keith; Skillman, Evan D.; Cole, Andrew; Girardi, Léo; Gogarten, Stephanie M.; Karachentsev, Igor D.; Olsen, Knut; Weisz, Daniel; Christensen, Charlotte; Freeman, Ken; Gilbert, Karoline; Gallart, Carme; Harris, Jason; Hodge, Paul; De Jong, Roelof S.; Karachentseva, Valentina; Mateo, Mario; Stetson, Peter B.; Tavarez, Maritza; Zaritsky, Dennis; Governato, Fabio; Quinn, Thomas (2009). “The ACS Nearby Galaxy Survey Treasury”. The Astrophysical Journal Supplement Series. 183 (1): 67–108. arXiv:0905.3737. Bibcode:2009ApJS..183...67D. doi:10.1088/0067-0049/183/1/67. S2CID 5032304.
 97. ^ a b Puzia, Thomas H.; Sharina, Margarita E. (2008). “VLT Spectroscopy of Globular Clusters in Low Surface Brightness Dwarf Galaxies”. The Astrophysical Journal. 674 (2): 909–926. arXiv:0710.1550. Bibcode:2008ApJ...674..909P. doi:10.1086/525038. S2CID 14231914.
 98. ^ Young, T.; Jerjen, H.; López-Sánchez, Á. R.; Koribalski, B. S. (2014). “Deep near-infrared surface photometry and properties of Local Volume dwarf irregular galaxies”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 444 (4): 3052–3077. arXiv:1408.2609. doi:10.1093/mnras/stu1646.
 99. ^ a b c d e f g Makarova, Lidia; Koleva, Mina; Makarov, Dmitry; Prugniel, Philippe (2010). “Star formation history of KDG 61 and KDG 64 from spectroscopy and colour-magnitude diagrams”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 406 (2): 1152. arXiv:1003.6061. Bibcode:2010MNRAS.406.1152M. doi:10.1111/j.1365-2966.2010.16746.x. S2CID 119281422.
 100. ^ I. D. Karachentsev et al.(2002) New distances to galaxies in the Centaurus A group
 101. ^ Lelli, Federico; Verheijen, Marc; Fraternali, Filippo (2014). “The triggering of starbursts in low-mass galaxies”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 445 (2): 1694–1712. arXiv:1409.1239. Bibcode:2014MNRAS.445.1694L. doi:10.1093/mnras/stu1804.
 102. ^ Weisz, Daniel R.; Dalcanton, Julianne J.; Williams, Benjamin F.; Gilbert, Karoline M.; Skillman, Evan D.; Seth, Anil C.; Dolphin, Andrew E.; McQuinn, Kristen B. W.; Gogarten, Stephanie M.; Holtzman, Jon; Rosema, Keith; Cole, Andrew; Karachentsev, Igor D.; Zaritsky, Dennis (2011). “The ACS Nearby Galaxy Survey Treasury. VIII. The Global Star Formation Histories of 60 Dwarf Galaxies in the Local Volume”. The Astrophysical Journal. 739 (1): 5. arXiv:1101.1093. Bibcode:2011ApJ...739....5W. doi:10.1088/0004-637X/739/1/5. S2CID 119230989.
 103. ^ Egorov, Oleg V.; Lozinskaya, Tatiana A.; Vasiliev, Konstantin I.; Yarovova, Anastasiya D.; Gerasimov, Ivan S.; Kreckel, Kathryn; Moiseev, Alexei V. (2021). “Star formation in the nearby dwarf galaxy DDO 53: Interplay between gas accretion and stellar feedback”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 508 (2): 2650–2667. arXiv:2109.08526. doi:10.1093/mnras/stab2710.
 104. ^ a b Okamoto, Sakurako; Arimoto, Nobuo; Ferguson, Annette M. N.; Irwin, Mike J.; Bernard, Edouard J.; Utsumi, Yousuke (2019). “Stellar Population and Structural Properties of Dwarf Galaxies and Young Stellar Systems in the M81 Group”. The Astrophysical Journal. 884 (2): 128. arXiv:1909.12997. Bibcode:2019ApJ...884..128O. doi:10.3847/1538-4357/ab44a7. S2CID 203593758.
 105. ^ Saviane, Ivo; Jerjen, Helmut (2007). “NGC 5011C: An Overlooked Dwarf Galaxy in the Centaurus A Group”. The Astronomical Journal. 133 (4): 1756–1762. arXiv:astro-ph/0701280. Bibcode:2007AJ....133.1756S. doi:10.1086/512157. S2CID 14755909.
 106. ^ a b c Lee, Myung Gyoon; Jang, In Sung (tháng 5 năm 2016). “Dual Stellar Halos in the Standard Elliptical Galaxy M105 and Formation of Massive Early-type Galaxies”. The Astrophysical Journal. 822 (2): 17. arXiv:1601.06798. Bibcode:2016ApJ...822...70L. doi:10.3847/0004-637X/822/2/70. S2CID 118372642. 70.
 107. ^ a b Crnojević, D.; Grebel, E. K.; Koch, A. (2010). “A close look at the Centaurus a group of galaxies”. Astronomy and Astrophysics. 516: A85. arXiv:1002.0341. doi:10.1051/0004-6361/200913429.

Liên kết ngoài sửa