Danh sách kim tự tháp của Lepsius

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách các kim tự tháp của Lepsius là một danh sách gồm sáu mươi bảy kim tự tháp Ai Cập cổ đại được liệt kê trong những năm 1842 - 1843, bởi Karl Richard Lepsius (1810 - 1884), một nhà Ai Cập học và lãnh đạo của một đoàn thám hiểm Phổ đến Ai Cập từ năm 1842 đến 1846. Danh sách kim tự tháp Lepsius là nỗ lực đầu tiên trong việc liệt kê một cách có hệ thống tất cả các kim tự tháp Ai Cập. Danh sách này được công bố cùng với kết quả của cuộc thám hiểm trong tác phẩm Lepsius Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien (1849 - 1859).

Các thành viên của đoàn thám hiểm người Phổ đến Ai Cập kỷ niệm ngày sinh của Hoàng đế Frederick William IV trên đỉnh Đại kim tự tháp Giza
Karl Richard Lepsius, người đã liệt kê ra danh sách các kim tự tháp Ai Cập.

Lịch sửSửa đổi

Sau thành công của cuộc thám hiểm Franco-Tuscan tới Ai Cập dưới sự lãnh đạo của Jean-François Champollion, các nhà khoa học người Phổ Alexander von HumboldtRobert Wilhelm Bunsen và bộ trưởng chỉ thị Johann Eichhorn đã đề nghị với vua Frederick William IV rằng một cuộc thám hiểm được gửi tới Ai Cập. Karl Richard Lepsius, người đã học về phương pháp của Champollion để giải mã các chữ tượng hình và đã gặp Ippolito Rosellini của Cuộc thám hiểm Franco-Tuscan, được chọn để lãnh đạo nó[1]. Mục đích chính của cuộc thám hiểm là khám phá và ghi lại những gì còn sót lại của nền văn minh Ai Cập cổ đại cũng như thu thập tài liệu cho Bảo tàng Ai Cập ở Berlin.

Đoàn thám hiểm người Phổ được tập hợp tại Alexandria năm 1842 và nhanh chóng khởi hành đến Giza, đạt được vào tháng 11 cùng năm. Đi từ bắc xuống nam, đoàn người của Lepsius sau đó khám phá cánh đồng kim tự tháp Abusir, Saqqara, Dahshur và, vào năm 1843, Hawara. Tổng cộng, Lepsius và người của ông đã phát hiện ra tổng cộng 67 kim tự tháp và 130 ngôi mộ.

Danh sáchSửa đổi

Danh sách của Lepsius
Số Lepsius Địa điểm Nhận dạng hiện đại Hình ảnh
I Abu Rawash Kim tự tháp Lepsius I  
II Abu Rawash Kim tự tháp Djedefre  
III Abu Rawash Kim tự tháp vệ tinh của kim tự tháp Djedefre
IV Giza Kim tự tháp Khufu  
V Giza Kim tự tháp phụ phía tây của kim tự tháp Khufu
VI Giza Kim tự tháp phụ giữa của kim tự tháp Khufu
VII Giza Kim tự tháp phụ phía đông của kim tự tháp Khufu
VIII Giza Kim tự tháp Khafre  
IX Giza Kim tự tháp Menkaure  
X Giza Kim tự tháp phụ phía tây của kim tự tháp Menkaure  
XI Giza Kim tự tháp phụ giữa của kim tự tháp Menkaure  
XII Giza Kim tự tháp phụ phía đông của kim tự tháp Menkaure  
XIII Zawyet el'Aryan Kim tự tháp chưa hoàn thành Bắc Zawyet el'Aryan
XIV Zawyet el'Aryan Kim tự tháp Layer  
XV Abu Gorab Đền thờ Mặt Trời của Nyuserre Ini
XVI Abusir Kim tự tháp chưa xác định
XVII Abusir Đền thờ Mặt Trời của Userkaf
XVIII Abusir Kim tự tháp Sahure  
XIX Abusir Mastaba của Ptahshepses
XX Abusir Kim tự tháp Nyuserre  
XXI Abusir Kim tự tháp Neferirkare  
XXII Abusir Kim tự tháp vệ tinh nhỏ
XXIII Abusir Kim tự tháp vệ tinh nhỏ
XXIV Abusir Kim tự tháp Lepsius XXIV  
XXV Abusir Kim tự tháp Lepsius XXV, có thể là một kim tự tháp đôi  
XXVI Abusir Kim tự tháp Neferefre  
XXVII Abusir Hoàn toàn bị phá hủy, chỉ có thể nhìn thấy đường viền ngoài
XXVIII Abusir Kim tự tháp chưa hoàn thành hoặc có thể chỉ là một cảnh quan tự nhiên
XXIX Saqqara Kim tự tháp Cụt đầu của Menkauhor Kaiu
XXX Saqqara Kim tự tháp Teti  
XXXI Saqqara Kim tự tháp Userkaf  
XXXII Saqqara Kim tự tháp Djoser  
XXXIII Saqqara Cảnh quan phía bắc kim tự tháp Djoser
XXXIV Saqqara Cảnh quan phía nam kim tự tháp Djoser
XXXV Saqqara Kim tự tháp Unas  
XXXVI Saqqara Kim tự tháp Pepi I  
XXXVII Saqqara Kim tự tháp Djedkare-Isesi  
XXXVIII Saqqara Kim tự tháp phụ, không rõ thuộc về ai
XXXIX Saqqara Kim tự tháp Merenre  
XL Saqqara Kim tự tháp Ibi  
XLI Saqqara Kim tự tháp Pepi II  
XLII Saqqara Kim tự tháp phụ của Pepi II dành cho hoàng hậu Wedjebten của mình
XLIII Saqqara Mastaba của Shepseskaf  
XLIV Saqqara Kim tự tháp Khendjer  
XLV Saqqara Kim tự tháp chưa xác định
XLVI Saqqara Kim tự tháp Nam Saqqara  
XLVII Dahshur Kim tự tháp Senusret III  
XLVIII Dahshur Mastaba, không rõ chủ
XLIX Dahshur Kim tự tháp Đỏ  
L Dahshur Kim tự tháp Lepsius L
LI Dahshur Kim tự tháp Trắng
LII Dahshur Tháp của đền thờ kim tự tháp Amenemhat II
LIII Dahshur Tháp của đền thờ kim tự tháp Amenemhat II
LIV Dahshur Kim tự tháp Trung Dahshur
LV Dahshur Mastaba của Siese
LVI Dahshur Kim tự tháp Bent  
LVII Dahshur Kim tự tháp vệ tinh của kim tự tháp Bent  
LVIII Dahshur Kim tự tháp Đen  
LVIX Dahshur Kim tự tháp Bắc Mazghuna  
LX El-Lisht Kim tự tháp Amenemhat I  
LXI El-Lisht Kim tự tháp Senusret I  
LXII El-Lisht Mastaba, không rõ chủ
LXIII El-Lisht Mastaba của Senewosret-Ankh
LXIV El-Lisht Mastaba, có thể thuộc về một cá nhân tên là Senusret
LXV Meidum Kim tự tháp Meidum  
LXVI El-Lahun Kim tự tháp Senusret II  
LXVII Hawara Kim tự tháp Hawara  

Bản đồSửa đổi

Lepsius đã vẽ bản đồ của các địa điểm mà đoàn thám hiểm của ông đã ghé thăm và tập hợp lại kim tự tháp được liệt kê ở trên. Chúng được trình bày dưới đây, từ Bắc đến Nam.

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Peck 2001, tr. 289.

Thư mụcSửa đổi

Arnold, Dieter (2008). Middle Kingdom Tomb Architecture at Lisht. New York: Metropolitan Museum of Art. ISBN 978-0-300-12344-9.Quản lý CS1: ref=harv (liên kết)
“Carl Richard Lepsius "DENKMÄLER AUS AEGYPTEN UND AETHIOPIEN". Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2016.
Peck, William H. (2001). “Lepsius, Karl Richard”. Trong Redford, Donald B. (biên tập). The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, Volume 2. Oxford University Press. tr. 289–290. ISBN 978-0-19-510234-5.Quản lý CS1: ref=harv (liên kết)