Danh sách máy bay của Không quân Nam Phi

bài viết danh sách Wikimedia

Nội dung trong bài này đề cập đến những máy bay thuộc biên chế của Không quân Nam Phi trong quá khứ, hiện tại và tương lai.


Máy bay đang hoạt động hiện tại và tương lai Sửa đổi

Máy bay đang hoạt động và trong tương lai
Hãng chế tạo Máy bay Năm
Agusta A109LUH 2004
Airbus Military Airbus A400M Bắt đầu hoạt động năm 2010
Atlas Cheetah C 1992
Atlas Cheetah D 1986
Atlas Oryx 1990
BAE Systems Hawk Mk 120 2006
Beechcraft Super King Air 200 1983
Boeing 707-328C 1986
Boeing 737-7ED BBJ 2001
CASA C212 Aviocar 1994
CASA CN-235 1994
Cessna 185A Skywagon 1962
Cessna 185D Skywagon 1965
Cessna 185E Skywagon 1967
Cessna 208 Caravan 1988
Cessna 550/551 Citation II 1983
Dassault Falcon 50 1982
Dassault Falcon 900B 1992
Denel AH-2A Rooivalk 1999
Douglas DC-3/C-47 Dakota III & IV 1943
Douglas C-47TP Turbo Dakota 1991
Lockheed C-130B Hercules 1964
Lockheed C-130BZ Hercules 1997
MBB/Kawasaki BK117A 1994
Pilatus PC-7 Mk2 Astra 1994
Pilatus PC-12 1997
Saab JAS 39C/D Gripen 2008.
Westland Super Lynx 4 chiếc hoạt động vào tháng 7 năm 2007 - được trang bị trên
tàu khu trục lớp Valour của Hải quân Nam Phi

Máy bay ngừng hoạt động Sửa đổi

No longer in service
Hãng chế tạo Máy bay Thời gian phục vụ
Aeritalia AM.3C Bosbok 1973-1992
Aeronca Aircraft KCA ?
Aeronca Aircraft 50C Chief 1940-?
Aeronca Aircraft 65C Chief ?
Aérospatiale SA365N Dauphin 1994-1998
Airspeed Ltd. AS-6J Envoy 1936-1940
Airspeed Ltd. AS-10 Oxford Mk I 1940-?
Airspeed Ltd. AS-10 Oxford Mk II ?-1950
Atlas Cheetah E 1986-1992
Atlas MB-326M Impala I 1966-2005
Atlas MB-326K Impala II 1974-2005
Auster AOP-3 ?
Auster AOP-5 1945-1961
Auster AOP-6 1953-1966
Auster AOP-9 1957-1967
Avro 504K 1919-1930
Avro 504N 1927-?
Avro 594 Avian IIIA ?-1935
Avro 616 Avian IVM 1929-1936
Avro 616 Sport Avian ?
Avro 621 Tutor 1930-1938
Avro 652A Anson GR1 1940-1947
Avro 652A Anson T1 ?
Avro 685 York C1 1944-1952
Avro 696 Shackleton 1957-1984
Beechcraft C-45 Expeditor 1945
Beechcraft B-80 Queen Air 1975-1992
Bristol Boxkite 1911-?
Bristol 142 Blenheim I 1939-1940
Bristol 149 Blenheim Mk IV 1939-1942
Bristol 160 Blenheim V 1941-1943
Bristol 152 Beaufort I 1941-1944
Bristol 152 Beaufort Mk IA/II/IIA 1943-1944
Bristol 156 Beaufighter Mk II/VI/X 1943-1944
British Aircraft BA-4 Double Eagle 1939-1940
Britten-Norman BN-2A Islander 1994-?
Bucker Bü 131A/B/D Jungman 1936-1939
Bucker Bü 133 Jungmeister 1939-?
Canadair CL-13B Sabre Mk 6 1956-1980
Cessna C-34 Airmaster ?
Cessna 180D ?
Cessna 320 Skynight 1965-1967
Cessna 336 Skymaster ?
Cessna 411 ?
Consolidated PBY-5 Catalina IB/III 1943-1946
Consolidated B-24J Liberator BIV 1944-1945
Curtiss H-75A-4 Mohawk 1941-1942
Curtiss P-40B Tomahawk 1941
Curtiss P-40C Tomahawk IIB 1940-1942
Curtiss P-40E Kittyhawk IA 1942-1944
Curtiss P-40 Kittyhawk III ?
Curtiss P-40M Kittyhawk IV 1942-1948
Curtiss P-40N Warhawk 1943-1948
Dassault Mystere Falcon 20 ?
Dassault-Breguet Mirage IIIBZ 1964-1990
Dassault-Breguet Mirage IIICZ 1963-1990
Dassault-Breguet Mirage IIIDZ 1967-1986
Dassault-Breguet Mirage IIID2Z 1974-1986
Dassault-Breguet Mirage IIIEZ 1965-1986
Dassault-Breguet Mirage IIIRZ 1967-1990
Dassault-Breguet Mirage IIIR2Z 1974-1990
Dassault-Breguet Mirage F1AZ 1975-1997
Dassault-Breguet Mirage F1CZ 1975-1992
de Havilland DH-4 1919-1927
de Havilland DH.9 1919-1942
de Havilland DH.9J 1920-1937
de Havilland DH.60 Moth/DH.60G Gypsy Moth/DH.60G III Moth Major 1939-?
de Havilland DH.66 Hercules 1934-1943
de Havilland DH.80A Puss Moth 1939-?
de Havilland DH.82A Tiger Moth 1939-1958
de Havilland DH.83 Fox Moth 1939-?
de Havilland DH.84 Dragon 1939-?
de Havilland DH.85 Leopard Moth 1939-1943
de Havilland DH.87B Hornet Moth 1939-1940
de Havilland DH.89A Dragon Rapide 1939-?
de Havilland DH.89B Dominie 1941-?
de Havilland DH.90 Dragonfly 1939-?
de Havilland DH-94 Moth Minor 1939-?
de Havilland DH-98 Mosquito F Mk II 1943-1945
de Havilland DH-98 Mosquito PR Mk IV/F Mk VI/PR Mk IX/PR Mk XVI 1944-1945
de Havilland DH-100 Vampire FB-5 1950-1960
de Havilland DH.100 Vampire FB-6 1951-1978
de Havilland DH.100 Vampire FB-52 1953-1978
de Havilland DH.115 Vampire T-11/T-55 1953-1978
de Havilland DH.104 Dove 5 1949-1965
de Havilland DH.114 Heron 2 1955-1962
Desoutter Mk II ?
Dornier Do-27B 1958-1975
Douglas DB-7 Boston III 1941-1943
Douglas DC-4/C-54 Skymaster 1966-1994
English Electric Canberra B(I) 12 1963-1991
English Electric Canberra T Mk 4 1964-1991
Fairey Battle B, T, TT 1939-1942
Fairchild F-24G, R Argus III 1939-?
Gloster Gauntlet 1939-1943
Gloster Gladiator Mk I 1939-1940
Gloster Gladiator Mk II 1940-1941
Gloster AS-31 Survey 1933-1942
Gloster Meteor F.3 1946-1949
Hawker Hartbees Mk I 1935-1940
Hawker Hart B/T 1936-1943
Hawker Hind B/T 1938-1944
Hawker Audax 1937-1944
Hawker Fury Mk I 1936-1942
Hawker Fury Mk II 1939-?
Hawker Hurricane Mk. I 1939-1940
Hawker Hurricane Mk IIA/B/C/D]] 1939-1945
Hawker Siddeley HS-125 400B Mercurius 1970-1999
Hawker Siddeley Buccaneer S Mk50 1965-1991
Henry Farman F-27 1915-?
Junkers A-50 Junior ?
Junkers F-13 ?-1944
Junkers Ju52/3m 1939-1953
Junkers Ju86 K-3 1939-1941
Junkers Ju86 Z 1939-1945
Klemm Kl 25 ?
Koolhaven FK-46 ?
Lockheed 14 Super Electra ?
Lockheed 18-08 Lodestar 1940-1944
Lockheed 414 Hudson 1940-?
Lockheed B-34 Ventura I/II 1942-1960
Lockheed PV-1 Ventura GR-5 1943-1960
Lockheed C-130F Hercules 1997-1998
Martin 167 Maryland Mk I 1940-?
Martin 167 Maryland Mk II 1940-1942
Martin Baltimore I 1942-?
Martin Baltimore II 1942-1943
Martin Baltimore IIA 1943
Martin Baltimore III 1941-?
Martin Baltimore IIIA 1943
Martin Baltimore IV 1943-1945
Martin Baltimore V 1944
Martin B-26A Marauder I 1942-?
Martin B-26C Marauder II 1943-1944
Martin B-26G Marauder III 1943-1945
Miles M.2H Hawk 1943-?
Miles M.5 Sparrow Hawk 1939-1941
Miles M.14A Magister 1940-?
Miles M.19 Master II 1941-1945
Miles M.33 Falcon ?
Monospar ST-4 II ?
Monospar ST-25 Universal ?
North American NA-88 Harvard 1/IIA/III, T-6G Texan 1942-1995
North American P-51C Mustang IIIB/P-51D Mustang IV/P-51K Mustang IVA 1945
Northrop 8A-5 Nomad I 1941-1944
Paterson No 2 Biplane 1913
Percival P3 Gull VI 1940-?
Piaggio P-166S Albatross 1969-1993
Pilatus PC-6 Porter 1994-1998
Pilatus PC-7 1994-1996
Piper J-3 Cub ?
Piper J-4 Cub Coupe ?
Piper PA-23 Aztec 250 1981-1992
Piper PA-28 Cherokee 140 1981-1992
Rearwin 6000M Speedster 1939-?
Rearwin 7000/8500/9000L Sportster 1939-?
RAF BE-2C 1915-1917
RAF BE-2E 1915-1921
RAF SE-5A 1919-1931
Ryan ST-A 1939-?
Shorts S-25 Sunderland GR-5 1945 -1957
Sikorsky S-51 1948-1968
Sikorsky S-55C Whirlwind 1956-1968
Simmonds Spartan 1925
Stinson HW-75 ?
Stinson SR-5A/10C Reliant ?
Sud Aviation SE-3130 Alouette II 1960-1973
Sud Aviation SE-3160/B Alouette III 1962-2006
Sud Aviation SA-321L Super Frelon 1967-1990
Sud Aviation SA-330C/H/L Puma 1969-1997
Supermarine Spitfire Vc 1942-1944
Supermarine Spitfire VIII 1943-1944
Supermarine Spitfire IXb/c/e 1943-1954
Supermarine Spitfire PR IXe 1947-1954
Swearington Merlin IVA 1975-1985
Taylorcraft BC/BL/BL-65 1939-?
Tipsey S-2 Trainer 1939-?
Transall C-160Z 1969- 1993
Vickers Armstrong 264 Valentia 1940-1943
Vickers Armstrong Wellesley 1940-1941
Vickers Armstrong 417 Wellington MkIII/429 Wellington MkVIII ?
Vickers Armstrong 440 Wellington MkX/458 Wellington MkXI 1942-1944
Vickers Armstrong 455 Wellington MkXII/466 Wellington MkXIII ?
Vickers Armstrong 474 Warwick MkV 1945-1946
Vickers Armstrong 781D Viscount 1958-1991
WACO various ?
Westland Scout 1976-1990
Westland Wapiti 1931-1943
Westland Wasp HAS 1 1963-1990

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi