Danh sách máy bay quân sự của Hoa Kỳ

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách các máy bay quân sự của Hoa Kỳ trong bài này chỉ liệt kê các loại điển hình của Hoa Kỳ và được sử dụng từ năm 1962 đến hiện nay.

Máy bay ném bomSửa đổi

 
Máy bay ném bom của Hoa Kỳ B-2 Spirit

Trực thăng tấn côngSửa đổi

Máy bay tiêm kíchSửa đổi

Máy bay cường kíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi