Danh sách mảng kiến tạo

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là Danh sách các mảng kiến tạo trên Trái Đất. Các mảng kiến tạo là các mảng của lớp vỏ Trái Đất và phần trên nhất của lớp phủ, cùng nhau được gọi chung là thạch quyển. Các mảng này dày khoảng 100 km (60 dặm Anh) và bao gồm 2 kiểu vật liệu chính: lớp vỏ đại dương (còn gọi là quyển sima gồm silicmagiê) và lớp vỏ lục địa (quyển sial từ silic và nhôm). Thành phần của hai kiểu lớp vỏ khác nhau rõ nét, với các loại đá bazan ("mafic") chiếm ưu thế trong lớp vỏ đại dương, trong khi lớp vỏ lục địa lại bao gồm chủ yếu là các loại đá granit có tỷ trọng thấp hơn ("felsic").

Các chấn tâm toàn cầu, 1963–1998
14 mảng chính cộng mảng Scotia
Bản đồ mảng kiến tạo từ NASA

Bề mặt Trái Đất bao gồm 15 mảng lớn và 38 mảng nhỏ, tổng cộng là 52 mảng kiến tạo.

Mảng chính

sửa

Mảng phụ

sửa

Mảng trong các kiến tạo Sơn

sửa

Một vài mô hình xác định thêm một số mảng phụ trong các kiến tạo sơn hiện hành.

Mảng cổ đại

sửa

Tham khảo

sửa