Vỏ lục địa hay quyển sial là lớp vỏ cấu thành nên các lục địa trên Trái Đất. Bề dày trung bình của lớp vỏ này khoảng 40 km. Ranh giới giữa vỏ lục địa và mantimặt Moho. Vỏ lục địa được nghiên cứu bằng phương pháp khảo sát, khoan và địa chấn.

Độ dày của Lớp vỏ Trái Đất (km)

Cấu tạo

sửa

Vỏ lục địa được cấu tạo bởi các lớp:

Tham khảo

sửa