Danh sách nguyên thủ quốc gia Haiti

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách nguyên thủ quốc gia Haiti kể từ khi khởi đầu cuộc Cách mạng Haiti năm 1791. Nền độc lập toàn vẹn của Haiti đã được tuyên bố vào năm 1804. Từ năm 1806 đến 1820 Haiti bị chia thành hai phần riêng biệt giữa Nhà nước miền bắc, sau đổi thành Vương quốc Haiti và nước Cộng hòa Haiti miền nam.

Danh sách nguyên thủ quốc gia Haiti (1791 đến nay)Sửa đổi

Hình ảnh Tên gọi
(Sinh–Mất)
Từ Đến Danh xưng
  Toussaint Louverture
(1743–1803)
1 tháng 1
1791
6 tháng 5
1802
Nhà lãnh đạo cuộc Cách mạng Haiti (1 tháng 1 năm 1791 – 6 tháng 5 năm 1802)
Tổng đốc suốt đời của Haiti (7 tháng 7 năm 1801 – 6 tháng 5 năm 1802)

Chú thích: Tổng đốc toàn thể đảo Hispaniola
Tập tin:Jean-Jacques-Dessalines.jpg Jean-Jacques Dessalines /
Jacques I

(1758–1806)
1 tháng 1
1804
17 tháng 10
1806
Tổng đốc Haiti (1 tháng 1, 1804 – 22 tháng 9 năm 1804)
Hoàng đế Haiti (22 tháng 9 năm 1804 – 17 tháng 10 năm 1806)
  Henri Christophe /
Henri I

(1767–1820)
17 tháng 10
1806
8 tháng 10
1820
Tổng trưởng Lâm thời Chính phủ Haiti (17 tháng 10 năm 1806 – 17 tháng 2 năm 1807)
Tổng thống Quốc gia Haiti (17 tháng 2 năm 1807 – 28 tháng 3 năm 1811)
Vua Haiti (28 tháng 3 năm 1811 – 8 tháng 10 năm 1820)
Chú thích: Cai trị giới hạn miền bắc Haiti
1   Alexandre Pétion
(1770–1818)
17 tháng 10
1806
29 tháng 3
1818
Tổng thống (17 tháng 10 năm 1806 – 9 tháng 10 năm 1816)
Tổng thống suốt đời (9 tháng 10 năm 1816 – 29 tháng 3 năm 1818)

Chú thích: Cai trị giới hạn miền nam Haiti
2   Jean-Pierre Boyer
(1776–1850)
30 tháng 3
1818
13 tháng 2
1843
Tổng thống suốt đời
Chú thích: Cai trị toàn bộ hòn đảo Hispaniola như là Cộng hòa Haiti từ năm 1822
3   Charles Rivière-Hérard
(1789–1850)
4 tháng 4
1843
3 tháng 5
1844
Tổng thống
Chú thích: Cai trị toàn bộ hòn đảo Hispaniola
4   Philippe Guerrier
(1757–1845)
3 tháng 5
1844
15 tháng 4
1845
Tổng thống
5   Jean-Louis Pierrot
(1761–1857)
16 tháng 4
1845
24 tháng 3
1846
Tổng thống
6   Jean-Baptiste Riché
(1780–1847)
24 tháng 3
1846
28 tháng 2
1847
Tổng thống
7   Faustin Soulouque /
Faustin I

(1782–1867)
2 tháng 3
1847
22 tháng 1
1859
Tổng thống Haiti (2 tháng 3 năm 1847 – 26 tháng 8 năm 1849)
Hoàng đế Haiti (26 tháng 8 năm 1849 – 22 tháng 1, 1859)
8   Fabre Geffrard
(1806–1878)
22 tháng 1
1859
13 tháng 3
1867
Tổng thống
  Nissage Saget
(1810–1880)
20 tháng 3
1867
2 tháng 5
1867
Tổng thống lâm thời
9   Sylvain Salnave
(1827–1870)
4 tháng 5
1867
27 tháng 12
1869
Tổng thống
10   Nissage Saget
(1810–1880)
27 tháng 12
1869
14 tháng 5
1874
Tổng thống
  Hội đồng Quốc vụ khanh 14 tháng 5
1874
14 tháng 6
1874
Hội đồng Quốc vụ khanh
11   Michel Domingue
(1813–1877)
14 tháng 6
1874
15 tháng 4
1876
Tổng thống
12   Pierre Théoma Boisrond-Canal
(1832–1905)
23 tháng 4
1876
17 tháng 7
1879
Tổng thống lâm thời (23 tháng 4,1876 – 17 tháng 7 năm 1876)
Tổng thống (17 tháng 7 năm 1876 – 17 tháng 7 năm 1879)
  Joseph Lamothe
(–1891)
26 tháng 7
1879
2 tháng 10
1879
Tổng thống lâm thời
13   Lysius Salomon
(1815–1888)
2 tháng 10
1879
10 tháng 8
1888
Tổng thống
  Pierre Théoma Boisrond-Canal
(1832–1905)
10 tháng 8
1888
16 tháng 10
1888
Tổng thống lâm thời
14   François Denys Légitime
(1841–1935)
16 tháng 10
1888
23 tháng 8
1889
Tổng thống
  Monpoint Jeune
(1830–1905)
23 tháng 8
1889
17 tháng 10
1889
Tổng thống lâm thời
15   Florvil Hyppolite
(1828–1896)
17 tháng 10
1889
24 tháng 3
1896
Tổng thống
16   Tirésias Simon Sam
(1835–1916)
31 tháng 3
1896
12 tháng 5
1902
Tổng thống
  Pierre Théoma Boisrond-Canal
(1832–1905)
26 tháng 5
1902
17 tháng 12
1902
Tổng thống lâm thời
17   Pierre Nord Alexis
(1820–1910)
21 tháng 12
1902
2 tháng 12
1908
Tổng thống
18   François C. Antoine Simon
(1843–1923)
6 tháng 12
1908
3 tháng 8
1911
Tổng thống
19   Cincinnatus Leconte
(1854–1912)
15 tháng 8
1911
8 tháng 8
1912
Tổng thống
Chú thích: Chắt của Jean-Jacques Dessalines (Hoàng đế Haiti 1804–1806)
20   Tancrède Auguste
(1856–1913)
8 tháng 8
1912
2 tháng 5
1913
Tổng thống
21   Michel Oreste
(1859–1918)
12 tháng 5
1913
27 tháng 1
1914
Tổng thống
22   Oreste Zamor
(1861–1915)
8 tháng 2
1914
29 tháng 10
1914
Tổng thống
23   Joseph Davilmar Théodore
(1847–1917)
7 tháng 11
1914
22 tháng 2
1915
Tổng thống
24   Vilbrun Guillaume Sam
(1859–1915)
25 tháng 2
1915
28 tháng 7
1915
Tổng thống
Chú thích: Con trai của Tirésias Simon Sam (Tổng thống Haiti 1896–1902)
25   Philippe Sudré Dartiguenave
(1863–1926)
12 tháng 8
1915
15 tháng 5
1922
Tổng thống
Chú thích: Phục vụ dưới thời Mỹ chiếm đóng
26   Louis Borno
(1865–1942)
15 tháng 5
1922
15 tháng 5
1930
Tổng thống
Chú thích: Phục vụ dưới thời Mỹ chiếm đóng
27   Louis Eugène Roy
(1861–1939)
15 tháng 5
1930
18 tháng 11
1930
Tổng thống
Chú thích: Phục vụ dưới thời Mỹ chiếm đóng
28   Sténio Vincent
(1874–1959)
18 tháng 11
1930
15 tháng 5
1941
Tổng thống
Chú thích: Phục vụ dưới thời Mỹ chiếm đóng cho đến năm 1934
29   Élie Lescot
(1883–1974)
15 tháng 5
1941
11 tháng 1
1946
Tổng thống
  Franck Lavaud
(1903–1986)
11 tháng 1
1946
16 tháng 8
1946
Chủ tịch Ủy ban Quân chính
30   Dumarsais Estimé
(1900–1953)
16 tháng 8
1946
10 tháng 5
1950
Tổng thống
  Franck Lavaud
(1903–1986)
10 tháng 5
1950
6 tháng 12
1950
Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Chính phủ
31   Paul Magloire
(1907–2001)
6 tháng 12
1950
12 tháng 12
1956
Tổng thống
  Joseph Nemours Pierre-Louis
(1900–1966)
12 tháng 12
1956
3 tháng 2
1957
Tổng thống lâm thời
  Franck Sylvain
(1909–1987)
7 tháng 2
1957
2 tháng 4
1957
Tổng thống lâm thời
  Hội đồng Chính phủ Hành pháp 2 tháng 4
1957
25 tháng 5
1957
Hội đồng Chính phủ Hành pháp
  Daniel Fignolé
(1913–1986)
25 tháng 5
1957
14 tháng 6
1957
Tổng thống lâm thời
  Antonio Thrasybule Kébreau
(1909–1963)
14 tháng 6
1957
22 tháng 10
1957
Chủ tịch Hội đồng Quân sự
32   François Duvalier
(1907–1971)
22 tháng 10
1957
21 tháng 4
1971
Tổng thống (22 tháng 10 năm 1957 – 22 tháng 6 năm 1964)
Tổng thống suốt đời (22 tháng 6 năm 1964 – 21 tháng 4 năm 1971)
33   Jean-Claude Duvalier
(1951–2014)
21 tháng 4
1971
7 tháng 2
1986
Tổng thống suốt đời
34   Henri Namphy
(1932–)
7 tháng 2
1986
7 tháng 2
1988
Tổng thống
35   Leslie Manigat
(1930–2014)
7 tháng 2
1988
20 tháng 6
1988
Tổng thống
36   Henri Namphy
(1932–)
20 tháng 6
1988
17 tháng 9
1988
Tổng thống
37   Prosper Avril
(1937–)
17 tháng 9
1988
10 tháng 3
1990
Tổng thống
  Hérard Abraham
(1940–)
10 tháng 3
1990
13 tháng 3
1990
Quyền tổng thống
Ertha Pascal-Trouillot
(1943–)
13 tháng 3
1990
7 tháng 2
1991
Quyền tổng thống
38   Jean-Bertrand Aristide
(1953–)
7 tháng 2
1991
30 tháng 9
1991
Tổng thống
  Raoul Cédras
(1949–)
30 tháng 9
1991
8 tháng 10
1991
Quyền tổng thống
Chú thích: Nhà lãnh đạo Hội đồng Quân sự năm 1991 cho đến ngày 12 tháng 10 năm 1994
  Joseph Nérette
(1924–2007)
8 tháng 10
1991
19 tháng 6
1992
Tổng thống lâm thời
  Marc Bazin
(1932–2010)
19 tháng 6
1992
15 tháng 6
1993
Quyền tổng thống
39   Jean-Bertrand Aristide
(1953–)
15 tháng 6
1993
12 tháng 5
1994
Tổng thống
Chú thích: Lưu vong, nhưng được công nhận tại Haiti
  Émile Jonassaint
(1913–1995)
12 tháng 5
1994
12 tháng 10
1994
Tổng thống lâm thời
40   Jean-Bertrand Aristide
(1953–)
12 tháng 10
1994
7 tháng 2
1996
Tổng thống
41   René Préval
(1943–)
7 tháng 2
1996
7 tháng 2
2001
Tổng thống
42   Jean-Bertrand Aristide
(1953–)
7 tháng 2
2001
29 tháng 2
2004
Tổng thống
  Boniface Alexandre
(1936–)
29 tháng 2
2004
14 tháng 5
2006
Tổng thống lâm thời
43   René Préval
(1943–)
14 tháng 5
2006
14 tháng 5
2011
Tổng thống
44   Michel Martelly
(1961–)
14 tháng 5
2011
7 tháng 2
2016
Tổng thống
  Hội đồng Bộ trưởng 7 tháng 2
2016
14 tháng 2
2016
Hội đồng Bộ trưởng
không khung Jocelerme Privert
(1953–)
14 tháng 2
2016
7 tháng 2
2017
Quyền Tổng thống
45   Jovenel Moïse
(1968–2021)
7 tháng 2
2017
2021 Tổng thống
46   Claude Joseph
(2021-)
8 tháng 7
2021
Tổng thống

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi