Danh sách nhân vật chính trong Kinh Thánh

bài viết danh sách Wikimedia

Kinh Thánh là thuật ngữ chung chỉ các loại sách được tôn kính trong các tôn giáo như: Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo. Do Thái giáo chỉ có Kinh thánh Do Thái còn gọi là Tanakh, họ không chấp nhận sử dụng thuật ngữ Cựu Ước dù rằng phần lớn sách của Cựu Ước là nằm trong Tanakh. cũng không chấp nhận quy điển Thánh Kinh hoặc Tân ƯớcKitô giáo chọn lọc. Kitô giáo gọi Kinh Thánh là tất cả các sách Cựu Ước và Tân Ước. Sau đây là danh sách nhân vật lớn trong Kinh Thánh.

Kinh Thánh Do TháiSửa đổi

Các tiên triSửa đổi

Các tư tếSửa đổi

Chi tộc IsraelSửa đổi

Theo Sách Sáng thế, chi tộc Israel là dòng dõi của các người con trai của Jacob (Giacóp). Jacob là người được nhận lời chúc phúc của cha mình là Isaac, sau này tên của Jacob là Israel. Mười hai người con trai của ông trở thành tổ tiên của Mười hai Chi tộc Israel.

Tân ƯớcSửa đổi

Chúa Giêsu và những người liên quanSửa đổi

Giêsu

Các tông đồSửa đổi

Nhóm Mười Hai:[1]

Những người khác:

Tư tếSửa đổi

Tiên triSửa đổi

Other believersSửa đổi

Nhà cầm quyềnSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Xem Matthew 10:2-4; Mark 3:16-19; Luca 6:14-16; Công vụ 1:13; Matthew 10:2-4; Mark 3:16-19, Luca 6:14-16, Công vụ 1:13]