Danh sách quận và huyện của Daegu

bài viết danh sách Wikimedia

Phân cấp hành chính chính của Daegu bao gồm gu, hoặc quận, và một gun, hoặc huyện.

Phân cấp tỉnh
của Hàn Quốc
Tỉnh
Chungcheong Bắc
Chungcheong Nam
Gangwon
Gyeonggi
Gyeongsang Bắc
Gyeongsang Nam
Jeju
Jeolla Bắc
Jeolla Nam
Thành phố
Busan
Daegu
Daejeon
Gwangju
Incheon
Sejong
Seoul
Ulsan

QuậnSửa đổi

HuyệnSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi