Phân cấp hành chính Hàn Quốc

Đơn vị hành chính của Hàn Quốc
Cấp tỉnh
Thành phố đặc biệt (Seoul)
Thành phố đô thị (Danh sách)
Thành phố tự trị đặc biệt (Sejong)
Tỉnh (Danh sách)
Tỉnh tự trị đặc biệt (GangwonJeju)
Cấp quận/thành phố/huyện
Thành phố
Huyện
Quận
Cấp xã
Quận
Thị trấn

Phường
Ấp

Hàn Quốc được chia thành 7 tỉnh (tiếng Hàn (đạo)do), 2 tỉnh tự trị đặc biệt (tiếng Hàn특별자치도特別自治道 (đặc biệt tự trị đạo)teukbyeol jachido), 6 thành phố đô thị (tiếng Hàn광역시廣域市 (quảng vực thị)gwangyeoksi), và 1 thành phố đặc biệt (tiếng Hàn특별시特別市 (đặc biệt thị)teukbyeolsi). Chúng được chia thành nhiều đơn vị nhỏ, bao gồm thành phố (tiếng Hàn (thị)si), huyện (tiếng Hàn (quận)gun), quận (tiếng Hàn (khu)gu), thị trấn (tiếng Hàn (ấp)eup), ấp (tiếng Hàn (diện)myeon), phường (tiếng Hàn (động)dong) và làng (tiếng Hàn (lý)ri), được giải thích bên dưới.

Bản đồ các đơn vị hành chính của Hàn Quốc
Bản đồ phân loại các thành phố ở Hàn Quốc

Lưu ý về bản dịch: mặc dù thuật ngữ "thành phố đặc biệt", "thành phố đô thị", "tỉnh", và "thành phố" được phổ biến trong các trang chính phủ ngôn ngữ tiếng Anh, bản dịch khác; "huyện", "thị trấn", "quận",... Không được dịch chính thức, và nhằm mục đích phục vụ cho minh họa về ý nghĩa của mỗi thực thể.

Chính quyền địa phương sửa

Địa phương tự trị tuyến trên
(광역지방자치단체)
Địa phương tự trị tuyến dưới
(기초지방자치단체)
Khu vực phi tự trị
(비자치구역)
Thành phố đặc biệt
(특별시)
Quận tự trị
(자치)
Phường hành chính
(행정)
Làng đô thị
()
Thôn
()
Thành phố đô thị
(광역시)
Quận tự trị, Huyện[1]
(자치, )
Thị trấn, , Phường hành chính
(, , 행정동)
Làng nông thôn
()
Thành phố tự trị đặc biệt
(특별자치시)
Làng nông thôn, Làng đô thị
(, )
Tỉnh
()
Thành phố tự trị, Thành phố đặc biệt
(자치, 특례)
Quận không tự trị
(일반)
Huyện
()
Thị trấn,
(, 면)
Làng nông thôn
()
Tỉnh tự trị đặc biệt
(특별자치도)
Quận tự trị, Huyện[1]
(자치, )
Thành phố hành chính
(행정)
Thị trấn, , Phường hành chính
(, , 행정동)
Làng nông thôn, Làng đô thị
(, )

Cấp thứ nhất sửa

Cấp thứ nhất gồm các loại đơn vị hành chính sau:

 • Tỉnh (도; Hanja: 道; do; phiên âm Hán Việt: đạo): gồm 7 tỉnh là Chungcheong BắcChungcheong Nam, Gyeonggi, Gyeongsang BắcGyeongsang Nam, Jeolla BắcJeolla Nam.
 • Tỉnh tự trị đặc biệt (teukbyeol jachido; 특별자치도; 特別自治道; đặc biệt tự trị đạo): gồm 2 đơn vị, đó là GangwonJeju.
 • Thành phố lớn (광역시; 廣域市; gwangyeoksi, quảng vực thị): gồm 6 đơn vị là: Busan, Daegu, Incheon, Gwangju, DaejeonUlsan. Dưới GwangjuDaejeon chỉ có một loại đơn vị hành chính là quận; còn dưới các tỉnh khác có cả hai loại đơn vị là quận và huyện.
 • Thành phố đặc biệt (특별시; 特別市; teukbyeolsi; đặc biệt thị): duy nhất 1 đơn vị chính là Seoul. Thành phố này được chia ra thành các quận.
Mã số Biểu tượng Tên Dân số Diện tích (km2) Địa điểm văn phòng Tỉnh/ Thành phố Thành phố (시) Huyện (군) Quận (구)
Tên Tên chính thức bằng tiếng Anh[2] Hangul Hanja
KR-11   Thành phố đặc biệt Seoul Seoul 서울특별시 서울特別市 9,770,638 605.20 Jung-gu 25
KR-26   Thành phố đô thị Busan Busan 부산광역시 釜山廣域市 3,436,230 769.89 Yeonje-gu 1 15
KR-27   Thành phố đô thị Daegu Daegu 대구광역시 大邱廣域市 2,458,138 883.57 Jung-gu 1 7
KR-28   Thành phố đô thị Incheon Incheon 인천광역시 仁川廣域市 2,956,063 1,062.60 Namdong-gu 2 8
KR-29   Thành phố đô thị Gwangju Gwangju 광주광역시 光州廣域市 1,459,208 501.24 Seo-gu 5
KR-30   Thành phố đô thị Daejeon Daejeon 대전광역시 大田廣域市 1,487,605 539.35 Seo-gu 5
KR-31   Thành phố đô thị Ulsan Ulsan 울산광역시 蔚山廣域市 1,153,735 1,060.79 Nam-gu 1 4
KR-50   Thành phố tự trị đặc biệt Sejong Thành phố tự trị đặc biệt Sejong 세종특별자치시 世宗特別自治市 320,326 464.87 Boram-dong
KR-41   Tỉnh Gyeonggi Gyeonggi-do 경기도 京畿道 13,104,696 10,183.46 Suwon-si[3]
Uijeongbu-si[4]
28 3 (17)
KR-43   Tỉnh Chungcheong Bắc Chungcheongbuk-do 충청북도 忠淸北道 1,598,868 7,407.29 Cheongju-si 3 8 (4)
KR-44   Tỉnh Chungcheong Nam Chungcheongnam-do 충청남도 忠淸南道 2,125,372 8,226.14 Hongseong-gun 8 7 (2)
KR-45   Tỉnh Jeolla Bắc Jeollabuk-do 전라북도 全羅北道 1,832,227 8,069.05 Jeonju-si 6 8 (2)
KR-46   Tỉnh Jeolla Nam Jeollanam-do 전라남도 全羅南道 1,875,862 12,318.79 Muan-gun[5]
Suncheon-si[6]
5 17
KR-47   Tỉnh Gyeongsang Bắc Gyeongsangbuk-do 경상북도 慶尙北道 2,671,587 19,031.42 Andong-si, Yecheon-gun[5]
Pohang-si[6]
10 13 (2)
KR-48   Tỉnh Gyeongsang Nam Gyeongsangnam-do 경상남도 慶尙南道 3,371,016 10,539.56 Changwon-si[7]
Jinju-si[8]
8 10 (5)
KR-42   Tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon Tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon 강원특별자치도 江原特別自治道 1,540,445 16,875.03 Chuncheon-si[9] 7 11
KR-49   Tỉnh tự trị đặc biệt Jeju Tỉnh tự trị đặc biệt Jeju 제주특별자치도 濟州特別自治道 667,522 1,849.15 Jeju-si (2)[10]
Tổng cộng 51,829,538 100,387.4 75 82 101

Seoul sửa

 

Busan sửa

 

Daegu sửa

 

Incheon sửa

 

Gwangju sửa

 

Daejeon sửa

 

Ulsan sửa

 

Sejong sửa

 

Gyeonggi-do sửa

 

Gyeonggi-do chia 28 thành phố và 3 huyện thành các phần phía nam và phía bắc để quản lý tỉnh một cách hiệu quả. Hiện nay, Văn phòng tỉnh Gyeonggi đặt tại Suwon phụ trách phía nam tỉnh Gyeonggi và Văn phòng tỉnh Gyeonggi phía bắc đặt tại thành phố Uijeongbu phụ trách các nhiệm vụ hành chính khác nhau cho phía Bắc tỉnh Gyeonggi.


Gangwon sửa

 

Trong trường hợp Tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon, được thành lập vào ngày 11 tháng 6 năm 2023, không giống như Tỉnh tự trị đặc biệt Jeju, chỉ có một thành phố hành chính, quyền tự trị của chính quyền địa phương cơ bản (thành phố/quận) được duy trì như trước.


Chungcheongbuk-do sửa

 

Chungcheongnam-do sửa

 

Jeollabuk-do sửa

 

Jeollanam-do sửa

 

Gyeongsangbuk-do sửa

 

Gyeongsangnam-do sửa

 

Jeju sửa

 

Tỉnh tự trị đặc biệt Jeju là chính quyền địa phương đô thị một cấp không có chính quyền địa phương cơ bản như một quận hành chính phụ. Các thành phố hành chính không phải là chính quyền địa phương cơ bản.

Cấp thứ hai sửa

 
Bản đồ của tất cả các quận (gu), thành phố trực thuộc trung ương (si) và quận (gun) của các thành phố đô thị Hàn Quốc

Ở cấp thứ hai có:

 • Thành phố (시; 市, si; thị) là các đơn vị nằm dưới các tỉnh. Đây là những đô thị có dân số ít nhất 150.000. Khi một huyện đạt mức dân số đó thì nó trở thành thành phố. Các thành phố với dân số hơn 500.000 (đó là: Suwon, Cheongju, CheonanJeonju) được chia ra làm các quận và các quận được chia ra làm các phường; các thành phố với dân số nhỏ hơn 500.000 không có các quận mà được chia ra thành các phường.
 • Huyện (군; 郡; gun; quận) là các đơn vị nằm dưới thành phố lớn và các tỉnh, là đơn vị hành chính địa phương cấp hai ở khu vực nông thôn. Các tỉnh và một số thành phố lớn đều có huyện. Một huyện có dân số ít hơn 150.000 (nhiều hơn mức yêu cầu của thành phố), có mật độ dân cư dày đặc hơn một quận, và có đặc điểm thôn quê hơn hai loại đơn vị kia. Các huyện được chia ra làm thị xã ("eup") (ấp) và thị trấn ("myeon") (diện).
 • Quận (구; 區; gu; khu) là các đơn vị nằm dưới thành phố đặc biệt và thành phố lớn. Seoul, các thành phố lớn GwangjuDaejeon và các thành phố Suwon, CheongjuJeonju được chia ra thành các quận, nhưng không có huyện. Các thành phố lớn Busan, Daegu, IncheonUlsan vừa có cả quận vừa có cả huyện. Chính quyền các quận đảm nhiệm nhiều chức năng của chính quyền đô thị như các chính quyền đô thị của các đơn vị khác. Quận ở Suwon, Cheongju, và Jeonju có ít quyền lực hơn quận ở Seoul và các thành phố lớn. Dưới quận là các phường ("dong").
 • Ngoài ra ở cấp thứ hai này còn có loại đơn vị hành chính là thành phố hành chính nằm dưới tỉnh tự trị đặc biệt.

Cấp thứ ba sửa

Ở cấp thứ ba có:

 • Phường (동; 洞; dong; động): là các đợn vị nằm dưới quận và thành phố. Dưới các phường có các cụm dân cư (統; thống), tổ dân phố (班; ban)
 • Thị trấn (읍; 邑; eup; ấp) và xã (면; 面; myeon; diện): là các đơn vị nằm dưới thành phố hành chính và dưới các huyện. Dưới các thị trấn và xã là các thôn (리; 里; ri; lý).

Tuy nhiên, cụm dân cư, tổ dân phố và thôn không phải là các đơn vị hành chính chính thức.

Lịch sử sửa

Dù chi tiết của sự quản lý hành chính đã thay đổi đột ngột qua thời gian, nền tảng của chế độ hành chính 3 cấp như hiện nay đã được thực hiện dưới triều đại của vua Cao Tông năm 1895. Một hệ thống tương tự vẫn còn ở Triều Tiên.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. ^ a b Thành phố đô thị DaejeonThành phố đô thị Gwangju không có huyện nào.
 2. ^ http://www.ngii.go.kr/en/download/Toponymic_Guidelines_ROK.pdf Lưu trữ 2017-03-12 tại Wayback Machine, p. 41.
 3. ^ Trụ sở chính, phụ trách khu vực phía Nam Gyeonggi-do
 4. ^ Khu phức hợp hành chính phía Bắc, phụ trách khu vực phía Bắc Gyeonggi-do
 5. ^ a b Trụ sở chính
 6. ^ a b Trụ sở khu vực phía Đông
 7. ^ Trụ sở chính
 8. ^ Trụ sở khu vực phía Tây
 9. ^ Trụ sở chính
 10. ^ Thành phố JejuThành phố Seogwipo không phải là chính quyền địa phương cơ bản.

Liên kết ngoài sửa