Danh sách quận và huyện của Incheon

bài viết danh sách Wikimedia

Incheon được chia thành 8 quận ("gu", Hán Việt: khu) và 2 huyện ("gun", Hán Việt: quận).

  • Bupyeong-gu (부평구; 富平區, Phú Bình khu)
  • Dong-gu (동구; 東區, Đông khu)
  • Gyeyang-gu (계양구; 桂陽區, Quế Dương khu)
  • Jung-gu (중구; 中區, Trung khu)
  • Nam-gu (남구; 南區, Nam khu)
  • Namdong-gu (남동구; 南洞區, Nam Đồng khu)
  • Seo-gu (서구; 西區; Tây khu)
  • Yeonsu-gu (연수구; 延壽區, Diên Thọ khu)
  • Ganghwa-gun (강화군; 江華郡, Giang Hoa quận)
  • Ongjin-gun (옹진군; 甕津郡; Ung Tân quận)
Phân cấp tỉnh
của Hàn Quốc
Tỉnh
Chungcheong Bắc
Chungcheong Nam
Gangwon
Gyeonggi
Gyeongsang Bắc
Gyeongsang Nam
Jeju
Jeolla Bắc
Jeolla Nam
Thành phố
Busan
Daegu
Daejeon
Gwangju
Incheon
Sejong
Seoul
Ulsan

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi