Danh sách quan chức đứng đầu Nhà nước Tự do Congo và Congo thuộc Bỉ

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là các quan chức đảm trách việc quản lý các lãnh thổ thuộc địa ở Nhà nước Tự do CongoCongo thuộc Bỉ (sau là Cộng hòa Dân chủ Congo).

Hiệp hội quốc tế CongoSửa đổi

Với lý do là để thành lập Nhà nước Tự do Congo, Hiệp hội quốc tế Congo (IAC) đã ký một hiệp ước với hơn 300 tù trưởng người Congo và do đó tổ chức có toàn quyền chính trị trên một khu vực rộng lớn của các tù trưởng này. Trụ sở của tổ chức đặt tại Bỉ và được điều hành bởi một hội đồng đứng đầu là Chủ tịch Maximilien Strauch, cũng là một người Bỉ. Cho đến trước khi chức Đại Thống sứ được thiết lập, quyền quản lý các khu vực lãnh thổ thuộc Congo được giao cho Trưởng đoàn thám hiểm của khu vực. Người giữ chức này cho đến trước tháng 4 năm 1884 là Henry Morton Stanley[1].

Tên Chân dung Chức vụ Năm sinh - năm mất Nhiệm kỳ làm việc
Francis de Winton   Đại Thống sứ (Administrator-General) 21 tháng 6 năm 1835 - 16 tháng 12 năm 1901

(66 tuổi)

22 tháng 4 năm 1884 - 1 tháng 7 năm 1885

Nhà nước Tự do Congo (1885 - 1908)Sửa đổi

Đại Thống sứ/Toàn quyềnSửa đổi

Tên Chân dung Chức vụ Năm sinh - năm mất Nhiệm kỳ làm việc
Francis de Winton   Đại Thống sứ (Administrator-General) 21 tháng 6 năm 1835 - 16 tháng 12 năm 1901
(66 tuổi)
1 tháng 7 năm 1885 - Tháng 4 năm 1886
Camille Janssen   Đại Thống sứ (Administrator-General) 5 tháng 12 năm 1837 - 18 tháng 4 năm 1926

(88 tuổi)

Tháng 4 năm 1886 - 17 tháng 4 năm 1887
Toàn quyền 17 tháng 4 năm 1887 - 1 tháng 7 năm 1892[2]
Théophile Wahis   Toàn quyền 27 tháng 4 năm 1844 - 26 tháng 1 năm 1921

(76 tuổi)[3]

26 tháng 8 năm 1892 - 4 tháng 9 năm 1896

và 21 tháng 12 năm 1900 - 15 tháng 11 năm 1908[4]

Phó Toàn quyềnSửa đổi

Tên Chân dung Năm sinh - năm mất

(tuổi)

Chức vụ Nhiệm kỳ làm việc
Camille Janssen   5 tháng 12 năm 1837 - 18 tháng 4 năm 1926

(88 tuổi)

Phó Toàn quyền 30 tháng 7 năm 1886 - 1 tháng 7 năm 1892
Herman Ledeganck   2 tháng 2 năm 1841 - 17 tháng 11 năm 1908

(67 tuổi)

Phó Toàn quyền 31 tháng 1 năm 1888 - Tháng 1 năm 1889[5]
Henri Gondry   9 tháng 2 năm 1845 - 18 tháng 5 năm 1889

(44 tuổi)

Quyền Phó Toàn quyền Tháng 1 năm 1889 - 18 tháng 5 năm 1889[6]
Camille Coquilhat   15 tháng 10 năm 1853 - 24 tháng 3 năm 1891[7](38 tuổi) Phó Toàn quyền 1890[8] - 24 tháng 3 năm 1891
Théophile Wahis   27 tháng 4 năm 1844 - 26 tháng 1 năm 1921

(76 tuổi)

Phó Toàn quyền 15 tháng 4 năm 1891[9] - 1 tháng 7 năm 1892
Francis Dhanis   11 tháng 3 năm 1861 - 13 tháng 11 năm 1909

(48 tuổi)

Phó Toàn quyền 4 tháng 9 năm 1896 - 1897
Émile Wangermée   14 tháng 3 năm 1855 - 1924

(78 hoặc 79 tuổi)

Phó Toàn quyền 11 tháng 4 năm 1987 - 1 tháng 12 năm 1897[10]
Alphonse van Gèle   25 tháng 4 năm 1848 - 23 tháng 2 năm 1939

(90 tuổi)

Phó Toàn quyền 1 tháng 12 năm 1897 - 10 tháng 1 năm 1899
Paul Costermans   2 tháng 4 năm 1860 - 9 tháng 3 năm 1905

(44 tuổi)

Phó Toàn quyền Tháng 1 năm 1904 - Tháng 3 năm 1905
Félix Fuchs   25 tháng 1 năm 1858 - 23 tháng 2 năm 1928

(70 tuổi)

Phó Toàn quyền Lâm thời 25 tháng 12 năm 1902 - 4 tháng 3 năm 1904
Phó Toàn quyền 1907 - 1908
Albert Lantonnois van Rode   19 tháng 6 năm 1852 - 2 tháng 4 năm 1934

(87 tuổi)

Phó Toàn quyền Tháng 5 năm 1905 - 1906/1907

Toàn quyền Congo thuộc Bỉ (1908 - 1960)Sửa đổi

Tên Chân dung Năm sinh - năm mất Nhiệm kỳ làm việc
Théophile Wahis   27 tháng 4 năm 1844 - 26 tháng 1 năm 1921

(76 tuổi)

15 tháng 11 năm 1908 - 20 tháng 5 năm 1912
Félix Fuchs   25 tháng 1 năm 1858 - 23 tháng 2 năm 1928[11]

(70 tuổi)

20 tháng 5 năm 1912 - 5 tháng 1 năm 1916
Eugène Henry   22 tháng 12 năm 1862 - 27 tháng 12 năm 1930

(68 tuổi)

5 tháng 1 năm 1916 - 30 tháng 1 năm 1921
Maurice Lippens   21 tháng 8 năm 1875 - 12 tháng 7 năm 1956

(80 tuổi)

30 tháng 1 năm 1921 - 24 tháng 1 năm 1923
Martin Rutten   12 tháng 6 năm 1876 - 31 tháng 12 năm 1944

(78 tuổi)

24 tháng 1 năm 1923 - 27 tháng 12 năm 1927
Auguste Tilkens   1 tháng 10 năm 1869 - 1 tháng 12 năm 1949

(80 tuổi)

27 tháng 12 năm 1927 - 14 tháng 9 năm 1934
Pierre Ryckmans   23 tháng 11 năm 1891 - 18 tháng 2 năm 1859

(67 tuổi)

14 tháng 9 năm 1936 - 31 tháng 12 năm 1946
Eugène Jungers   19 tháng 7 năm 1888 - 17 tháng 9 năm 1958

(70 tuổi)

31 tháng 12 năm 1946 - 1 tháng 1 năm 1952
Léo Pétillon   22 tháng 5 năm 1903 - 1 tháng 4 năm 1996

(92 tuổi)

1 tháng 1 năm 1952 - 12 tháng 7 năm 1958
Hendrik Cornelis   18 tháng 9 năm 1990 - 1999

(88 hoặc 89 tuổi)

12 tháng 7 năm 1958 - 30 tháng 6 năm 1960

Vào ngày 30 tháng 6 năm 1960, Congo tuyên bố độc lập và lấy tên là Cộng hòa Congo.

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Boulger 1898, pp. 258–59.
 2. ^ Janssens & Cateaux 1908, p. 20. Janssen tiếp tục làm Toàn quyền danh dự cho đến lúc mất.
 3. ^ Royal Academy for Overseas Sciences.
 4. ^ Trong thời gian ông không giữ chức, việc điều hành nhà nước được chuyển qua cho vị trí Phó Toàn quyền.
 5. ^ Janssens & Cateaux 1908, p. 163. Ông chỉ ở lại Congo cho đến 6 tháng 2 năm 1889. Sau đó, vào ngày 19 tháng 5 cùng năm, ông trở lại Bỉ.
 6. ^ Janssens & Cateaux 1908, p. 165. Ngày 6 tháng 1 năm 1889, ông rời Congo để nhận nhiệm sở thay cho Herman Ledeganck.
 7. ^ "Coquilhat (Camille-Aimé)". Revue encyclopédique: recueil documentaire universel et illustré. Paris: Librairie Larousse. 1891. pp. 377–8.
 8. ^ Janssens & Cateaux 1908, p. 48. Ông về Congo ngày 28 tháng 3 năm 1890 và nhậm chức không lâu sau đó.
 9. ^ Janssens & Cateaux 1908, p. 28. Ông được bổ nhiệm vào ngày 19 tháng 11 năm 1890, nhưng đến 15 tháng 4 năm 1891 mới đến Congo nhậm chức.
 10. ^ Janssens & Cateaux 1908, p.183–87.
 11. ^ Plasman, Pierre-Luc (2012). "FUCHS, Félix". Royal Academy for Overseas Sciences. Truy cập 4 tháng 11 năm 2016.

Nguồn tham khảoSửa đổi