Danh sách tên ký hiệu của NATO cho máy bay trực thăng

bài viết danh sách Wikimedia

NATO/ASCC tên ký hiệu cho máy bay trực thăng:

Xem thêm: Tên ký hiệu của NATO

Tham khảoSửa đổi