Danh sách tên ký hiệu của NATO cho tên lửa đất đối không

bài viết danh sách Wikimedia

Tên ký hiệu của NATO cho series SA tên lửa đất đối không, với các thiết kết của Liên Xô:

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ dùng ký hiệu SA-N cho các loại tên lửa tên lửa đất đối không của hải quân Liên Xô. Nó không có chung tên gọi như của NATO, NATO sử dụng ký hiệu SA cho tên lửa đất đối không (SAM) của hải quân, tuy nhiên Bộ quốc phòng Hoa Kỳ lại chuyển các loại tên lửa trên thành nhưng tên sau:

Xem thêm: Tên ký hiệu của NATO


Tham khảoSửa đổi